2005 m. vasario 24 d. Jonavos r. savivaldybės tarybos posėdyje Nr. 30 priimti sprendimai

Posėdžio darbotvarkę galima pažiūrėti čia.

DATA

Nr.

PAVADINIMAS

DOKUMENTAS
2005-02-24 26 Dėl pavadinimo suteikimo Jonavos pagrindinei mokyklai sprendimas
2005-02-24 27 Dėl įgaliojimų suteikimo rajono savivaldybės administracijos direktoriui sprendimas
2005-02-24 28 Dėl įgaliojimų suteikimo rajono savivaldybės administracijos direktoriui tvirtinti biudžetinių įstaigų pareigybių sąrašus sprendimas
2005-02-24 29 Dėl švietimo pagalbos nelankančiam ugdymo įstaigos 5 – 6 metų vaikui teikimo tvarkos patvirtinimo. sprendimas
2005-02-24 30 Dėl Jonavos rajono savivaldybės 2005 m. melioracijos darbų investicijų programos patvirtinimo sprendimas
2005-02-24 31 Dėl 2005 m. Jonavos rajono sveikatingumo ir sporto programos I ir II dalių patvirtinimo sprendimas
2005-02-24 32 Dėl rajono invalidų medicininės, profesinės reabilitacijos, socialinės integracijos 2005 metų programos patvirtinimo sprendimas
2005-02-24 33 Dėl Jonavos rajono savivaldybės gyventojų telkimo visuomenei naudingiems darbams tvarkos patvirtinimo sprendimas
2005-02-24 34 Dėl leidimo Socialinių paslaugų skyriui dalyvauti socialinių paslaugų infrastruktūros plėtros programoje sprendimas
2005-02-24 35 Dėl pritarimo Jonavos m. atliekų priėmimo punkto įrengimui Jonalaukio sąvartyno teritorijoje sprendimas
2005-02-24 36 Dėl tarnybinių gyvenamųjų patalpų išbraukimo iš apskaitos sprendimas
2005-02-24 37 Dėl apmokėjimo už SAPARD projektų įgyvendinimą sprendimas
2005-02-24 38 Dėl mokinio krepšeliui patvirtintų rajono savivaldybės biudžeto asignavimų perskirstymo mokiniui pereinant iš vieno mokyklos į kitą tvarkos 3 punkto pakeitimo sprendimas
2005-02-24 39 Dėl Jonavos rajono savivaldybės teritorijų priežiūros ir valymo taisyklių parvirtinimo sprendimas
2005-02-24 40 Dėl Jonavos rajono šilumos ūkio specialiojo plano patvirtinimo sprendimas
2005-02-24 41 Dėl teritorijos prie Plento g. 1 detaliojo plano rengimo sprendimas
2005-02-24 42 Dėl gyvenamosios teritorijos Veseluvkos k., Užusalių sen., Jonavos r., specialiojo plano rengimo sprendimas
2005-02-24 43 Dėl Vytauto Vaicekausko ir Žygimanto Žalnerausko komandiruotės sprendimas
2005-02-24 44 Dėl kvalifikacinės klasės suteikimo Genadijui Lubovui sprendimas
2005-02-24 45 Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2004 . kovo 25 d. sprendimo Nr. 55 ir 2004 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. 121 pakeitimo sprendimas

Jei pastebėjote klaidų ar netikslumų prašome kreiptis į Bendrąjį skyrių el. paštu bendrasis.skyrius@jonava.lt arba tel. 50001 Jonavoje.

2005-03-02. Bendrasis skyrius.