2003 m. vasario 25 d. Jonavos r. savivaldybės tarybos posėdį Nr. 47 priimti sprendimai

Posėdžio darbotvarkę galima pažiūrėti čia.

DATA

Nr.

PAVADINIMAS

DOKUMENTAS
2003-02-25 13 DĖL JONAVOS VAIKŲ LOPŠELIO – DARŽELIO ,,KREGŽDUTĖ“ LIKVIDAVIMO Atversti
2003-02-25 14 DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2000 M. SAUSIO 27 D. SPRENDIMO NR.5 PAKEITIMO Atversti
2003-02-25 15 DĖL JONAVOS RAJONO BENDROJO LAVINIMO, IKIMOKYKLINIŲ IR PAPILDOMOJO UGDYMO ĮSTAIGŲ OPTIMIZAVIMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO
JONAVOS RAJONO BENDROJO LAVINIMO, IKIMOKYKLINIŲ, PAPILDOMOJO UGDYMO ĮSTAIGŲ OPTIMIZAVIMO PROGRAMA
Atversti
Priedas Nr. 1
2003-02-25 16 DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2003 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO Atversti
Priedas Nr. 1
Priedas Nr. 2
Priedas Nr. 3
Priedas Nr. 4
Priedas Nr. 5
2003-02-25 17 DĖL SAVIVALDYBĖS GAMTOS APSAUGOS FONDO LĖŠŲ PANAUDOJIMO 2002 M. ATASKAITOS TVIRTINIMO
SAVIVALDYBĖS GAMTOS APSAUGOS FONDO LĖŠŲ PANAUDOJIMO 2002 m. ATASKAITA
Atversti
Atversti
2003-02-25 18 DĖL JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS TARNYBOS 2003 METŲ VEIKSMŲ PLANO PATVIRTINIMO
JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS TARNYBOS VEIKSMŲ PLANAS 2003 METAMS
Atversti
Atversti
2003-02-25 19 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PERDAVIMO JONAVOS NAKVYNĖS NAMAMS Atversti
2003-02-25 20 DĖL DOKUMENTŲ TEIKIMO GARANTINIO FONDO ADMINISTRATORIUI Atversti
2003-02-25 21 DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖJE ESANČIŲ OBJEKTŲ, KURIUOS NUMATOMA PRIVATIZUOTI, SĄRAŠO PAPILDYMO Atversti
2003-02-25 22 DĖL SPUAB ,,JONAVOS KNYGA“ REVIZORIAUS ATŠAUKIMO BEI PASKYRIMO Atversti
2003-02-25 23 DĖL KONKURSO REZULTATŲ PATVIRTINIMO Atversti
2003-02-25 24 DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2001 M. LAPKRIČIO 15 D. SPRENDIMO NR.202 ,,DĖL DALYVAVIMO PROGRAMOJE ,,LIETUVOS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ TINKLO PERTVARKYMAS IR JŲ ATNAUJINIMAS“ 2 PUNKTO PAKEITIMO Atversti
2003-02-25 25 DĖL KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMŲ RĖMIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Atversti
2003-02-25 26 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŽEIMIŲ AMBULATORIJOS FILIALO JUŠKONIŲ MEDICINOS PUNKTO STEIGIMO BEI VšĮ ŽEIMIŲ AMBULATORIJOS NAUJOS REDAKCIJOS ĮSTATŲ PATVIRTINIMO Atversti
2003-02-25 27 DĖL RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ REVIZORIAUS PASKYRIMO IR ATLYGINIMO NUSTATYMO Atversti
2003-02-25 28 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS JONAVOS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO RIMKŲ MIKRORAJONO FILIALO STEIGIMO IR FILIALO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Atversti
2003-02-25 29 DĖL PRAŠYMO PERDUOTI JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN NE ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES SKLYPĄ, ESANTĮ JONAVOS R. SAV., RUKLOS SEN., JONALAUKIO K. Atversti
2003-02-25 30 DĖL PRITARIMO GATVIŲ, KURIOS YRA EUROPOS TARPTAUTINIO KELIŲ TINKLO KELIŲ TĘSINIAI, SĄRAŠUI Atversti
2003-02-25 31 DĖL LEIDIMO INVESTUOTI Į JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI PRIKLAUSANTĮ TURTĄ, ESANTĮ RUKLA 26, ATLIEKANT PATALPŲ PERPLANAVIMĄ Atversti
2003-02-25 32 DĖL SAVIVALDYBĖS ADMINISTRATORIAUS PAREIGYBĖS PANAIKINIMO Atversti
2003-02-25 33 DĖL GINTARO BARKAUSKO ATLEIDIMO IŠ PAREIGŲ Atversti
2003-02-25 34 DĖL JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS, JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪROS IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Atversti
2003-02-25 35 DĖL GINTARO BARKAUSKO PASKYRIMO Į SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAREIGAS Atversti
2003-02-25 36 DĖL KAI KURIŲ RAJONO TARYBOS SPRENDIMŲ, SUSIJUSIŲ SU RAJONO SAVIVALDYBĖS VALDYBA, PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS Atversti

Jei pastebėjote klaidų ar netikslumų prašome kreiptis į Bendrąjį skyrių el. paštu bendrasis.skyrius@jonava.lt arba tel. 50001 Jonavoje.

2003-04-28. Bendrasis skyrius.