Jonavos rajono savivaldybės tarybos narių sąrašas

Paskutiniai pakeitimai sąraše patvirtinti VRK 2002 m. rugsėjo 12 d. sprendimu Nr. 34.

VARDAS, PAVARDĖ

PARTIJA

Ona Antanavičienė Tėvynės sąjunga (Lietuvos konservatoriai)
Alfonsas Bagdonas Lietuvos valstiečių partija
Aldona Balutienė Tėvynės sąjunga (Lietuvos konservatoriai)
Birutė Deksnienė "Lietuvių nacionalinės partijos ir ""Jaunosios Lietuvos"" sąjunga"
Vytautas Drungilas Lietuvos valstiečių partija (rėmėjas)
Alfredas Baranovskis Naujoji sąjunga (socialliberalai)
Jonas Legas Lietuvos liberalų sąjunga
Bronislovas Liutkus Lietuvos valstiečių partija
Vilmanas Lugauskas Lietuvos socialdemokratų partija
Eugenijus Mažūnaitis Lietuvos socialdemokratų partija
Liudas Mediekša Naujoji sąjunga (socialliberalai)
Alfonsas Meškauskas Lietuvos socialdemokratų partija
Jonas Meškauskas Lietuvos valstiečių partija
Robertas Mikulėnas Naujoji sąjunga (socialliberalai)
Rimvydas Paškauskas Lietuvos centro sąjunga
Romualdas Pečeliūnas Lietuvos valstiečių partija
Arūnas Rimkus Lietuvos valstiečių partija
Jadvyga Rusilienė Lietuvos valstiečių partija
Mečislovas Sangavičius Naujoji sąjunga (socialliberalai)
Karolis Sasnauskas Lietuvos socialdemokratų partija
Egidijus Sinkevičius Lietuvos centro sąjunga
Rimantas Sinkevičius Lietuvos socialdemokratų partija
Juozas Storpirštis Lietuvos socialdemokratų partija
Jonas Klemensas Sungaila Lietuvos valstiečių partija
Andrejus Štombergas Lietuvos valstiečių partija
Vytautas Venckūnas Tėvynės sąjunga (Lietuvos konservatoriai)
Virginijus Vizbaras Lietuvos liberalų sąjunga

Jei pastebėjote klaidų ar netikslumų prašome kreiptis į Bendrąjį skyrių el. paštu bendrasis.skyrius@jonava.lt arba tel. 50001 Jonavoje.

2003-02-07. Bendrasis skyrius.