2004 m. rugsėjo 2 d. Jonavos r. savivaldybės tarybos posėdį Nr. 23 priimti sprendimai

Posėdžio darbotvarkę galima pažiūrėti čia.

DATA

Nr.

PAVADINIMAS

DOKUMENTAS
2004-09-02 183 Dėl Romualdos Kasteckienės atleidimo iš Jonavos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorės pareigų sprendimas
2004-09-02 184 Dėl Etikos komisijos sudarymo sprendimas
2004-09-02 185 Dėl rajono savivaldybės tarybos 2003 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. 65 dalinio pakeitimo sprendimas
2004-09-02 186 Dėl rajono savivaldybės 2004 metų biudžeto patikslinimo sprendimas
2004-09-02 187 Dėl Jonavos rajono savivaldybės strateginio plėtros iki 2015 m. plano patvirtinimo sprendimas
2004-09-02 188 Dėl Neries upės baseino bendrojo investicinio projekto sprendimas
2004-09-02 189 Dėl apmokėjimo už SAPARD projektų įgyvendinimą sprendimas
2004-09-02 190 Dėl rajono savivaldybės tarybos 2003 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. 213 pripažinimo netekusiu galios sprendimas
2004-09-02 191 Dėl priėmimo į Jonavos miesto mokyklas tvarkos patvirtinimo sprendimas
2004-09-02 192 Dėl rajono savivaldybės tarybos 2004 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. 93 dalinio pakeitimo sprendimas
2004-09-02 193 Dėl lėšų skyrimo iš privatizavimo fondo sprendimas
2004-09-02 194 Dėl audito įmonės išrinkimo sprendimas
2004-09-02 195 Dėl socialinio būsto fondo plėtros 2004 – 2006 metų programos įgyvendinimo sprendimas
2004-09-02 196 Dėl valstybės turto perėmimo sprendimas
2004-09-02 197 Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę, išnuomotą ne aukciono būdu ir už valstybinės žemės sklypų naudojimą sprendimas
2004-09-02 198 Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę sumažinimo sprendimas
2004-09-02 199 Dėl sklypų suformavimo nuosavybės teisių į nekilnojamąjį turtą atkūrimui, teritorija tarp Suvalkiečių g., Žalgirio g. ir P.Vaičiūno g. Jonavoje, detaliojo plano patvirtinimo sprendimas
2004-09-02 200 Dėl žemės sklypo ribų ir ploto keitimo laisvo valstybinės žemės fondo sąskaita Veterinarijos g. 9, Jonavoje, detaliojo plano patvirtinimo sprendimas
2004-09-02 201 Dėl žemės sklypo ribų ir ploto keitimo laisvo valstybinės žemės fondo sąskaita Fabriko g. 2, Jonavoje, detaliojo plano patvirtinimo sprendimas
2004-09-02 202 Dėl įregistruoto sklypo padalijimo į du sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties Žalgirio g. 37, Jonavoje, detaliojo plano patvirtinimo sprendimas
2004-09-02 203 Dėl įregistruoto sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimo Šešuvos k., Užusalių sen., Jonavos r., detaliojo plano patvirtinimo sprendimas
2004-09-02 204 Dėl įregistruoto sklypo  pagrindinės  tikslinės  žemės naudojimo paskirties keitimo ir padalinimo į keturis sklypus, Gumbiškių k., Dumsių sen., Jonavos r., detaliojo plano patvirtinimo sprendimas
2004-09-02 205 Dėl pritarimo, padalinto žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimui, esančio  Normainių k., Žeimių sen., Jonavos r. sprendimas
2004-09-02 206 Dėl pritarimo, žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimui, esančio Meškonių k., Dumsių sen., Jonavos r. sprendimas
2004-09-02 207 Dėl kasmetinių minimalių atostogų likusios dalies suteikimo rajono savivaldybės merui Bronislovui Liutkui sprendimas
2004-09-02 208 Dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo rajono savivaldybės administracijos direktoriui Vytautui Drungilui sprendimas
2004-09-02 209 Dėl rajono savivaldybės tarybos 2004 m. liepos 8 d. sprendimo Nr. 150 ,,Dėl rajono savivaldybės biudžeto netekusių tikslinės paskirties asignavimų paskirstymo“ papildymo sprendimas
2004-09-02 210 Dėl rajono savivaldybės tarybos 2001 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. 37 patvirtintų vietinių rinkliavų nuostatų papildymo ir atleidimo nuo vietinės rinkliavos sprendimas
2004-09-02 211 Dėl bendradarbiavimo sutarties sudarymo su Lenkijos Respublikos Kędzirzyn – Kozle miesto savivaldybe sprendimas

Jei pastebėjote klaidų ar netikslumų prašome kreiptis į Bendrąjį skyrių el. paštu bendrasis.skyrius@jonava.lt arba tel. 50001 Jonavoje.

2004-09-14. Bendrasis skyrius.