2006 m. sausio 26 d. Jonavos r. savivaldybės tarybos posėdyje Nr. 42 priimti sprendimai

Posėdžio darbotvarkę galima pažiūrėti čia.

DATA

Nr.

PAVADINIMAS

DOKUMENTAS
2006-01-26 1 TS-1 Dėl Jonavos rajono Garbės piliečio vardo suteikimo sprendimas
2006-01-26 1 TS-2 Dėl rajono savivaldybės tarybos 2003 m. balandžio 4 d. sprendimo Nr. 61 ,,Dėl rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ dalinio pakeitimo sprendimas
2006-01-26 1 TS-3 Dėl rajono savivaldybės tarybos 2003 m. gegužės 22 d. sprendimo Nr. 92 ,,Dėl rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto sudarymo, pirmininko išrinkimo ir pirmininko pavaduotojo skyrimo“ dalinio pakeitimo sprendimas
2006-01-26 1 TS-4 Dėl kvalifikacinės klasės suteikimo rajono savivaldybės kontrolieriui Genadijui Lubovui sprendimas
2006-01-26 1 TS-5 Dėl rajono savivaldybės tarybos 2003 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. 65 dalinio pakeitimo sprendimas
2006-01-26 1 TS-6 Dėl Jonavos rajono viešųjų darbų programos 2006 metams patvirtinimo sprendimas
2006-01-26 1 TS-7 Dėl savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2005 m. ataskaitos apie programos priemonių vykdymą tvirtinimo sprendimas
2006-01-26 1 TS-8 Dėl rajono savivaldybės tarybos 2005 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. 1 TS – 247 patvirtintų ikimokyklinio ugdymo krepšelio vaikui finansavimo principų dalinio pakeitimo sprendimas
2006-01-26 1 TS-9 Dėl rajono savivaldybės tarybos 2005 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. 1 TS – 246 ,,Dėl maksimalaus moksleivių skaičiaus, vieno vaiko išlaikymui skirtų lėšų nustatymo Jonavos rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centre“ 2 punkto dalinio pakeitimo sprendimas
2006-01-26 1 TS-10 Dėl Jonavos rajono savivaldybės strateginio plėtros plano įgyvendinimo programos 2007 – 2008 metams sprendimas
2006-01-26 1 TS-11 Dėl rajono savivaldybės 2006 metų biudžeto patvirtinimo sprendimas
priedas
6 priedas
2006-01-26 1 TS-12 Dėl rajono savivaldybės lėšų 2006 m. sausio 1 d. likučio paskirstymo sprendimas
priedas
2006-01-26 1 TS-13 Dėl vidutinės kuro kainos kompensacijų skaičiavimui patvirtinimo sprendimas
2006-01-26 1 TS-14 Dėl vienkartinės materialinės paramos teikimo tvarkos patvirtinimo sprendimas
2006-01-26 1 TS-15 Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2005 m. rugsėjo 15 d. sprendimo Nr. 1 TS – 191 papildymo sprendimas
2006-01-26 1 TS-16 Dėl Jonavos rajono savivaldybės Viešosios bibliotekos teikiamų mokamų paslaugų ir įkainių sąrašo patvirtinimo sprendimas
2006-01-26 1 TS-17 Dėl mokesčių už moksleivių išlaikymą Jonavos meno mokykloje panaudojimo tvarkos nustatymo sprendimas
2006-01-26 1 TS-18 Dėl maksimalaus moksleivių skaičiaus, vieno vaiko išlaikymui skirtų lėšų nustatymo Jonavos meno mokykloje sprendimas
2006-01-26 1 TS-19 Dėl privatizavimo fondo lėšų 2006 metų sąmatos patvirtinimo sprendimas
2006-01-26 1 TS-20 Dėl sutikimo perimti negyvenamąsias patalpas rajono savivaldybės nuosavybėn sprendimas
2006-01-26 1 TS-21 Dėl valstybės turto perėmimo sprendimas
2006-01-26 1 TS-22 Dėl akcinės bendrovės ,,Jonavos šilumos tinklai“ dalies nuostolių padengimo sprendimas
2006-01-26 1 TS-23 Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2004 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. 66 pripažinimo netekusiu galios sprendimas
2006-01-26 1 TS-24 Dėl žemės sklypo Išorų k., Užusalių sen., Jonavos r., (kadastrinis Nr. 4608/0007:280) padalijimo į du sklypus, vieno sklypo paskirties keitimo iš žemės ūkio į kitą (infrastruktūros teritoriją – UAB ,,Tele 2“ mobiliojo ryšio bokšto statybai) detaliojo plano patvirtinimo sprendimas
2006-01-26 1 TS-25 Dėl valstybės turto perėmimo ir perdavimo Jonavos rajono savivaldybės pedagoginei psichologinei tarnybai sprendimas

Jei pastebėjote klaidų ar netikslumų, prašome kreiptis į Sekretoriatą el. paštu savivaldybes.taryba@jonava.lt arba tel. 50139 Jonavoje.

2006-04-19. Jonavos r. savivaldybės taryba.