2004 m. gruodžio 16 d. Jonavos r. savivaldybės tarybos posėdį Nr. 28 priimti sprendimai

Posėdžio darbotvarkę galima pažiūrėti čia.

DATA

Nr.

PAVADINIMAS

DOKUMENTAS
2004-12-16 263 Dėl įgaliojimo suteikimo rajono savivaldybės merui sprendimas
2004-12-16 264 Dėl valstybės tarnautojų vertinimo komisijos sudarymo sprendimas
2004-12-16 265 Dėl vidutinių kuro kainų kompensacijų skaičiavimui patvirtinimo sprendimas
2004-12-16 266 Dėl priedų mokėjimo socialinių įstaigų vadovams sprendimas
2004-12-16 267 Dėl rajono savivaldybės 2004 metų biudžeto patikslinimo sprendimas
2004-12-16 268 Dėl ikimokyklinio ugdymo krepšelio vaikui apskaičiavimo tvarkos patvirtinimo sprendimas
2004-12-16 269 Dėl mokinio krepšeliui patvirtintų rajono savivaldybės biudžeto asignavimų perskirstymo mokiniui pereinant iš vienos mokyklos į kitą tvarkos 1 punkto papildymo sprendimas
2004-12-16 270 Dėl vienkartinių piniginių išmokų skyrimo biudžetinių įstaigų vadovams sprendimas
2004-12-16 271 Dėl Jonavos rajono Švietimo tarybos nuostatų patvirtinimo sprendimas
2004-12-16 272 Dėl akcinės bendrovės ,,Jonavos šilumos tinklai“ įstatinio kapitalo didinimo ir pakeistų įstatų tvirtinimo sprendimas
2004-12-16 273 Dėl vandens bokšto ir vandentiekio tinklų pirkimo iš likviduojamos žemės ūkio bendrovės ,,Gineikiai“ sprendimas
2004-12-16 274 Dėl negyvenamosios patalpos Jonavoje, Žeimių g. 13 perdavimo pagal panaudos sutartį sprendimas
2004-12-16 275 Dėl turto perdavimo sprendimas
2004-12-16 276 Dėl rajono savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. 288 dalinio pakeitimo sprendimas
2004-12-16 277 Dėl gyvenamųjų patalpų, adresu, Jonava, Kauno g. Nr. 6 išbraukimo iš gyvenamųjų patalpų apskaitos sprendimas
2004-12-16 278 Dėl socialinio būsto pirkimo sprendimas
2004-12-16 279 Dėl I, II ir TO klasės leidimų prekiauti civilinėmis pirotechnikos priemonėmis išdavimo tvarkos patvirtinimo sprendimas
2004-12-16 280 Dėl žemės mokesčių už 2004 metus lengvatų taikymo sprendimas
2004-12-16 281 Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčių už 2004 metus lengvatų taikymo sprendimas
2004-12-16 282 Dėl pritarimo pietinės pramonės teritorijos formavimo koncepcijai ir pietinės pramonės teritorijos specialiojo plano rengimo sprendimas
2004-12-16 283 Dėl Jonavos rajono savivaldybės strateginio plėtros plano įgyvendinimo programos 2006 -2007 metais rengimo sprendimas
2004-12-16 284 Dėl vienkartinės piniginės išmokos skyrimo rajono viešųjų įstaigų vadovams sprendimas
2004-12-16 285 Dėl įgaliojimų suteikimo savivaldybės administracijos direktoriui pasirašyti paramos sutartį sprendimas

Jei pastebėjote klaidų ar netikslumų prašome kreiptis į Bendrąjį skyrių el. paštu bendrasis.skyrius@jonava.lt arba tel. 50001 Jonavoje.

2004-12-27. Bendrasis skyrius.