2004 m. kovo 25 d. Jonavos r. savivaldybės tarybos posėdį Nr. 18 priimti sprendimai

Posėdžio darbotvarkę galima pažiūrėti čia.

DATA

Nr.

PAVADINIMAS

DOKUMENTAS
2004-03-25 49 Dėl įgaliojimo pasirašyti sutarties patikslinimą sprendimas
2004-03-25 50 Dėl rajono savivaldybės 2003 metų biudžeto įvykdymo apyskaitos patvirtinimo sprendimas
2004-03-25 51 Dėl rajono savivaldybės biudžeto asignavimų, numatytų dalyvavimui programose pritraukiant lėšas iš kitų šaltinių, panaudojimo tvarkos patvirtinimo sprendimas
2004-03-25 52 Dėl mokinio krepšeliui patvirtintų rajono savivaldybės biudžeto asignavimų perskirstymo mokiniui pereinant iš vienos mokyklos į kitą tvarkos patvirtinimo sprendimas
2004-03-25 53 Dėl Jonavos rajono sveikatingumo ir sporto programos I ir II dalių patvirtinimo sprendimas
2004-03-25 54 Dėl turto nurašymo sprendimas
2004-03-25 55 Dėl įgaliojimų suteikimo rajono savivaldybės administracijos direktoriui pasirašyti paramos sutartis sprendimas
2004-03-25 56 Dėl kompensacijų taikymo tvarkos Jonavos rajone patvirtinimo sprendimas
2004-03-25 57 Dėl įgaliojimų suteikimo rajono savivaldybės merui pasirašyti Sanglaudos fondo paraišką dėl paramos Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos kūrimo projektui sprendimas
2004-03-25 58 Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo 2004 metams sprendimas
2004-03-25 59 Dėl 2004 m. rajono melioracijos darbų investicijų programos patvirtinimo sprendimas
2004-03-25 60 Dėl prekybos Jonavos rajono turgavietėse (prekyvietėse) taisyklių patvirtinimo sprendimas
2004-03-25 61 Dėl lėšų skyrimo iš privatizavimo fondo sprendimas
2004-03-25 62 Dėl turto perėmimo rajono savivaldybės nuosavybėn sprendimas
2004-03-25 63 Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį sprendimas
2004-03-25 64 Dėl kompiuterių įrangos perdavimo Jonavos rajono savivaldybės viešajai bibliotekai sprendimas
2004-03-25 65 Dėl tarnybinių gyvenamųjų patalpų išbraukimo iš apskaitos sprendimas
2004-03-25 66 Dėl socialinio būsto suteikimo asmenims, įstatymų nustatyta tvarka nedeklaravusiems gyvenamosios vietos, tvarkos patvirtinimo sprendimas
2004-03-25 67 Dėl rajono savivaldybės tarybos 2002 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. 206 patvirtintų individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuotų pajamų mokesčio dydžių pakeitimo sprendimas
2004-03-25 68 Dėl patikėjimo teise valdomo pastato įtraukimo į privatizavimo objektų sąrašą sprendimas
2004-03-25 69 Dėl pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio paskirties į namų valdą, Svilonių k., Užusalių sen., Jonavos r. detaliojo plano patvirtinimo sprendimas
2004-03-25 70 Dėl žemės ūkio paskirties sklypo formavimo nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimui Skarulių g. 13, Jonavoje, detaliojo plano patvirtinimo sprendimas
2004-03-25 71 Dėl žemės sklypo ribų ir ploto keitimo laisvo valstybinės žemės fondo sąskaita Šilų g. 15, Jonavoje, detaliojo plano patvirtinimo sprendimas
2004-03-25 72 Dėl demontuoto V. Lenino paminklo perdavimo pagal panaudos sutartį sprendimas
2004-03-25 73 Dėl lėšų skyrimo Jonavos krašto muziejaus rekonstrukcijos projekto pataisymui ir projekto ekspertizei sprendimas
2004-03-25 74 Dėl bendradarbiavimo sutarties sprendimas
2004-03-25 75 Dėl rajono pirminės sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų revizorius paskyrimo ir atlyginimo nustatymo sprendimas

Jei pastebėjote klaidų ar netikslumų prašome kreiptis į Bendrąjį skyrių el. paštu bendrasis.skyrius@jonava.lt arba tel. 50001 Jonavoje.

2004-04-05. Bendrasis skyrius.