2005 m. gruodžio 22 d. Jonavos r. savivaldybės tarybos posėdyje Nr. 41 priimti sprendimai

Posėdžio darbotvarkę galima pažiūrėti čia.

DATA

Nr.

PAVADINIMAS

DOKUMENTAS
2005-12-22 1 TS-239 Dėl darbo sutarties nutraukimo su Algimantu Juozu Paleckiu sprendimas
2005-12-22 1 TS-240 Dėl Edvardo Kvedaravičiaus priėmimo į rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas sprendimas
2005-12-22 1 TS-241 Dėl rajono savivaldybės tarybos 2003 m. rugpjūčio 14 d. sprendimo Nr. 167 ,,Dėl komunalinių (buitinių ir joms prilygintų) atliekų surinkimo ir jų tvarkymo paslaugų įkainių (tarifų) patvirtinimo, sutarčių sudarymo ir atsiskaitymo už suteiktas paslaugas“ 1 ir 2 punktų pakeitimo sprendimas
2005-12-22 1 TS-242 Dėl rajono savivaldybės 2005 metų biudžeto patikslinimo sprendimas
2005-12-22 1 TS-243 Dėl skolų pripažinimo beviltiškomis, jų nurašymo, apskaitos ir inventorizavimo tvarkos patvirtinimo sprendimas
2005-12-22 1 TS-244 Dėl vienkartinių piniginių išmokų skyrimo sprendimas
2005-12-22 1 TS-245 Dėl lėšų skyrimo iš savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos rezervo sprendimas
2005-12-22 1 TS-246 Dėl maksimalaus moksleivių skaičiaus, vieno vaiko išlaikymui skirtų lėšų nustatymo Jonavos rajono savivaldybės Kūno kultūros ir sporto centre sprendimas
2005-12-22 1 TS-247 Dėl ikimokyklinio ugdymo krepšelio vaikui finansavimo principų patvirtinimo sprendimas
2005-12-22 1 TS-248 Dėl bendrojo lavinimo ir profesinių mokyklų rekonstravimo ir aprūpinimo mokymo priemonėmis 2006-2008 metų programos vykdymo sprendimas
2005-12-22 1 TS-249 Dėl Jonavos rajono kultūros įstaigų vadovų atlyginimų koeficientų ir priedų prie atlyginimų nustatymo sprendimas
2005-12-22 1 TS-250 Dėl priedų prie tarnybinių atlyginimų Jonavos rajono vaikų globos namų darbuotojams dydžių nustatymo sprendimas
2005-12-22 1 TS-251 Dėl Jonavos rajono socialinių paslaugų įstaigų vadovų atlyginimų koeficientų ir priedų prie atlyginimų nustatymo sprendimas
2005-12-22 1 TS-252 Dėl valstybės finansinės paramos užsienyje mirusio (žuvusio) Lietuvos Respublikos piliečio palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką teikimo mirusiojo (žuvusiojo) artimiesiems sprendimas
2005-12-22 1 TS-253 Dėl viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų vyriausiųjų gydytojų darbo užmokesčio sprendimas
2005-12-22 1 TS-254 Dėl vienkartinės piniginės išmokos skyrimo sprendimas
2005-12-22 1 TS-255 Dėl gyvenamojo namo Jaunystės g. 11, Upininkų k., Jonavos r., konstrukcijų sutvirtinimo sprendimas
2005-12-22 1 TS-256 Dėl Jonavos vaikų lopšelio – darželio ,,Saulutė“ ilgalaikio materialiojo turto nurašymo sprendimas
2005-12-22 1 TS-257 Dėl leidimo parduoti Almantui Darčkui nuomojamas gyvenamąsias patalpas, išbrauktas iš tarnybinių gyvenamųjų patalpų apskaitos sprendimas
2005-12-22 1 TS-258 Dėl gyvenamųjų patalpų išbraukimo iš gyvenamųjų patalpų apskaitos sprendimas
2005-12-22 1 TS-259 Dėl rajono savivaldybės nuosavybėje esančių objektų, kuriuos numatoma privatizuoti, sąrašo papildymo sprendimas
2005-12-22 1 TS-260 Dėl išbraukimo iš privatizavimo objektų sąrašo sprendimas
2005-12-22 1 TS-261 Dėl mokymo įstaigų baldų komplektų perėmimo sprendimas
2005-12-22 1 TS-262 Dėl mokymo priemonių perėmimo sprendimas
2005-12-22 1 TS-263 Dėl valstybės turto perėmimo sprendimas
2005-12-22 1 TS-264 Dėl Užusalių seniūnijos vandentvarkos objektų perdavimo pagal panaudos sutartį UAB ,,Jonavos vandenys“ sprendimas
2005-12-22 1 TS-265 Dėl Jonavos miesto generalinio plano galiojimo pratęsimo sprendimas
2005-12-22 1 TS-266 Dėl žemės sklypo (kadastrinis Nr. 4610/0013:13), Žeimių g. 36, Jonavoje, detaliojo plano rengimo sprendimas
2005-12-22 1 TS-267 Dėl žemės sklypų (kadastrinis Nr. 4608/0009:220 ir kadastrinis Nr. 4608/0009:189), Kalnėnų k., Užusalių sen., Jonavos r., detaliųjų planų rengimo sprendimas
2005-12-22 1 TS-268 Dėl gyvenamosios teritorijos Veseluvkos k., Užusalių sen., Jonavos r., specialiojo plano patvirtinimo sprendimas
2005-12-22 1 TS-269 Dėl kasmetinių atostogų dalies suteikimo rajono savivaldybės kontrolieriui Genadijui Lubovui sprendimas
2005-12-22 1 TS-270 Dėl žemės sklypų formavimo esamo Jonavos m. buitinių atliekų sąvartyno teritorijoje, Jonavos r., Ruklos sen., Jonalaukio k., detaliojo plano rengimo sprendimas

Jei pastebėjote klaidų ar netikslumų, prašome kreiptis į Sekretoriatą el. paštu savivaldybes.taryba@jonava.lt arba tel. 50139 Jonavoje.

2005-12-30. Jonavos r. savivaldybės taryba.