2006 m. liepos 20 d. Jonavos r. savivaldybės tarybos posėdyje Nr. 49 priimti sprendimai

Posėdžio darbotvarkę galima pažiūrėti čia.

DATA

Nr.

PAVADINIMAS

DOKUMENTAS
2006-07-20 1 TS-145 Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento dalinio pakeitimo sprendimas
2006-07-20 1 TS-146 Dėl 2006 m. nekilnojamojo turto mokesčio sumažinimo sprendimas
2006-07-20 1 TS-147 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo 2007 metams sprendimas
2006-07-20 1 TS-148 Dėl rajono savivaldybės 2006 metų biudžeto patikslinimo sprendimas
2006-07-20 1 TS-149 Dėl rajono savivaldybės tarybos 2001 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. 71 ir valdybos 1997 m. birželio 5 d. sprendimo Nr. 45 dalinio pakeitimo sprendimas
2006-07-20 1 TS-150 Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Jonavos paslaugos“ pakeistų įstatų tvirtinimo sprendimas
2006-07-20 1 TS-151 Dėl rajono savivaldybės tarybos 2006 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. 1 TS – 85 papildymo ir pakeitimo sprendimas
2006-07-20 1 TS-152 Dėl kompiuterinės įrangos perėmimo sprendimas
2006-07-20 1 TS-153 Dėl socialinio būsto fondo plėtros sprendimas
2006-07-20 1 TS-154 Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartis viešajai įstaigai ,,Plačiajuostis internetas“ sprendimas
2006-07-20 1 TS-155 Dėl Jonavos rajono savivaldybės administracijos Ruklos seniūnijos ilgalaikio materialiojo turto nurašymo ir likvidavimo sprendimas
2006-07-20 1 TS-156 Dėl žemės sklypo pirkimo sprendimas
2006-07-20 1 TS-157 Dėl žemės sklypo (kadastrinis Nr. 4608/0009:41) Jonavos r., Užusalių sen., Kalnėnų k., padalijimo į tris sklypus bei teritorijos tvarkymo ir statybos reglamentų nustatymo detaliojo plano patvirtinimo sprendimas
2006-07-20 1 TS-158 Dėl kasmetinių minimalių atostogų dalies suteikimui rajono savivaldybės merui Bronislovui Liutkui sprendimas
2006-07-20 1 TS-159 Dėl žemės sklypų (kadastrinis Nr.46380001:305, Nr.46380001:304 ir Nr.46380001:95) Veseluvkos k., Užusalių sen., Jonavos r. pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimo, esamų sklypų sujungimo ir jų padalinimo į naujus sodybinius sklypus bei teritorijos naudojimo, tvarkymo ir apsaugos detaliojo plano patvirtinimo sprendimas
2006-07-20 1 TS-160 Dėl rajono savivaldybės tarybos 2006 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. 1 TS – 88 dalinio pakeitimo sprendimas

Jei pastebėjote klaidų ar netikslumų, prašome kreiptis į Sekretoriatą el. paštu savivaldybes.taryba@jonava.lt arba tel. 50139 Jonavoje.

2006-07-27. Jonavos r. savivaldybės taryba.