2004 m. vasario 19 d. Jonavos r. savivaldybės tarybos posėdį Nr. 17 priimti sprendimai

Posėdžio darbotvarkę galima pažiūrėti čia.

DATA

Nr.

PAVADINIMAS

DOKUMENTAS
2004-02-19 26 Dėl pritarimo teikti socialinių paslaugų plėtros Jonavos rajono nakvynės namuose projektą socialinių paslaugų infrastruktūros plėtros programai sprendimas
2004-02-19 27 Dėl rajono savivaldybės tarybos 2003 m. balandžio 4 d. sprendimo Nr. 61 ,,Dėl rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ dalinio pakeitimo sprendimas
2004-02-19 28 Dėl Jono Rudzevičiaus paskyrimo  Jonavos r. Barupės pagrindinės mokyklos direktoriumi sprendimas
2004-02-19 29 Dėl laikinai einančios Jonavos r. Ruklos vidurinės mokyklos direktorės pareigas Eglės Vaicekauskienės atlyginimo koeficiento nustatymo sprendimas
2004-02-19 30 Dėl įgaliojimų suteikimo rajono savivaldybės administracijos direktoriui sprendimas
2004-02-19 31 Dėl įgaliojimų suteikimo rajono savivaldybės administracijos direktoriui sprendimas
2004-02-19 32 Dėl Jonavos rajono pedagoginės psichologinės tarnybos veiklos sprendimas
2004-02-19 33 Dėl savivaldybės gamtos apsaugos fondo lėšų panaudojimo 2003 m. ataskaitos tvirtinimo sprendimas
2004-02-19 34 Dėl rajono savivaldybės 2004 metų biudžeto patvirtinimo sprendimas
2004-02-19 35 Dėl rajono savivaldybės biudžetinių lėšų 2004 m. sausio 1 d. likučio paskirstymo sprendimas
2004-02-19 36 Dėl išlaidų dydžio nustatymo rajono savivaldybės administracijoje naudojamiems tarnybiniams automobiliams sprendimas
2004-02-19 37 Dėl pavedimo Danutei Petronienei ir Vitalijai Jagelavičienei laikinai vykdyti administracijos direktoriaus funkcijas sprendimas
2004-02-19 38 Dėl garantijos suteikimo sprendimas
2004-02-19 39 Dėl privatizavimo fondo lėšų 2004 metų sąmatos patvirtinimo sprendimas
2004-02-19 40 Dėl gyvenamųjų patalpų išbraukimo iš gyvenamųjų patalpų apskaitos sprendimas
2004-02-19 41 Dėl finansavimo užtikrinimo Jonavos rajono bendrojo plano projekto rengimui sprendimas
2004-02-19 42 Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę išnuomojamą aukciono būdu, tarifo nustatymo sprendimas
2004-02-19 43 Dėl žemės sklypo naudojimo būdo iš gyvenamosios teritorijos į visuomeninės, komercinės paskirties ir smulkaus verslo objektų  teritoriją; sveikatos apsaugos įstaigos ir prekybos įmonės statybos Jonavoje, P. Vaičiūno g. 15 / Vyčių g. 2, detaliojo plano patvirtinimo sprendimas
2004-02-19 44 Dėl vienkartinių pašalpų teikimo tvarkos nustatymo sprendimas
2004-02-19 45 Dėl numatomų skirti Lietuvos Respublikos 2004 m. privatizavimo fondo lėšų panaudojimo sprendimas
2004-02-19 46 Dėl Jonavos rajono savivaldybės Kontrolieriaus tarnybos ataskaitos apie 2003 metų veiksmų plano įvykdymą patvirtinimo sprendimas
2004-02-19 47 Dėl Jonavos rajono savivaldybės Kontrolieriaus tarnybos nuostatų patvirtinimo sprendimas
2004-02-19 48 Dėl bendradarbiavimo sutarčių sprendimas

Jei pastebėjote klaidų ar netikslumų prašome kreiptis į Bendrąjį skyrių el. paštu bendrasis.skyrius@jonava.lt arba tel. 50001 Jonavoje.

2004-01-26. Bendrasis skyrius.