2003 m. balandžio 24 d. Jonavos r. savivaldybės tarybos posėdį Nr. 3 priimti sprendimai

Posėdžio darbotvarkę galima pažiūrėti čia.

DATA

Nr.

PAVADINIMAS

DOKUMENTAS
2003-04-24 62 Dėl delegatų į Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavimą išrinkimo sprendimas
2003-04-24 63 Dėl rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento redakcinės komisijos sudarymo sprendimas
2003-04-24 64 Dėl rajono savivaldybės tarybos 2003 m. balandžio 4 d. sprendimo Nr. 61 ,,Dėl rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ dalinio pakeitimo sprendimas
2003-04-24 65 Dėl administracinės komisijos sudarymo sprendimas
2003-04-24 66 Dėl rajono savivaldybės sveikatos fondo 2002 metų ataskaitos sprendimas
2003-04-24 67 Dėl rajono savivaldybės sveikatos fondo sąmatos patvirtinimo sprendimas
2003-04-24 68 Dėl VšĮ Žeimių ambulatorijos 2002 metų metinės finansinės atskaitomybės patvirtinimo ir išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams nustatymo 2003 metams sprendimas
2003-04-24 69 Dėl VšĮ Jonavos ligoninės 2002 metų metinės finansinės atskaitomybės patvirtinimo ir išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams nustatymo 2003 metams sprendimas
2003-04-24 70 Dėl VšĮ Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centro 2002 metų metinės finansinės atskaitomybės patvirtinimo ir išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams nustatymo 2003 metams sprendimas
2003-04-24 71 Dėl VšĮ Bukonių pirminės sveikatos priežiūros centro 2002 metų metinės finansinės atskaitomybės patvirtinimo ir išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams nustatymo 2003 metams sprendimas
2003-04-24 72 Dėl VšĮ Ruklos ambulatorijos 2002 metų metinės finansinės atskaitomybės patvirtinimo ir išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams nustatymo 2003 metams sprendimas
2003-04-24 73 Dėl VšĮ Šveicarijos ambulatorijos 2002 metų metinės finansinės atskaitomybės patvirtinimo ir išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams nustatymo 2003 metams sprendimas
2003-04-24 74 Dėl VšĮ Upninkų ambulatorijos 2002 metų metinės finansinės atskaitomybės patvirtinimo ir išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams nustatymo 2003 metams sprendimas
2003-04-24 75 Dėl investicinių projektų sąrašo patvirtinimo sprendimas
2003-04-24 76 Dėl paraiškų teikimo PHARE PPF programai sprendimas
2003-04-24 77 Dėl SPUAB ,,Jonavos knyga“ 2002 m. metinės finansinės atskaitomybės, direktoriaus pateiktos bendrovės veiklos ataskaitos ir pelno paskirstymo  patvirtinimo sprendimas
2003-04-24 78 Dėl SPUAB ,,Jonavos profilaktinė dezinfekcija“ 2002 m. metinės finansinės atskaitomybės, direktoriaus pateiktos bendrovės veiklos ataskaitos ir pelno paskirstymo patvirtinimo bei  direktoriaus atlyginimo  priedo nustatymo sprendimas
2003-04-24 79 SPUAB ,,Jonavos kinas“ 2002 m. metinės finansinės atskaitomybės ir direktoriaus pateiktos bendrovės veiklos ataskaitos patvirtinimo bei nuostolių padengimo sprendimas
2003-04-24 80 SPUAB ,,Jonavos  autobusų parkas“ 2002 m. metinės finansinės atskaitomybės, direktoriaus pateiktos bendrovės veiklos ataskaitos patvirtinimo  bei nuostolių padengimo sprendimas
2003-04-24 81 Dėl UAB ,,Jonavos  paslaugos“ 2002 m. metinės finansinės atskaitomybės, direktoriaus pateiktos bendrovės veiklos ataskaitos ir pelno paskirstymo patvirtinimo sprendimas
2003-04-24 82 Dėl UAB ,,Jonavos vandenys“ 2002 m. metinės finansinės atskaitomybės ir direktoriaus pateiktos bendrovės veiklos ataskaitos patvirtinimo sprendimas
2003-04-24 83 Dėl AB ,,Jonavos šilumos tinklai“ 2002 m. metinės finansinės atskaitomybės, direktoriaus pateiktos bendrovės veiklos ataskaitos patvirtinimo bei nuostolių padengimo sprendimas
2003-04-24 84 Dėl SPUAB ,,Jonavos kinas“ atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio sprendimas
2003-04-24 85 Dėl lėšų perkėlimo sprendimas
2003-04-24 86 Dėl paskolos ėmimo Jonavos miesto nuotėkų valymo įrenginių rekonstravimo, nuotėkų tinklų išplėtimo ir   vandentiekio tinklų renovavimo projekto finansavimui sprendimas
2003-04-24 87 Dėl rajono savivaldybės mero ir mero pavaduotojo darbo  užmokesčio dydžių nustatymo sprendimas
2003-04-24 88 Dėl UAB ,,Jonavos paslaugos“ leidimo pirkti naują atliekų išvežimo transporto priemonę sprendimas
2003-04-24 89 Dėl rajono savivaldybės 2003 metų biudžeto asignavimų perskirstymo sprendimas

Jei pastebėjote klaidų ar netikslumų prašome kreiptis į Bendrąjį skyrių el. paštu bendrasis.skyrius@jonava.lt arba tel. 50001 Jonavoje.

2003-05-13. Bendrasis skyrius.