PIRMINĖ TEISINĖ PAGALBA JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖJE

Nuo 2005 m. gegužės 1 d. įsigaliojus naujai Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo redakcijai, kiekvienas savivaldybės gyventojas, neatsižvelgiant į jo turtą ir pajamas, turi teisę nemokamai gauti pirminę teisinę pagalbą.

Pirminę teisinę pagalbą teikia Teisės ir personalo skyriaus vyriausioji specialistė darbo dienomis 310 kabinete, Žeimių g. 13, Jonava, tel. (8-349) 50095.

Pirminė teisinė pagalba teikiama Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos valstybių piliečiams, kurių deklaruota ar faktinė gyvenamoji vieta yra Jonavos rajono savivaldybės teritorijoje. Asmuo, norintis gauti pirminę teisinę pagalbą, turi pateikti asmens dokumentą ir įrodymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą.

Pirminės teisinės pagalbos trukmė – ne ilgiau kaip viena valanda (atskiru sprendimu gali būti pratęsta). Asmuo tuo pačiu klausimu gali kreiptis tik vieną kartą.

Pirminė teisinė pagalba:

1) teisinė informacija;
2) teisinės konsultacijos;
3) teisinio pobūdžio dokumentų, skirtų valstybės ir savivaldybių institucijoms, rengimas;
4) patarimai dėl ginčo sprendimo be teismo;
5) veiksmai dėl taikaus ginčo išsprendimo ir taikos sutarties parengimo.

Pirminė teisinė pagalba neteikiama, jei:

1) pareiškėjo reikalavimai yra akivaizdžiai nepagrįsti;
2) pareiškėjui tuo pačiu klausimu buvo suteikta advokato konsultacija arba yra akivaizdu, kad jis tokią konsultaciją gali gauti nesinaudodamas įstatymo nustatyta valstybės garantuojama teisine pagalba;
3) pareiškėjas kreipiasi ne dėl savo teisių ir teisėtų interesų, išskyrus atstovavimo pagal įstatymo atvejus.

Antrinę teisinę pagalbą teikia (atstovavimas bylose, dokumentų, skirtų teismams rengimas) Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba, Kęstučio g. 21, LT – 44320 Kaunas, tel./faks. (8-37) 331846.

Teisės ir personalo skyriaus vyriausioji specialistė Eglė Rainytė. 2006-02-10