JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪRA
(patvirtinta savivaldybės tarybos 2006 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. 1 TS - 29)

Struktūra patvirtinta 2005 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. 1 TS - 117
Struktūra patvirtinta 2004 m. liepos 8 d. sprendimu Nr. 149
Struktūra patvirtinta 2003 m. rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. 208.
Struktūra patvirtinta 2002 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. 55.

Jei pastebėjote klaidų ar netikslumų, prašome kreiptis į savivaldybės administraciją el. paštu administracija@jonava.lt arba tel. 61394 Jonavoje.

2005-01-10. Jonavos r. savivaldybės administracija.