2005 m. spalio 20 d. Jonavos r. savivaldybės tarybos posėdyje Nr. 39 priimti sprendimai

Posėdžio darbotvarkę galima pažiūrėti čia.

DATA

Nr.

PAVADINIMAS

DOKUMENTAS
2005-10-20 1 TS-204 Dėl gyvūnų laikymo ir auginimo Jonavos rajone taisyklių patvirtinimo sprendimas
2005-10-20 1 TS-205 Dėl rajono savivaldybės 2005 metų biudžeto patikslinimo sprendimas
2005-10-20 1 TS-206 Dėl Jonavos rajono renovuojamų švietimo įstaigų eiliškumo sąrašo patvirtinimo sprendimas
2005-10-20 1 TS-207 Dėl Multimedia projektorių HP VP6321 perėmimo sprendimas
2005-10-20 1 TS-208 Dėl valstybės turto perėmimo sprendimas
2005-10-20 1 TS-209 Dėl valstybės turto perėmimo sprendimas
2005-10-20 1 TS-210 Dėl radijo ryšio įrangos komplektų perėmimo sprendimas
2005-10-20 1 TS-211 Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Tvenkinio g. 2, Liepių k., Bukonių sen., Jonavos r., perdavimo pagal panaudos sutartį sprendimas
2005-10-20 1 TS-212 Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perdavimo panaudos pagrindais sprendimas
2005-10-20 1 TS-213 Dėl tarnybinių gyvenamųjų patalpų išbraukimo iš apskaitos sprendimas
2005-10-20 1 TS-214 Dėl socialinio būsto fondo plėtros sprendimas
2005-10-20 1 TS-215 Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2005 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. 9 ,,Dėl Nuolatinės statybos komisijos nuostatų patvirtinimo ir Nuolatinės statybos komisijos sudarymo“ dalinio pakeitimo sprendimas
2005-10-20 1 TS-216 Dėl projektavimo darbų vykdymo sprendimas
2005-10-20 1 TS-217 Dėl žemės sklypo (kadastrinis Nr.4608/0008:21) Išorų k., Užusalių sen., Jonavos r., detaliojo plano rengimo sprendimas
2005-10-20 1 TS-218 Dėl degalinių išdėstymo Jonavos rajone specialiojo plano keitimo sprendimas
2005-10-20 1 TS-219 Dėl valstybės tarnybos santykių pratęsimo su Genadijumi Lubovu sprendimas
2005-10-20 1 TS-220 Dėl įpareigojimo Jonavos rajono savivaldybės kontrolieriui sprendimas
2005-10-20 1 TS-221 Dėl Jonavos miesto centrinės dalies pastatų ir daugiaaukščių pastatų gyvenamuosiuose kvartaluose dekoratyvinio apšvietimo schemos parengimo sprendimas

Jei pastebėjote klaidų ar netikslumų, prašome kreiptis į Sekretoriatą el. paštu savivaldybes.taryba@jonava.lt arba tel. 50139 Jonavoje.

2005-10-28. Jonavos r. savivaldybės taryba.