2005 m. balandžio 28 d. Jonavos r. savivaldybės tarybos posėdyje Nr. 32 priimti sprendimai

Posėdžio darbotvarkę galima pažiūrėti čia.

DATA

Nr.

PAVADINIMAS

DOKUMENTAS
2005-04-28 1 TS-71 Dėl rajono savivaldybės tarybos 2004 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. 76 dalinio pakeitimo sprendimas
2005-04-28 1 TS-72 Dėl rajono savivaldybės tarybos narių ir valstybės tarnautojų 2005 metų mokymo prioritetų nustatymo sprendimas
2005-04-28 1 TS-73 Dėl pavadinimo suteikimo Jonavos r. Ruklos vidurinei mokyklai sprendimas
2005-04-28 1 TS-74 Dėl Jonavos rajono Čičinų, Gaižiūnų, Juškonių, Liepių, Ragožių, Išorų pradinių mokyklų bei Jonavos pradinės mokyklos reorganizavimo sprendimas
2005-04-28 1 TS-75 Dėl įgaliojimų suteikimo rajono savivaldybės merui sprendimas
2005-04-28 1 TS-76 Dėl viešosios įstaigos Jonavos ligoninės 2004 metų metinės finansinės atskaitomybės patvirtinimo ir  išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų nustatymo 2005 metams sprendimas
2005-04-28 1 TS-77 Dėl VšĮ Jonavos ligoninės 2005 -2007 metų  restruktūrizavimo programos  patvirtinimo sprendimas
2005-04-28 1 TS-78 Dėl rajono savivaldybės mero pavaduotojo paskyrimo sprendimas
2005-04-28 1 TS-79 Dėl viešosios įstaigos Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centro 2004 metų metinės finansinės atskaitomybės patvirtinimo ir  išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų nustatymo 2005 metams sprendimas
2005-04-28 1 TS-80 Dėl viešosios įstaigos Jonavos greitosios medicinos pagalbos stoties 2004 metų metinės finansinės atskaitomybės patvirtinimo ir  išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų nustatymo 2005 metams sprendimas
2005-04-28 1 TS-81 Dėl viešosios įstaigos Bukonių pirminės sveikatos priežiūros centro 2004 metų metinės finansinės atskaitomybės patvirtinimo ir  išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų nustatymo 2005 metams sprendimas
2005-04-28 1 TS-82 Dėl viešosios įstaigos Ruklos ambulatorijos 2004 metų metinės finansinės atskaitomybės patvirtinimo ir  išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų nustatymo 2005 metams sprendimas
2005-04-28 1 TS-83 Dėl viešosios įstaigos Šveicarijos ambulatorijos 2004 metų metinės finansinės atskaitomybės patvirtinimo ir  išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų nustatymo 2005 metams sprendimas
2005-04-28 1 TS-84 Dėl viešosios įstaigos Upininkų ambulatorijos 2004 metų metinės finansinės atskaitomybės patvirtinimo ir  išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų nustatymo 2005 metams sprendimas
2005-04-28 1 TS-85 Dėl viešosios įstaigos Žeimių ambulatorijos 2004 metų metinės finansinės atskaitomybės patvirtinimo ir  išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų nustatymo 2005 metams sprendimas
2005-04-28 1 TS-86 Dėl papildomos darbo sutarties sudarymo su Asta Sivoloviene sprendimas
2005-04-28 1 TS-87 Dėl rajono savivaldybės tarybos 2003 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. 280 dalinio pakeitimo sprendimas
2005-04-28 1 TS-88 Dėl UAB ,,Jonavos knyga“ 2004 m. metinės finansinės atskaitomybės, direktoriaus pateiktos bendrovės veiklos ataskaitos ir pelno paskirstymo patvirtinimo sprendimas
2005-04-28 1 TS-89 Dėl UAB ,,Jonavos autobusai“ 2004 m. metinės finansinės atskaitomybės, direktoriaus pateiktos bendrovės veiklos ataskaitos ir pelno (nuostolio) paskirstymo patvirtinimo sprendimas
