2004 m. liepos 8 d. Jonavos r. savivaldybės tarybos posėdį Nr. 21 priimti sprendimai

Posėdžio darbotvarkę galima pažiūrėti čia.

DATA

Nr.

PAVADINIMAS

DOKUMENTAS
2004-07-08 148 Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2004 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. 77 dalinio pakeitimo sprendimas
2004-07-08 149 Dėl Jonavos rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo ir didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių užmokestį iš rajono savivaldybės biudžeto, skaičiaus nustatymo sprendimas
2004-07-08 150 Dėl rajono savivaldybės biudžeto netekusių tikslinės paskirties asignavimų paskirstymo sprendimas
2004-07-08 151 Dėl rajono savivaldybės 2004 m. biudžeto patikslinimo sprendimas
2004-07-08 152 Dėl rajono savivaldybės tarybos 2001 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. 37 patvirtintų vietinių rinkliavų nuostatų dalinio pakeitimo sprendimas
2004-07-08 153 Dėl Jonavos rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos nuostatų papildymo sprendimas
2004-07-08 154 Dėl priedų prie tarnybinių atlyginimų mokėjimo ugdymo įstaigų vadovams sprendimas
2004-07-08 155 Dėl pritarimo ,,Mažų universalių dirbtinės dangos aikštelių“ programos projektui sprendimas
2004-07-08 156 Dėl išmokų teikimo socialinės rizikos šeimoms tvarkos patvirtinimo sprendimas
2004-07-08 157 Dėl lėšų skyrimo už elektros įrenginių eksploatavimą Juodmenos ir Virbalų kvartaluose sprendimas
2004-07-08 158 Dėl rajono savivaldybės tarybos 2004 m. sausio 22 d. sprendimo Nr. 24 ,,Dėl specialiojo daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo fondo sudarymo, nuostatų patvirtinimo ir fondo tarybos sudarymo“ dalinio pakeitimo sprendimas
2004-07-08 159 Dėl rajono savivaldybės tarybos 2004 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. 35 priedo dalinio pakeitimo sprendimas
2004-07-08 160 Dėl gyvenamojo namo adresu Jonavos r. sav., Žeimių sen., Mitėniškių k. išbraukimo iš gyvenamųjų patalpų apskaitos sprendimas
2004-07-08 161 Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Saulės g. 3, Užusalių k., Užusalių sen., Jonavos r. perdavimo pagal panaudos sutartį sprendimas
2004-07-08 162 Dėl įgaliojimo suteikimo UAB ,,Jonavos autobusai“ direktoriui atidaryti kredito liniją sprendimas
2004-07-08 163 Dėl leidimo Dariui Barčiui parduoti nuomojamą butą, kurio susidėvėjimas yra didesnis kaip 60 procentų sprendimas
2004-07-08 164 Dėl buto mainų sprendimas
2004-07-08 165 Dėl leidimo ruošti dokumentus nekilnojamojo turto perleidimui pagal mainų sutartį sprendimas
2004-07-08 166 Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Jonavos vandenys“ pastatų, esančių Marinaukos k., Jonavos r., pardavimo sprendimas
2004-07-08 167 Dėl rajono savivaldybės nuosavybėje esančių objektų, kuriuos numatoma privatizuoti, sąrašo papildymo sprendimas
2004-07-08 168 Dėl UAB ,,Jonavos profilaktinė dezinfekcija“ likvidavimo sprendimas
2004-07-08 169 Dėl valstybės turto perėmimo sprendimas
2004-07-08 170 Dėl dalyvavimo kultūros vertybių tvarkymo ir išsaugojimo darbų programoje sprendimas
2004-07-08 171 Dėl dviejų žemės sklypų formavimo pramoninei paskirčiai prie Ukmergės g. šiauriniame pramonės rajone, Jonavoje, detaliojo plano patvirtinimo sprendimas
2004-07-08 172 Dėl žemės sklypo ribų ir ploto keitimo laisvo valstybinės žemės fondo sąskaita Šlaito g. 6, Jonavoje, detaliojo plano patvirtinimo sprendimas
2004-07-08 173 Dėl žemės sklypo pagrindinės tikslinės paskirties keitimo iš žemės ūkio paskirties į namų valdą, Praulių k., Šilų sen., Jonavos r., detaliojo plano patvirtinimo sprendimas
2004-07-08 174 Dėl žemės sklypo naudojimo būdo keitimo iš pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos į gyvenamąją teritoriją; sklypo ribų keitimo Šveicarijos k., Dumsių sen., Jonavos r., detaliojo plano patvirtinimo sprendimas
2004-07-08 175 Dėl papildomų lėšų skyrimo dviračių takų techninio projekto parengimui sprendimas
2004-07-08 176 Dėl pagrindinės tikslinės žemės sklypo naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio paskirties į infrastruktūros teritoriją (UAB ,,Bite GSM“ bazinės stoties statybai) Išorų k., Užusalių sen., Jonavos r., detaliojo plano patvirtinimo sprendimas
2004-07-08 177 Dėl kasmetinių atostogų suteikimo rajono savivaldybės kontrolieriui Genadijui Lubovui sprendimas
2004-07-08 178 Dėl rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ataskaitos patvirtinimo sprendimas
2004-07-08 179 Dėl kasmetinių atostogų suteikimo rajono savivaldybės administracijos direktoriui Vytautui Drungilui sprendimas
2004-07-08 180 Dėl Artūro Jagelavičiaus paskyrimo Jonavos Raimundo Samulevičiaus pagrindinės mokyklos  direktoriumi sprendimas
2004-07-08 181 Dėl turto perėmimo rajono savivaldybės nuosavybėn sprendimas

Jei pastebėjote klaidų ar netikslumų prašome kreiptis į Bendrąjį skyrių el. paštu bendrasis.skyrius@jonava.lt arba tel. 50001 Jonavoje.

2004-08-04. Bendrasis skyrius.