2005 m. liepos 28 d. Jonavos r. savivaldybės tarybos posėdyje Nr. 36 priimti sprendimai

Posėdžio darbotvarkę galima pažiūrėti čia.

DATA

Nr.

PAVADINIMAS

DOKUMENTAS
2005-07-28 1 TS-161 Dėl rajono savivaldybės tarybos 2003 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. 216 ,,Dėl mokesčių lengvatų svarstymo komisijos sudarymo“ 1 punkto dalinio pakeitimo sprendimas
2005-07-28 1 TS-162 Dėl renginių organizavimo Jonavos rajono savivaldybės teritorijoje taisyklių patvirtinimo sprendimas
2005-07-28 1 TS-163 Dėl leidimo UAB ,Jonavos autobusai“ įsigyti autobusus išperkamosios nuomos būdu sprendimas
2005-07-28 1 TS-164 Dėl rajono savivaldybės tarybos 2005 m. kovo 24 d. sprendimo Nr. 1 TS – 53 ,,Dėl rajono savivaldybės sveikatos fondo 2005 m. sąmatos patvirtinimo“ dalinio pakeitimo ir papildymo sprendimas
2005-07-28 1 TS-165 Dėl odontologinės įrangos perėmimo sprendimas
2005-07-28 1 TS-166 Dėl lėšų iš aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos rezervo paskirstymo sprendimas
2005-07-28 1 TS-167 Dėl leidimų naudoti žūklės plotus vandens telkiniuose išdavimo sprendimas
2005-07-28 1 TS-168 Dėl paraiškų teikimo sprendimas
2005-07-28 1 TS-169 Dėl Jonavos rajono savivaldybės strateginio plėtros plano įgyvendinimo programos 2006 – 2007 metams patvirtinimo sprendimas
2005-07-28 1 TS-170 Dėl įgaliojimo suteikimo sprendimas
2005-07-28 1 TS-171 Dėl išorinės reklamos įrengimo taisyklių patvirtinimo sprendimas
2005-07-28 1 TS-172 Dėl Taurostos parko detaliojo plano rengimo sprendimas
2005-07-28 1 TS-173 Dėl sklypų, J. Ralio skveras prie Žeimių g., Jonavoje, suformavimo ir teritorijos naudojimo reglamento nustatymo detaliojo plano patvirtinimo sprendimas
2005-07-28 1 TS-174 Dėl žemės sklypo Taurostos g. 6 Jonavoje, detaliojo plano rengimo sprendimas
2005-07-28 1 TS-175 Dėl žemės sklypo komercinei paskirčiai formavimo nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimui Pramonės g. 5, Jonavoje, detaliojo plano patvirtinimo sprendimas
2005-07-28 1 TS-176 Dėl Jonavos miesto didžiųjų prekybos, paslaugų įmonių ir pramogų centrų išdėstymo specialiojo plano rengimo sprendimas
2005-07-28 1 TS-177 Dėl kasmetinių minimalių atostogų suteikimo rajono savivaldybės merui Bronislovui Liutkui sprendimas
2005-07-28 1 TS-178 Dėl rajono savivaldybės mero Bronislovo Liutkaus komandiruotės sprendimas
2005-07-28 1 TS-179 Dėl akcinės bendrovės ,,Achema“ dviračių tako nuo Žemaitės g. iki Sodų g. perėmimo sprendimas

Jei pastebėjote klaidų ar netikslumų, prašome kreiptis į Sekretoriatą el. paštu savivaldybes.taryba@jonava.lt arba tel. 50139 Jonavoje.

2005-10-12. Jonavos r. savivaldybės taryba.