2005 m. sausio 27 d. Jonavos r. savivaldybės tarybos posėdį Nr. 29 priimti sprendimai

Posėdžio darbotvarkę galima pažiūrėti čia.

DATA

Nr.

PAVADINIMAS

DOKUMENTAS
2005-01-27 1 Dėl terminuotos darbo sutarties sudarymo su Asta Sivoloviene sprendimas
2005-01-27 2 Dėl Jonavos rajono viešųjų darbų programos 2005 metams patvirtinimo sprendimas
2005-01-27 3 Dėl Jonavos rajono savivaldybės administracijos vidaus audito tarnybos 2004 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo sprendimas
2005-01-27 4 Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2004 m. liepos 8 d. sprendimo Nr. 149 2 punkto pakeitimo sprendimas
2005-01-27 5 Dėl skolų, neišieškotų iš savivaldybės socialinio būsto nuomininkų, dengimo tvarkos patvirtinimo sprendimas
2005-01-27 6 Dėl savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2004 m. ataskaitos apie programos priemonių vykdymą tvirtinimo sprendimas
2005-01-27 7 Dėl rajono savivaldybės 2005 metų biudžeto patvirtinimo sprendimas
2005-01-27 8 Dėl rajono savivaldybės biudžetinių lėšų 2005 m. sausio 1 d. likučio paskirstymo sprendimas
2005-01-27 9 Dėl Nuolatinės statybos komisijos nuostatų patvirtinimo ir Nuolatinės statybos komisijos sudarymo sprendimas
2005-01-27 10 Dėl nuomos mokesčio už kitos paskirties valstybinę žemę, išnuomojamą aukciono būdu, tarifo ir mokėjimo terminų nustatymo sprendimas
2005-01-27 11 Dėl bendrafinansavimo užtikrinimo projektui ,,Jonavos rajono Užusalių pagrindinės mokyklos rekonstrukcija (renovacija)“ sprendimas
2005-01-27 12 Dėl bendrafinansavimo projektams užtikrinimo sprendimas
2005-01-27 13 Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų skyrimo metodikos patvirtinimo sprendimas
2005-01-27 14 Dėl gaisrinio automobilio perdavimo patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo Jonavos rajono priešgaisrinei tarnybai sprendimas
2005-01-27 15 Dėl valstybės turto perėmimo ir perdavimo bendrojo lavinimo mokykloms sprendimas
2005-01-27 16 Dėl valstybės turto perėmimo sprendimas
2005-01-27 17 Dėl skaitmeninio fotoaparato ir nešiojamo kompiuterio perėmimo sprendimas
2005-01-27 18 Dėl privatizavimo fondo sudarymo ir jo panaudojimo tvarkos dalinio pakeitimo ir papildymo sprendimas
2005-01-27 19 Dėl privatizavimo fondo lėšų 2005 metų sąmatos patvirtinimo sprendimas
2005-01-27 20 Dėl gyvenamojo namo priskyrimo prie tarnybinių gyvenamųjų patalpų ir viešosios įstaigos Bukonių pirminės sveikatos priežiūros centro vyr. gydytojos, kuriai gali būti suteiktos tarnybinės gyvenamosios patalpos, kategorijos patvirtinimo sprendimas
2005-01-27 21 Dėl viešosios įstaigos Jonavos ligoninės įsipareigojimų perėmimo sprendimas
2005-01-27 22 Dėl žemės mokesčių už 2004 metus lengvatų taikymo sprendimas
2005-01-27 23 Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčių už 2004 metus lengvatų taikymo sprendimas
2005-01-27 24 Dėl rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Vytauto Drungilo atleidimo iš pareigų sprendimas
2005-01-27 25 Dėl viešosios įstaigos Kauno regiono atliekų tvarkymo centro steigimo sutarties pakeitimo sprendimas

Jei pastebėjote klaidų ar netikslumų prašome kreiptis į Bendrąjį skyrių el. paštu bendrasis.skyrius@jonava.lt arba tel. 50001 Jonavoje.

2005-02-18. Bendrasis skyrius.