2006 m. gegužės 25 d. Jonavos r. savivaldybės tarybos posėdyje Nr. 47 priimti sprendimai

Posėdžio darbotvarkę galima pažiūrėti čia.

DATA

Nr.

PAVADINIMAS

DOKUMENTAS
2006-05-25 1 TS-109 Dėl Jonavos rajono savivaldybės Kontrolieriaus tarnybos ataskaitos apie 2005 metų veiklos plano įvykdymą patvirtinimo sprendimas
2006-05-25 1 TS-110 Dėl rajono savivaldybės 2005 metų biudžeto įvykdymo apyskaitos patvirtinimo sprendimas
priedas
2006-05-25 1 TS-111 Dėl Jonavos rajono jaunimo reikalų tarybos sudarymo sprendimas
2006-05-25 1 TS-112 Dėl paraiškų teikimo sprendimas
2006-05-25 1 TS-113 Dėl rajono savivaldybės tarybos 2003 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. 288 dalinio pakeitimo sprendimas
2006-05-25 1 TS-114 Dėl programinės įrangos (mokomųjų kompiuterinių programų) perėmimo sprendimas
2006-05-25 1 TS-115 Dėl leidimo pertvarkyti savivaldybei nuosavybės teise priklausantį butą sprendimas
2006-05-25 1 TS-116 Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį Jonavos sporto klubui sprendimas
2006-05-25 1 TS-117 Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį klubui ,,MIKS“ sprendimas
2006-05-25 1 TS-118 Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį visuomeninei organizacijai ,,Užusalių bendruomenės centras“ sprendimas
2006-05-25 1 TS-119 Dėl žemės sklypo Jonavos r., Užusalių sen., Kalnėnų k., Liepų g., detaliojo plano patvirtinimo sprendimas
2006-05-25 1 TS-120 Dėl Jonavos rajono savivaldybės mero Bronislovo Liutkaus komandiruotės sprendimas
2006-05-25 1 TS-121 Dėl valstybinės finansinės paramos užsienyje mirusio (žuvusio) Lietuvos respublikos piliečio palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką teikimo mirusio (žuvusiojo) artimiesiems sprendimas
2006-05-25 1 TS-122 Dėl įsipareigojimų perėmimo sprendimas

Jei pastebėjote klaidų ar netikslumų, prašome kreiptis į Sekretoriatą el. paštu savivaldybes.taryba@jonava.lt arba tel. 50139 Jonavoje.

2006-06-23. Jonavos r. savivaldybės taryba.