2006 m. birželio 22 d. Jonavos r. savivaldybės tarybos posėdyje Nr. 48 priimti sprendimai

Posėdžio darbotvarkę galima pažiūrėti čia.

DATA

Nr.

PAVADINIMAS

DOKUMENTAS
2006-06-22 1 TS-123 Dėl darbo sutarties nutraukimo su Danute - Aldona Mikalauskiene sprendimas
2006-06-22 1 TS-124 Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2006 m. vasario 23 d. sprendimo 1TS - 29 3 punkto pakeitimo sprendimas
2006-06-22 1 TS-125 Dėl specialiųjų klasių komplektavimo Jonavos jaunimo mokykloje sprendimas
2006-06-22 1 TS-126 Dėl paskolos lėšų panaudojimo sprendimas
2006-06-22 1 TS-127 Dėl VšĮ Jonavos ligoninės viršplaninių stacionarinių paslaugų teikimo 2006 metais programos patvirtinimo sprendimas
2006-06-22 1 TS-128 Dėl rajono savivaldybės 2006 metų biudžeto patikslinimo sprendimas
2006-06-22 1 TS-129 Dėl rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus atlyginimo patvirtinimo sprendimas
2006-06-22 1 TS-130 Dėl Jonavos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos nuostatų patvirtinimo sprendimas
2006-06-22 1 TS-131 Dėl viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų vyriausiųjų gydytojų darbo užmokesčio sprendimas
2006-06-22 1 TS-132 Dėl pritarimo projekto koncepcijai sprendimas
2006-06-22 1 TS-133 Dėl mokymo priemonių komplektų perėmimo sprendimas
2006-06-22 1 TS-134 Dėl Jonavos r. Batėgalos pagrindinės mokyklos sporto aikštyno panaudos sprendimas
2006-06-22 1 TS-135 Dėl Jonavos rajono Šveicarijos pagrindinės mokyklos sporto aikštyno panaudos sprendimas
2006-06-22 1 TS-136 Dėl Jonavos rajono Žeimių vidurinės mokyklos sporto aikštyno panaudos sprendimas
2006-06-22 1 TS-137 Dėl rajono savivaldybės tarybos 2006 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. 1 TS - 64 dalinio pakeitimo sprendimas
2006-06-22 1 TS-138 Dėl Jonavos rajono savivaldybės administracijos Žeimių seniūnijos ilgalaikio materialiojo turto nurašymo ir likvidavimo sprendimas
2006-06-22 1 TS-139 Dėl Jonavos meno mokyklos pastato rekonstrukcijos sprendimas
2006-06-22 1 TS-140 Dėl žemės sklypo (kadastrinis Nr. 4630/0004:299) Jonavos r. ,Dumsių sen., Gumbiškių k., pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio į kitą, padalijimo į sklypus bei teritorijos tvarkymo ir statybos reglamentų nustatymo detaliojo plano patvirtinimo sprendimas
2006-06-22 1 TS-141 Dėl žemės sklypų (kadastrinis Nr. 4610/0010:55) Žeimių g. 17, (kadastrinis Nr. 4610/0010:50) Žeimių g. 17 A, Joninių slėnio (Jonavos miesto centrinio parko prie Varnutės up. tvenkinių) Jonavoje, detaliojo plano rengimo sprendimas
2006-06-22 1 TS-142 Dėl kasmetinių minimalių atostogų suteikimo rajono savivaldybės administracijos direktoriui Edvardui Kvedaravičiui sprendimas
2006-06-22 1 TS-143 Dėl kasmetinių minimalių atostogų suteikimo rajono savivaldybės kontrolieriui Genadijui Lubovui sprendimas
2006-06-22 1 TS-144 Dėl pavadinimo suteikimo aikštei prie J. Ralio gatvės sprendimas

Jei pastebėjote klaidų ar netikslumų, prašome kreiptis į Sekretoriatą el. paštu savivaldybes.taryba@jonava.lt arba tel. 50139 Jonavoje.

2006-07-05. Jonavos r. savivaldybės taryba.