2005 m. lapkričio 24 d. Jonavos r. savivaldybės tarybos posėdyje Nr. 40 priimti sprendimai

Posėdžio darbotvarkę galima pažiūrėti čia.

DATA

Nr.

PAVADINIMAS

DOKUMENTAS
2005-11-24 1 TS-222 Dėl Jonavos nakvynės namų nuostatų patvirtinimo sprendimas
2005-11-24 1 TS-223 Dėl akcinės bendrovės ,,Jonavos šilumos tinklai“ turto įkeitimo sprendimas
2005-11-24 1 TS-224 Dėl įpareigojimų UAB ,,Jonavos vandenys“ ir AB ,,Jonavos šilumos tinklai“ sprendimas
2005-11-24 1 TS-225 Dėl neapmokestinamųjų žemės sklypų dydžių nustatymo sprendimas
2005-11-24 1 TS-226 Dėl Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo Jonavos rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo sprendimas
2005-11-24 1 TS-227 Dėl priėmimo į neformaliojo vaikų švietimo programas vykdančias ugdymo įstaigas ir šalinimo iš jų tvarkos sprendimas
2005-11-24 1 TS-228 Dėl mokymo įstaigų baldų komplektų perėmimo sprendimas
2005-11-24 1 TS-229 Dėl mokymo priemonių perėmimo sprendimas
2005-11-24 1 TS-230 Dėl valstybės turto perėmimo sprendimas
2005-11-24 1 TS-231 Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2005 m. liepos 28 d. sprendimo Nr. 1 TS – 168 papildymo sprendimas
2005-11-24 1 TS-232 Dėl paraiškų projektams ,,Centrinės miesto dalies gatvių rekonstrukcija“ ir ,Jonavos rajono savivaldybės kelio Upninkai–Kunigiškiai –Pakalniškis–Medinai-Upninkai rekonstrukcija“ teikimo sprendimas
2005-11-24 1 TS-233 Dėl Jonavos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sudarymo ir vykdymo tvarkos patvirtinimo sprendimas
2005-11-24 1 TS-234 Dėl Jonavos rajono savivaldybės viešosios atliekų tvarkymo sistemos eksploatavimo ir jos plėtojimo sutarties dalinio pakeitimo sprendimas
2005-11-24 1 TS-235 Dėl žemės sklypo (kadastrinis Nr. 4610/0014:99), J. Basanavičiaus g. 7, 9, Jonavoje, detaliojo plano sprendimas
2005-11-24 1 TS-236 Dėl rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Edmundo Muloko atleidimo iš pareigų sprendimas
2005-11-24 1 TS-237 Dėl lėšų panaudojimo sprendimas
2005-11-24 1 TS-238 Dėl įgaliojimo suteikimo rajono savivaldybės merui sprendimas

Jei pastebėjote klaidų ar netikslumų, prašome kreiptis į Sekretoriatą el. paštu savivaldybes.taryba@jonava.lt arba tel. 50139 Jonavoje.

2005-12-14. Jonavos r. savivaldybės taryba.