2006 m. vasario 23 d. Jonavos r. savivaldybės tarybos posėdyje Nr. 44 priimti sprendimai

Posėdžio darbotvarkę galima pažiūrėti čia.

DATA

Nr.

PAVADINIMAS

DOKUMENTAS
2006-02-23 1 TS-27 Dėl terminuotos darbo sutarties sudarymo su Gintaru Kašėta sprendimas
2006-02-23 1 TS-28 Dėl Jonavos rajono savivaldybės teikiamų apdovanojimų nuostatų patvirtinimo sprendimas
2006-02-23 1 TS-29 Dėl Jonavos rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo ir didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių užmokestį iš rajono savivaldybės biudžeto, skaičiaus nustatymo sprendimas
2006-02-23 1 TS-30 Dėl Vytauto Beišino skyrimo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoju sprendimas
2006-02-23 1 TS-31 Dėl Jonavos rajono sveikatingumo ir sporto programos I ir II dalių patvirtinimo sprendimas
2006-02-23 1 TS-32 Dėl rajono savivaldybės biudžeto asignavimų kaimo mokytojų kelionės išlaidų daliniam kompensavimui paskirstymo sprendimas
2006-02-23 1 TS-33 Dėl rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo sprendimas
2006-02-23 1 TS-34 Dėl rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2005 metų plano įvykdymo ataskaitos patvirtinimo sprendimas
2006-02-23 1 TS-35 Dėl Sveikatos priežiūros Jonavos rajono savivaldybės mokyklose tvarkos tvirtinimo sprendimas
2006-02-23 1 TS-36 Dėl VšĮ Jonavos ligoninės teikiamų mokamų paslaugų kainų tvirtinimo sprendimas
2006-02-23 1 TS-37 Dėl Jonavos rajono savivaldybės 2006 m. melioracijos investicijų ir darbų programos patvirtinimo sprendimas
2006-02-23 1 TS-38 Dėl rajono savivaldybės tarybos 2004 m. sausio 22 d. sprendimo Nr. 24 „Dėl specialiojo daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo fondo sudarymo, nuostatų patvirtinimo ir fondo tarybos sudarymo“ dalinio pakeitimo sprendimas
2006-02-23 1 TS-39 Dėl kompiuterinės įrangos perėmimo sprendimas
2006-02-23 1 TS-40 Dėl artezinių gręžinių pirkimo iš likviduojamos Vaivadiškių žemės ūkio bendrovės sprendimas
2006-02-23 1 TS-41 Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčių už 2005 metus lengvatų netaikymo sprendimas
2006-02-23 1 TS-42 Dėl pritarimo Jonavos vaikų lopšelio – darželio ,,Lakštingalėlė“ renovacijai sprendimas
2006-02-23 1 TS-43 Dėl rajono savivaldybės tarybos 2003 m. gegužės 22 d. sprendimo Nr. 92 ,,Dėl rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto sudarymo, pirmininko išrinkimo ir pirmininko pavaduotojo skyrimo“ dalinio pakeitimo sprendimas
2006-02-23 1 TS-44 Dėl Bronislovo Liutkaus komandiruotės sprendimas

Jei pastebėjote klaidų ar netikslumų, prašome kreiptis į Sekretoriatą el. paštu savivaldybes.taryba@jonava.lt arba tel. 50139 Jonavoje.

2006-03-06. Jonavos r. savivaldybės taryba.