2006 m. balandžio 27 d. Jonavos r. savivaldybės tarybos posėdyje Nr. 46 priimti sprendimai

Posėdžio darbotvarkę galima pažiūrėti čia.

DATA

Nr.

PAVADINIMAS

DOKUMENTAS
2006-04-27 1 TS-76 Dėl Jonavos rajono savivaldybės mero ataskaitos už laikotarpį nuo 2005 m. balandžio 1 d. iki 2006 m. kovo 31 d. patvirtinimo sprendimas
2006-04-27 1 TS-77 Dėl Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus veiklos ataskaitos už 2005 m. patvirtinimo sprendimas
2006-04-27 1 TS-78 Dėl viešosios įstaigos Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centro 2005 metų finansinės atskaitomybės patvirtinimo ir išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų nustatymo 2006 metams sprendimas
2006-04-27 1 TS-79 Dėl viešosios įstaigos Jonavos ligoninės 2005 metų finansinės atskaitomybės patvirtinimo ir išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų nustatymo 2006 metams sprendimas
2006-04-27 1 TS-80 Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Jonavos paslaugos“ 2005 m. metinės finansinės atskaitomybės, bendrovės veiklos ataskaitos ir pelno paskirstymo patvirtinimo sprendimas
2006-04-27 1 TS-81 Dėl akcinės bendrovės ,,Jonavos šilumos tinklai“ 2005 m. metinės finansinės atskaitomybės, bendrovės veiklos ataskaitos ir pelno (nuostolio) paskirstymo patvirtinimo sprendimas
2006-04-27 1 TS-82 Dėl UAB ,,Jonavos autobusai“ 2005 m. metinės finansinės atskaitomybės, bendrovės veiklos ataskaitos ir pelno (nuostolio) paskirstymo patvirtinimo sprendimas
balansas ir priedai
2006-04-27 1 TS-83 Dėl leidimo UAB ,,Jonavos autobusai“ įsigyti autobusus išperkamosios nuomos būdu sprendimas
2006-04-27 1 TS-84 Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Jonavos vandenys“ 2005 m. metinės finansinės atskaitomybės, bendrovės veiklos ataskaitos ir pelno (nuostolio) paskirstymo patvirtinimo sprendimas
2006-04-27 1 TS-85 Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Jonavos vandenys“ šalto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei pardavimo kainų nustatymo sprendimas
2006-04-27 1 TS-86 Dėl AB ,,Jonavos šilumos tinklai“ stebėtojų tarybos narių atšaukimo ir naujų rinkimo sprendimas
2006-04-27 1 TS-87 Dėl UAB ,,Jonavos autobusai“ stebėtojų tarybos narių atšaukimo ir naujų rinkimo sprendimas
2006-04-27 1 TS-88 Dėl savivaldybės kontroliuojamų įmonių direktorių atlyginimo nustatymo sprendimas
2006-04-27 1 TS-89 Dėl leidimo pakeisti gyvenamąsias patalpas sprendimas
2006-04-27 1 TS-90 Dėl mokymo priemonių perėmimo sprendimas
2006-04-27 1 TS-91 Dėl valstybės turto perėmimo sprendimas
2006-04-27 1 TS-92 Dėl kompiuterinės įrangos komplekto perėmimo sprendimas
2006-04-27 1 TS-93 Dėl pastatų pirkimo sprendimas
2006-04-27 1 TS-94 Dėl lėšų skyrimo iš privatizavimo fondo sprendimas
2006-04-27 1 TS-95 Dėl Jonavos rajono vaikų globos namų normatyvų patvirtinimo sprendimas
2006-04-27 1 TS-96 Dėl Jonavos meno mokyklos moksleivių atleidimo nuo mokesčių ir lėšų kompensavimo iš rajono savivaldybės biudžeto tvarkos patvirtinimo sprendimas
2006-04-27 1 TS-97 Dėl apmokėjimo už SAPARD projekto įgyvendinimą sprendimas
2006-04-27 1 TS-98 Dėl lėšų skyrimo sprendimas
2006-04-27 1 TS-99 Dėl lėšų skyrimo Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos pasirengimo Dainų šventei programos įgyvendinimui sprendimas
2006-04-27 1 TS-100 Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčių už 2005 metus lengvatų taikymo sprendimas
2006-04-27 1 TS-101 Dėl Jonavos rajono Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų skyrimo ir naudojimo metodikos patvirtinimo sprendimas
2006-04-27 1 TS-102 Dėl 2006 metų Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo sprendimas
2006-04-27 1 TS-103 Dėl žemės sklypo suformavimo daugiabučio gyvenamojo namo statybai šalia Kulviečio g. 16, 20, Jonavoje, detaliojo plano rengimo sprendimas
2006-04-27 1 TS-104 Dėl žemės sklypo (kadastrinis Nr. 4610/0011;51), Vasario 16 – osios g. 1, Jonavoje, detaliojo plano rengimo sprendimas
2006-04-27 1 TS-105 Dėl žemės sklypo Vasario 16 – osios g. 11, Jonavoje, detaliojo plano rengimo sprendimas
2006-04-27 1 TS-106 Dėl žemės sklypo Sodų g. 3 A, Jonavoje, detaliojo plano patvirtinimo sprendimas
2006-04-27 1 TS-107 Dėl žemės sklypo J. Basanavičiaus g. 1, 3, 5 Jonavoje, detaliojo plano rengimo sprendimas
2006-04-27 1 TS-108 Dėl rajono savivaldybės tarybos 2006 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. 1 TS – 12 ,,Dėl rajono savivaldybės biudžetinių lėšų 2006 m. sausio 1 d. likučio paskirstymo“ priedo dalinio pakeitimo sprendimas

Jei pastebėjote klaidų ar netikslumų, prašome kreiptis į Sekretoriatą el. paštu savivaldybes.taryba@jonava.lt arba tel. 50139 Jonavoje.

2006-05-12. Jonavos r. savivaldybės taryba.