Jonavos rajono savivaldybės tarybos narių sąrašas

Sąraše įrašytų tarybos narių įgaliojimai prasidėjo 2003 m. balandžio 4 d.
Pakeitimai sąraše patvirtinti VRK 2005 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. 12 ir 2005 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. 18.

VARDAS, PAVARDĖ

PARTIJA

Gintautas Brukas

Liberalų ir centro sąjunga

Klemensas Algimantas Gaižauskas

Liberalų demokratų partija

Arvydas Gasys

Valstiečių ir Naujosios demokratijos partijų sąjunga

Edmundas Gedvila

Lietuvos socialdemokratų partija

Jonas Ivaška

Lietuvos socialdemokratų partija

Vida Jokimienė

Valstiečių ir Naujosios demokratijos partijų sąjunga

Jonas Legas

Liberalų ir centro sąjunga

Bronislovas Liutkus

Valstiečių ir Naujosios demokratijos partijų sąjunga

Vilmanas Lugauskas

Lietuvos socialdemokratų partija

Eugenijus Mažūnaitis

Lietuvos socialdemokratų partija

Liudas Mediekša

Naujoji sąjunga (socialliberalai)

Alfonsas Meškauskas

Lietuvos socialdemokratų partija

Robertas Mikulėnas

Naujoji sąjunga (socialliberalai)

Jadvyga Rusilienė

Valstiečių ir Naujosios demokratijos partijų sąjunga

Edmundas Simanaitis

Tėvynės sąjunga (konservatoriai, politiniai kaliniai ir tremtiniai, krikščioniškieji demokratai)

Egidijus Sinkevičius

Liberalų ir centro sąjunga

Rimantas Sinkevičius

Lietuvos socialdemokratų partija

Edmundas Stepšys

Liberalų ir centro sąjunga

Arvydas Stirna

Tėvynės sąjunga (konservatoriai, politiniai kaliniai ir tremtiniai, krikščioniškieji demokratai)

Juozas Storpirštis

Valstiečių ir Naujosios demokratijos partijų sąjunga

Jonas Klemensas Sungaila

Valstiečių ir Naujosios demokratijos partijų sąjunga

Andrejus Štombergas

Valstiečių ir Naujosios demokratijos partijų sąjunga

Vytas Vaicekauskas

Liberalų demokratų partija

Gediminas Vaičaitis

Lietuvos krikščionys demokratai

Vytautas Venckūnas

Tėvynės sąjunga (konservatoriai, politiniai kaliniai ir tremtiniai, krikščioniškieji demokratai)

Virginijus Vizbaras

Liberalų ir centro sąjunga

Žygimantas Žalnerauskas

Liberalų demokratų partija

Jei pastebėjote klaidų ar netikslumų, prašome kreiptis į Sekretoriatą el. paštu savivaldybes.taryba@jonava.lt arba tel. 50139 Jonavoje.

2005-10-12. Jonavos r. savivaldybės taryba.