2005 m. gegužės 26 d. Jonavos r. savivaldybės tarybos posėdyje Nr. 33 priimti sprendimai

Posėdžio darbotvarkę galima pažiūrėti čia.

DATA

Nr.

PAVADINIMAS

DOKUMENTAS
2005-05-26 1 TS-111 Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2003 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. 65 dalinio pakeitimo sprendimas
2005-05-26 1 TS-112 Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2003 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. 63 dalinio pakeitimo sprendimas
2005-05-26 1 TS-113 Dėl Jonavos rajono savivaldybė tarybos 2003 m. rugpjūčio 14d. sprendimo Nr. 168 dalinio pakeitimo sprendimas
2005-05-26 1 TS-114 Dėl drausminės nuobaudos skyrimo Onai Antanavičienei sprendimas
2005-05-26 1 TS-115 Dėl rajono savivaldybės 2004 metų biudžeto įvykdymo apyskaitos patvirtinimo sprendimas
2005-05-26 1 TS-116 Dėl rajono savivaldybės 2005 metų biudžeto patikslinimo sprendimas
2005-05-26 1 TS-117 Dėl Jonavos rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo ir didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių užmokestį iš rajono savivaldybės biudžeto, skaičiaus nustatymo sprendimas
2005-05-26 1 TS-118 Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2005 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. 33 patvirtintos Jonavos rajono savivaldybės gyventojų telkimo visuomenei naudingiems darbams tvarkos 14 p. pakeitimo sprendimas
2005-05-26 1 TS-119 Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Jonavos vandenys“ stebėtojų tarybos narių atšaukimo ir naujų išrinkimo sprendimas
2005-05-26 1 TS-120 Dėl akcinės bendrovė ,,Jonavos šilumos tinklai“ stebėtojų tarybos nario išrinkimo sprendimas
2005-05-26 1 TS-121 Dėl konkurso organizavimo audito įmonės parinkimui sprendimas
2005-05-26 1 TS-122 Dėl valstybės įmonės Jonavos miškų urėdijos nekilnojamojo turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn sprendimas
2005-05-26 1 TS-123 Dėl lėšų skyrimo iš Privatizavimo fondo sprendimas
2005-05-26 1 TS-124 Dėl įgaliojimų suteikimo rajono savivaldybės merui sprendimas
2005-05-26 1 TS-125 Dėl automobilio nurašymo sprendimas
2005-05-26 1 TS-126 Dėl turto nurašymo sprendimas
2005-05-26 1 TS-127 Dėl pastatų pirkimo sprendimas
2005-05-26 1 TS-128 Dėl UAB ,,Jonavos autobusai“ įstatinio kapitalo didinimo ir pakeistų įstatų tvirtinimo sprendimas
2005-05-26 1 TS-129 Dėl leidimo uždarajai akcinei bendrovei ,,Jonavos paslaugos“ įsigyti ilgalaikį turtą sprendimas
2005-05-26 1 TS-130 Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2004 m. sausio 22 d. sprendimo Nr. 17 2 punkto 1.3 ir1.4 papunkčių pakeitimo sprendimas
2005-05-26 1 TS-131 Dėl įsipareigojimo išspręsti statybos finansavimą ir pastatyti Bukonių sen. Liepių gyvenvietės ūkio buities biologinio nuotekų valymo įrenginius sprendimas
2005-05-26 1 TS-132 Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4610/0005:130) Chemikų g. 2, Jonavoje, detaliojo plano patvirtinimo sprendimas
2005-05-26 1 TS-133 Dėl Edmundo Muloko ir Roberto Mikulėno komandiruočių sprendimas
2005-05-26 1 TS-134 Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2000 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. 52 2 punkto pakeitimo sprendimas

Jei pastebėjote klaidų ar netikslumų prašome kreiptis į Bendrąjį skyrių el. paštu bendrasis.skyrius@jonava.lt arba tel. 50001 Jonavoje.

2005-06-09. Bendrasis skyrius.