2003 m. gegužės 22 d. Jonavos r. savivaldybės tarybos posėdį Nr. 4 priimti sprendimai

Posėdžio darbotvarkę galima pažiūrėti čia.

DATA

Nr.

PAVADINIMAS

DOKUMENTAS
2003-05-22 90 Dėl Vytauto Drungilo priėmimo į rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas sprendimas
2003-05-22 91 Dėl rajono savivaldybės mero pavaduotojo veiklos sričių nustatymo sprendimas
2003-05-22 92 Dėl rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto sudarymo, pirmininko išrinkimo ir  pirmininko pavaduotojo skyrimo sprendimas
2003-05-22 93 Dėl rajono savivaldybės tarybos narių delegavimo į Kauno regiono plėtros tarybą sprendimas
2003-05-22 94 Dėl gyvenamosios vietovės pavadinimo pakeitimo sprendimas
2003-05-22 95 Dėl vienkartinės pašalpos teikimo tvarkos nustatymo sprendimas
2003-05-22 96 Dėl rajono invalidų medicininės, profesinės reabilitacijos, socialinės integracijos 2003 metų programos patvirtinimo sprendimas
2003-05-22 97 Dėl VšĮ Jonavos greitosios medicinos pagalbos stoties 2002 metų metinės finansinės atskaitomybės patvirtinimo ir išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams nustatymo 2003 metams sprendimas
2003-05-22 98 Dėl drausminės nuobaudos skyrimo Rimvydui Klemensui Raslavičiui sprendimas
2003-05-22 99 Dėl Jonavos viešųjų pirminės sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybos sudarymo sprendimas
2003-05-22 100 Dėl  viešosios įstaigos Jonavos verslo informacijos centro steigimo sprendimas
2003-05-22 101 Dėl rajono savivaldybės  turto perdavimo pagal panaudos sutartį sprendimas
2003-05-22 102 SPUAB ,,Jonavos autobusų parkas“  stebėtojų tarybos narių atšaukimo ir naujų rinkimo sprendimas
2003-05-22 103 Dėl UAB ,,Jonavos paslaugos“ buto, esančio Birutės g. 8-37, Jonavoje, pardavimo kainos sumažinimo sprendimas
2003-05-22 104 Dėl specialiojo daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo fondo sudarymo ir lėšų naudojimo tvarkos patvirtinimo bei rajono savivaldybės tarybos 2001 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. 47 1 ir 3 punktų pripažinimo netekusiais galios sprendimas
2003-05-22 105 Dėl tarnybinių gyvenamųjų patalpų išbraukimo iš apskaitos sprendimas
2003-05-22 106 Dėl specialios paskirties uždarosios akcinės bendrovės ,,Jonavos autobusų parkas“ įstatinio kapitalo didinimo, bendrovės pavadinimo pakeitimo ir pakeistų įstatų tvirtinimo sprendimas
2003-05-22 107 Dėl UAB ,,Jonavos vandenys“ stebėtojų tarybos nario atšaukimo ir naujo rinkimo sprendimas
2003-05-22 108 Dėl UAB ,,Jonavos paslaugos“ stebėtojų tarybos nario atšaukimo ir naujo rinkimo sprendimas
2003-05-22 109 Dėl konkurso organizavimo audito įmonės parinkimui sprendimas
2003-05-22 110 Dėl SPUAB ,,Jonavos kinas“ kino teatro pastato kainos sumažinimo sprendimas
2003-05-22 111 Dėl rajono savivaldybės tarybos 2002 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr.206 patvirtintų Individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuotų pajamų mokesčio dydžių 31, 43 punktų pakeitimo sprendimas
2003-05-22 112 Dėl rajono savivaldybės tarybos 2002 m. lapkričio 21 d. sprendimo Nr.185 ,,Dėl mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo tvarkos“ dalinio pakeitimo sprendimas
2003-05-22 113 Dėl rajono savivaldybės tarybos 2002 m. lapkričio 21 d. sprendimo Nr. 184 ,,Dėl mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo tvarkos“ dalinio pakeitimo sprendimas
2003-05-22 114 Dėl smulkaus ir vidutinio verslo bei ūkininkų rėmimo fondo nuostatų patvirtinimo sprendimas
2003-05-22 115 Dėl bendrovių nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti turto pardavimo aukcionų rengimo nuostatų patvirtinimo sprendimas
2003-05-22 116 Dėl Privatizavimo fondo  sudarymo ir jo panaudojimo tvarkos patvirtinimo sprendimas
2003-05-22 117 Dėl dalies nepanaudotų kasmetinių minimalių atostogų suteikimo rajono savivaldybės merui Bronislovui Liutkui sprendimas
2003-05-22 118 Dėl darbo grupės sudarymo sprendimas

Jei pastebėjote klaidų ar netikslumų prašome kreiptis į Bendrąjį skyrių el. paštu bendrasis.skyrius@jonava.lt arba tel. 50001 Jonavoje.

2003-05-29. Bendrasis skyrius.