2004 m. lapkričio 18 d. Jonavos r. savivaldybės tarybos posėdį Nr. 27 priimti sprendimai

Posėdžio darbotvarkę galima pažiūrėti čia.

DATA

Nr.

PAVADINIMAS

DOKUMENTAS
2004-11-18 238 Dėl Jonavos rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos patvirtinimo sprendimas
2004-11-18 239 Dėl aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų perskirstymo sprendimas
2004-11-18 240 Dėl rajono savivaldybės 2004 metų biudžeto patikslinimo sprendimas
2004-11-18 241 Dėl mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo tvarkos patvirtinimo sprendimas
2004-11-18 242 Dėl mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo tvarkos patvirtinimo sprendimas
2004-11-18 243 Dėl nekilnojamojo turto mainų sprendimas
2004-11-18 244 Dėl socialinio būsto fondo plėtros 2004-2006 metų programos įgyvendinimo sprendimas
2004-11-18 245 Dėl rajono savivaldybės tarybos 2004 m. rugsėjo 2 d. sprendimo Nr. 196 1 punkto pakeitimo sprendimas
2004-11-18 246 Dėl valstybės turto (įrangos) perėmimo rajono savivaldybės nuosavybėn sprendimas
2004-11-18 247 Dėl turto perėmimo rajono savivaldybės nuosavybėn sprendimas
2004-11-18 248 Dėl pastato J. Basanavičiaus g. 9, Jonavoje, perėmimo rajono savivaldybės nuosavybėn sprendimas
2004-11-18 249 Dėl likviduojamos UAB ,,Jonavos profilaktinė dezinfekcija“ turto perėmimo sprendimas
2004-11-18 250 Dėl rajono savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį sprendimas
2004-11-18 251 Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centrui sprendimas
2004-11-18 252 Dėl rajono savivaldybės nuosavybėje esančių objektų, kuriuos numatoma privatizuoti, sąrašo papildymo sprendimas
2004-11-18 253 Dėl Jonavos rajono mažas pajamas turinčių šeimų moksleivių nemokamo maitinimo organizavimo bendrojo lavinimo mokyklose tvarkos patvirtinimo sprendimas
2004-11-18 254 Dėl kompensacijų taikymo tvarkos rajone patvirtinimo sprendimas
2004-11-18 255 Dėl valstybei svarbių vietinės reikšmės kelių ir gatvių tikslinio finansavimo sąrašo patvirtinimo sprendimas
2004-11-18 256 Dėl pavadinimų suteikimo Jonavos miesto gyvenamosios vietovės, naujai suprojektuotos teritorijos tarp Suvalkiečių g., Žalgirio g. ir P. Vaičiūno g. gatvėms sprendimas
2004-11-18 257 Dėl pavadinimų suteikimo Jonavos r. sav., Užusalių sen., Išorų k. gyvenamosios vietovės gatvėms sprendimas
2004-11-18 258 Dėl sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimo į kitos paskirties žemę (sodybinio užstatymo), Jonavos r., Užusalių sen., Guldynų k., detaliojo plano patvirtinimo sprendimas
2004-11-18 259 Dėl rajono savivaldybės tarybos 1998 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. 183 ,,Dėl visuomenės poreikiams naudojamų poilsio zonų Jonavos rajone plotų bei vietų tvirtinimo“ dalinio pakeitimo sprendimas
2004-11-18 260 Dėl Jonavos miesto nuotėkų valymo įrenginių rekonstravimo, nuotėkų tinklų išplėtimo ir vandentiekio tinklų renovavimo projekto dalinio finansavimo sprendimas
2004-11-18 261 Dėl terminuotos darbo sutarties nutraukimo su Violeta Darvidiene sprendimas
2004-11-18 262 Dėl teikimo valstybės apdovanojimui sprendimas

Jei pastebėjote klaidų ar netikslumų prašome kreiptis į Bendrąjį skyrių el. paštu bendrasis.skyrius@jonava.lt arba tel. 50001 Jonavoje.

2004-12-03. Bendrasis skyrius.