Jonavos rajono savivaldybės tarybos narių sąrašas

Sąraše įrašytų tarybos narių įgaliojimai prasidėjo 2003 m. balandžio 4 d.
Pakeitimai sąraše patvirtinti VRK 2003 m. balandžio 8 d. sprendimu Nr. 84.

VARDAS, PAVARDĖ

PARTIJA

Aldona Balutienė

Tėvynės sąjunga (Lietuvos konservatoriai)

Gintautas Brukas

Lietuvos centro sąjunga

Ivanas Dorošas

Lietuvos liberalų sąjunga

Klemensas Algimantas Gaižauskas

Liberalų demokratų partija

Arvydas Gasys

Valstiečių ir Naujosios demokratijos partijų sąjunga

Edmundas Gedvila

Lietuvos socialdemokratų partija

Regina Geštautienė

Lietuvos socialdemokratų partija

Vida Jokimienė

Valstiečių ir Naujosios demokratijos partijų sąjunga

Jonas Legas

Lietuvos liberalų sąjunga

Bronislovas Liutkus

Valstiečių ir Naujosios demokratijos partijų sąjunga

Vilmanas Lugauskas

Lietuvos socialdemokratų partija

Eugenijus Mažūnaitis

Lietuvos socialdemokratų partija

Liudas Mediekša

Naujoji sąjunga (socialliberalai)

Alfonsas Meškauskas

Lietuvos socialdemokratų partija

Robertas Mikulėnas

Naujoji sąjunga (socialliberalai)

Edmundas Mulokas

Lietuvos socialdemokratų partija

Arūnas Rimkus

Valstiečių ir Naujosios demokratijos partijų sąjunga

Jadvyga Rusilienė

Valstiečių ir Naujosios demokratijos partijų sąjunga

Edmundas Simanaitis

Tėvynės sąjunga (Lietuvos konservatoriai)

Egidijus Sinkevičius

Lietuvos centro sąjunga

Jonas Klemensas Sungaila

Valstiečių ir Naujosios demokratijos partijų sąjunga

Andrejus Štombergas

Valstiečių ir Naujosios demokratijos partijų sąjunga

Vytas Vaicekauskas

Liberalų demokratų partija

Gediminas Vaičaitis

Lietuvos krikščionys demokratai

Vytautas Venckūnas

Tėvynės sąjunga (Lietuvos konservatoriai)

Virginijus Vizbaras

Lietuvos liberalų sąjunga

Žygimantas Žalnerauskas

Liberalų demokratų partija

Jei pastebėjote klaidų ar netikslumų prašome kreiptis į Bendrąjį skyrių el. paštu bendrasis.skyrius@jonava.lt arba tel. 50001 Jonavoje.

2004-02-26. Bendrasis skyrius.