2005-04-28 1 TS-90 Dėl keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio priemiestinio susisiekimo maršrutais tarifo patvirtinimo sprendimas
2005-04-28 1 TS-91 Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Jonavos paslaugos“ 2004 m. metinės finansinės atskaitomybės, direktoriaus pateiktos bendrovės veiklos ataskaitos ir pelno paskirstymo patvirtinimo sprendimas
priedas
2005-04-28 1 TS-92 Dėl akcinės bendrovė ,,Jonavos šilumos tinklai“ 2004 m. metinės finansinės atskaitomybės, direktoriaus pateiktos bendrovės veiklos ataskaitos ir pelno (nuostolio) paskirstymo patvirtinimo sprendimas
2005-04-28 1 TS-93 Dėl akcinės bendrovė ,,Jonavos šilumos tinklai“ centralizuotai teikiamos šilumos ir karšto vandens kainų galiojimo pratęsimo sprendimas
2005-04-28 1 TS-94 Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Jonavos vandenys“ 2004 m. metinės finansinės atskaitomybės, direktoriaus pateiktos bendrovės veiklos ataskaitos ir pelno (nuostolio) paskirstymo patvirtinimo sprendimas
2005-04-28 1 TS-95 Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Jonavos vandenys“ įstatinio kapitalo didinimo ir pakeistų įstatų tvirtinimo sprendimas
2005-04-28 1 TS-96 Dėl valstybės turto perėmimo sprendimas
2005-04-28 1 TS-97 Dėl rajono savivaldybės tarybos 2004 m. lapkričio 18 d. sprendimo Nr. 246 1 punkto pakeitimo sprendimas
2005-04-28 1 TS-98 Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2004 m. rugsėjo 2 d. sprendimo Nr. 196 1 punkto pakeitimo sprendimas
2005-04-28 1 TS-99 Dėl turto perdavimo rajono kaimų pradinėms mokykloms sprendimas
2005-04-28 1 TS-100 Dėl rajono savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį sprendimas
2005-04-28 1 TS-101 Dėl negyvenamosios patalpos Jonavoje, Žeimių g. 13, perdavimo pagal panaudos sutartį sprendimas
2005-04-28 1 TS-102 Dėl rajono savivaldybės nuosavybėje esančių objektų, kuriuos numatoma privatizuoti, sąrašo papildymo sprendimas
2005-04-28 1 TS-103 Dėl Jonavos rajono savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos kaupiamųjų lėšų panaudojimo ir apskaitos nuostatų dalinio pakeitimo sprendimas
2005-04-28 1 TS-104 Dėl Jonavos rajono savivaldybės želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo sprendimas
2005-04-28 1 TS-105 Dėl Jonavos rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių bendruomenės atstovų rinkimo tvarkos patvirtinimo sprendimas
2005-04-28 1 TS-106 Dėl įregistruotų sklypų kadastro Nr.  4608/0009:30 ir Nr. 4608/0009 :269, Kalnėnų k., Užusalių sen., Jonavos r., detaliojo plano patvirtinimo sprendimas
2005-04-28 1 TS-107 Dėl rajono savivaldybės tarybos 2004 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. 77 dalinio pakeitimo sprendimas
2005-04-28 1 TS-108 Dėl Jonavos rajono savivaldybės mero ataskaitos už laikotarpį nuo 2004 m. balandžio 1 d. iki 2005 m. balandžio 1 d. patvirtinimo sprendimas
2005-04-28 1 TS-109 Dėl rajono savivaldybės tarybos 2005 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. 8 priedo dalinio pakeitimo sprendimas
2005-04-28 1 TS-110 Dėl rajono savivaldybės mero pavaduotojo veiklos sričių nustatymo sprendimas

Jei pastebėjote klaidų ar netikslumų prašome kreiptis į Bendrąjį skyrių el. paštu bendrasis.skyrius@jonava.lt arba tel. 50001 Jonavoje.

2005-05-06. Bendrasis skyrius.