2003 m. rugpjūčio 14 d. Jonavos r. savivaldybės tarybos posėdį Nr. 8 priimti sprendimai

Posėdžio darbotvarkę galima pažiūrėti čia.

DATA

Nr.

PAVADINIMAS

DOKUMENTAS
2003-08-14 166 Dėl savivaldybės viešosios komunalinių (buitinių ir joms prilygintų) atliekų tvarkymo sistemos plėtojimo programos patvirtinimo sprendimas
2003-08-14 167 Dėl komunalinių (buitinių ir joms prilygintų) atliekų surinkimo ir jų tvarkymo paslaugų įkainių (tarifų) patvirtinimo, sutarčių sudarymo ir atsiskaitymo už suteiktas paslaugas sprendimas
2003-08-14 168 Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo sprendimas
2003-08-14 169 Dėl darbo sutarties nutraukimo su Gražina Murauskiene sprendimas
2003-08-14 170 Dėl terminuotos darbo sutarties nutraukimo su Rimvydu Klemensu Raslavičiumi sprendimas
2003-08-14 171 Dėl UAB ,,Jonavos paslaugos“, AB ,,Jonavos šilumos tinklai“, UAB ,,Jonavos vandenys“ ir UAB ,,Jonavos autobusai“ įstatų pakeitimo sprendimas
2003-08-14 172 Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2003 m. gegužės 22 d. sprendimo Nr.100 dalinio pakeitimo sprendimas
2003-08-14 173 Dėl lėšų skyrimo sprendimas
2003-08-14 174 Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Jonava, Žeimių g.12 perdavimo pagal panaudos sutartį sprendimas
2003-08-14 175 Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Jonavos vandenys“ audito sprendimas
2003-08-14 176 Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Jonavos paslaugos“ audito sprendimas
2003-08-14 177 Dėl UAB ,,Jonavos autobusai“ audito sprendimas
2003-08-14 178 Dėl akcinės bendrovės ,,Jonavos šilumos tinklai“ audito sprendimas
2003-08-14 179 Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo Dumsių seniūnijai sprendimas
2003-08-14 180 Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo Ruklos seniūnijai sprendimas
2003-08-14 181 Dėl turto nurašymo sprendimas
2003-08-14 182 Dėl savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos tvarkos patvirtinimo sprendimas
2003-08-14 183 Dėl lėšų skyrimo iš privatizavimo fondo sprendimas
2003-08-14 184 Dėl specialiosios paskirties uždarosios akcinės bendrovės ,,Jonavos kinas“ likvidavimo sprendimas
2003-08-14 185 Dėl rajono savivaldybės tarybos 2003 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr.75 priedo dalinio pakeitimo sprendimas
2003-08-14 186 Dėl rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų, viešųjų įstaigų ir švietimo įstaigų vadovų personalo valdymo funkcijų priskyrimo vykdyti rajono savivaldybės administracijos direktoriui sprendimas
2003-08-14 187 Dėl lėšų skyrimo iš savivaldybės Gamtos apsaugos fondo sprendimas
2003-08-14 188 Dėl lėšų skyrimo iš rajono savivaldybės Gamtos apsaugos fondo geriamojo vandens programinei  priežiūrai sprendimas
2003-08-14 189 Dėl lėšų skyrimo iš rajono savivaldybės Gamtos apsaugos fondo tualetams pirkti sprendimas
2003-08-14 190 Dėl lėšų skyrimo iš savivaldybės Gamtos apsaugos fondo geriamojo vandens trasai į Žeimių seniūnijos Palankesio kaimą nutiesti sprendimas
2003-08-14 191 Dėl terminuotos darbo sutarties sudarymo su Ingrida Rimkiene sprendimas
2003-08-14 192 Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos nario paskyrimo į Kauno teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą sprendimas
2003-08-14 193 Dėl patikslinto Jonavos rajono pirminės sveikatos priežiūros plėtojimo plano patvirtinimo sprendimas
2003-08-14 194 Dėl VšĮ Jonavos ligoninės restruktūrizacijos  plano 2003-2005 metams patvirtinimo sprendimas
2003-08-14 195 Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2001 m. spalio 25 d. sprendimo Nr.166 ,,Dėl įmokų už moksleivių išlaikymą Jonavos meno mokykloje“ priedo 3 punkto pakeitimo sprendimas
2003-08-14 196 Dėl maksimalaus moksleivių skaičiaus, vieno vaiko išlaikymui skirtų lėšų, ugdymo plano valandų skaičiaus nustatymo Jonavos meno mokykloje sprendimas
2003-08-14 197 Dėl maksimalaus moksleivių skaičiaus, vieno vaiko išlaikymui skirtų lėšų nustatymo Jonavos rajono savivaldybės Kūno kultūros ir sporto centre sprendimas
2003-08-14 198 Dėl lėšų skyrimo Kūno kultūros ir sporto centrui tarptautinių standartų ringo įsigijimui sprendimas
2003-08-14 199 Dėl labdaros būdu gaunamų baldų sprendimas
2003-08-14 200 Dėl kasmetinių minimalių atostogų dalies suteikimo rajono savivaldybės mero pavaduotojui Edmundui Mulokui sprendimas
2003-08-14 201 Dėl kasmetinių minimalių atostogų likusios dalies suteikimo rajono savivaldybės merui Bronislovui Liutkui sprendimas
2003-08-14 202 Dėl kasmetinių minimalių atostogų suteikimo rajono savivaldybės kontrolieriui Genadijui Lubovui sprendimas
2003-08-14 203 Dėl kreipimosi „Dėl biokuro gamybos“ priėmimo sprendimas

Jei pastebėjote klaidų ar netikslumų prašome kreiptis į Bendrąjį skyrių el. paštu bendrasis.skyrius@jonava.lt arba tel. 50001 Jonavoje.

2003-09-22. Bendrasis skyrius.