2003 m. sausio 30 d. Jonavos r. savivaldybės tarybos posėdyje Nr. 46 priimti sprendimai

Posėdžio darbotvarkę galima pažiūrėti čia.

    DATA    

Nr.

PAVADINIMAS

DOKUMENTAS
2003-01-30 1 DĖL NUOMOS MOKESČIO UŽ VALSTYBINĘ ŽEMĘ IŠNUOMOTĄ NE AUKCIONO BŪDU TARIFŲ BEI MOKĖJIMO TERMINŲ Atversti
2003-01-30 2 DĖL JONAVOS RAJONO BENDROJO PLANO STRATEGIJAI IR PLĖTRAI RENGIMO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS DĖL JONAVOS RAJONO BENDROJO PLANO STRATEGIJAI IR PLĖTRAI RENGIMO
Atversti
Atversti
2003-01-30 3 DĖL DARBO SUTARTIES SUDARYMO SU IVANU DOROŠU Atversti
2003-01-30 4 DĖL ALFREDO OSTREIKOS IŠRINKIMO UAB ,,JONAVOS PASLAUGOS“ DIREKTORIUMI Atversti
2003-01-30 5 DĖL ĮGALIOJIMO SUTEIKIMO Atversti
2003-01-30 6 DĖL SPUAB ,,JONAVOS AUTOBUSŲ PARKAS“ APTARNAUJAMŲ MARŠRUTŲ Atversti
2003-01-30 7 DĖL SPUAB ,,JONAVOS KINAS“ KINO TEATRO PASTATO KAINOS SUMAŽINIMO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS DĖL SPUAB ,,JONAVOS KINAS“ KINO TEATRO PASTATO KAINOS SUMAŽINIMO
Atversti
Atversti
2003-01-30 8 DĖL JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS TARNYBOS 2002 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS TARNYBOS 2002 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
Atversti
Atversti
2003-01-30 9 DĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTUS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS PROGRAMAI Atversti
2003-01-30 10 DĖL ĮMONIŲ, GAVUSIŲ VALSTYBĖS PARAMĄ VIETINIŲ UŽIMTUMO INICIATYVŲ PROJEKTŲ VYKDYMUI, ATLEIDIMO NUO NEKILNOJAMOJO TURTO IR VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO IR ŽEMĖS MOKESČIO Atversti
2003-01-30 11 DĖL BUITINIŲ NUOTĖKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ IR NUOTĖKŲ TINKLŲ IŠPLĖTIMO ŠVEICARIJOS K., DUMSIŲ SEN., JONAVOS R., SPECIALIOJO PLANO PATVIRTINIMO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS DĖL BUITINIŲ NUOTĖKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ IR NUOTĖKŲ TINKLŲ IŠPLĖTIMO ŠVEICARIJOS K., DUMSIŲ EN., JONAVOS R., SPECIALIOJO PLANO PATVIRTINIMO
Atversti
Atversti
2003-01-30 12 DĖL SUTIKIMO PERIMTI KOMPIUTERINĘ IR PROGRAMINĘ ĮRANGĄ Atversti

Jei pastebėjote klaidų ar netikslumų prašome kreiptis į Bendrąjį skyrių el. paštu bendrasis.skyrius@jonava.lt arba tel. 50001 Jonavoje.

2003-04-28. Bendrasis skyrius.