INFORMACIJA APIE TERITORIJŲ PLANAVIMĄ

2006-08-01
Jonavos rajono savivaldybės administracija informuoja, kad pradedamas rengti esamų ir suprojektuotų dviračių takų sujungimo per Jonavos miesto centrą specialusis planas.
Planuojamos teritorijos adresas:
Jonavos miesto teritorija, plotas apie 1064 ha.
Planavimo tikslai – siekiant darnaus ryšio sistemos sukūrimo gyventojų aktyviam bei trumpalaikiui poilsiui, suplanuoti dviračių tako trasos zoną, nustatyti teritorijos tvarkymo naudojimo ir apsaugos režimą. Planuojama esamą dviračių taką prie Varnutės tvenkinių sujungti per Jonavos miesto centrą su esamais dviračių takais per Laukogalių kaimą ir Taurostos parką, dviračių takas apjungs ir mokyklas.
Planavimo procesas vyks bendrąja tvarka. Bus atliekama atranka dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo.
Planavimo organizatorius - Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Žeimių g.13, LT -55158 Jonava, tel. 8~349 61394, faksas 8~349 50012, el. paštas: administracija@jonava.lt.
Plano rengėjas – AB „Miestprojektas“, K. Donelaičio g. 62, LT -44248 Kaunas, tel. 8~37 465900, faksas 8~37 465902. Projekto vadovas Alfonsas Kardišius.
Planavimo terminai – planavimo pradžia – 2006 m. rugpjūtis, pabaiga - 2006 m. IV–as ketvirtis.
Pasiūlymus dėl rengiamo teritorijų planavimo dokumento prašome teikti raštu planavimo organizatoriui nurodytu adresu.
Informaciją apie planavimą teikia: Jonavos rajono savivaldybės administracijos Vyriausiojo architekto skyriuje, tel. 8~ 349 53821; Projekto vadovas Alfonsas Kardišius, tel. 8~682 58940.

2006-08-03, 2006-06-29
Jonavos rajono savivaldybės administracija informuoja, kad Jonavos miesto didžiųjų prekybos, paslaugų įmonių ir pramogų centrų išdėstymo specialiojo plano strateginis pasekmių aplinkai vertinimas nebus atliekamas. Su motyvais, dėl kurių buvo priimtas toks sprendimas, galima susipažinti Savivaldybės interneto svetainėje –  www.jonava.lt. (SPAV atranka (1.4MB); subjektų išvados (0.5MB))
Parengta Jonavos miesto didžiųjų prekybos, paslaugų įmonių ir pramogų centrų išdėstymo specialiojo plano koncepcija.
Planavimo organizatorius - Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Žeimių g.13, LT -55158 Jonava, tel. 8~349 61394, faksas 8~349 50012, el. paštas: administracija@jonava.lt.
Plano rengėjas – M. Torrau individuali įmonė, K. Būgos g., LT -44230 Kaunas, tel. 8~687 14585, faksas 8~37 207335, el. paštas: idėju@takas.lt Projekto vadovas Jurgis Zaborskas, tel. 8~688 14666.
Kviečiame visuomenę per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo spaudoje susipažinti su specialiojo plano koncepcijos sprendiniais, pareikšti savo pastabas ir pasiūlymus raštu planavimo organizatoriui. Koncepcijos sprendiniai eksponuojami Jonavos rajono savivaldybės (IV a.) fojė, Žeimių g. 13 ir Savivaldybės interneto svetainėje –  www.jonava.lt (aiškinamasis raštas, koncepcija (2.7MB).
Informaciją apie planavimo procesą teikiama – Vyriausiojo architekto skyriuje, tel. 8~349 53821.

2006-04-04
Jonavos rajono savivaldybės administracija informuoja apie galimybę susipažinti su parengtu žemės sklypo (kadastrinis Nr. 4608/0008:211), esančio Išorų k., Užusalių sen., Jonavos r., detaliuoju planu.
Planavimo tikslas: žemės sklypo padalijimas į tris sklypus ir pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamąją teritoriją), mažaaukščių gyvenamųjų namų statybai.
Planavimo organizatorius: Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava, tel. 8~349 61394, faks. 8~349 50012, el. paštas savivaldybe@jonava.lt. Žemės sklypo savininkė Irena Vaitkevičienė.
Plano rengėjas: UAB „Pastogė“, K. Donelaičio g. 2-120, Kaunas, tel. 8~37 207663, projekto vadovas Jurgis Zagorskas.
Viešas svarstymas – su parengtu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2006-04-10 iki 2006-05-09 (imtinai) Jonavos r. savivaldybės administracijos Vyriausiojo architekto skyriuje, Žeimių g.13, Jonavoje (IV a., 429 kab.), tel. 8~349 50059. Parengto detaliojo plano vieša ekspozicija vyks Jonavos r. savivaldybės IV a. fojė nuo 2006-04-25 iki 2006-05-09 (imtinai). Viešas susirinkimas įvyks 2006-05-09 16 val. Jonavos r. savivaldybės administracijos Vyriausiojo architekto skyriuje.
Planavimo pasiūlymai teikiami organizatoriui raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Kauno apskrities viršininko administracijos teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos tarnybai per mėnesį nuo pareiškėjams registruoto pranešimo įteikimo dienos.

2006-03-08
Jonavos rajono savivaldybės administracija informuoja apie galimybę susipažinti su parengtu žemės sklypo daugiaaukščio gyvenamojo namo statybai prie automobilių saugojimo aikštelės Žemaitės g., Jonavoje, detaliuoju planu.
Planavimo tikslas: sklypo (apie 0,50 ha) suformavimas laisvoje valstybinėje žemėje, pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, naudojimo būdo, pobūdžio bei teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas (daugiaaukščio gyvenamojo namo statybai).
Planavimo organizatorius: Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Žeimių g. 13, Jonava, tel. 8~349 61394, faksas 8~349 50012, el. paštas: savivaldybė@jonava.lt.
Plano rengėjas: UAB „Jonavos ranga“, Darbininkų g. 4, LT-55001, Jonava, tel. 8~349 54576, faksas 8~349 51383, el. paštas janina@jonavosranga.lt
Viešas svarstymas – su parengtu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2006-03-14 iki 2006-04-11 imtinai pas plano rengėją ir Jonavos r. savivaldybės administracijos Vyriausiojo architekto skyriuje, Žeimių g. 13, Jonavoje (IV a., 429 kab.), tel. 50059. Parengto detaliojo plano vieša ekspozicija vyks Jonavos rajono savivaldybės IV a. fojė, Žeimių g. 13, Jonavoje, nuo 2006-03-28 iki 2006-04-11 imtinai. Viešas susirinkimas įvyks 2006-04-12 16 val. Jonavos rajono savivaldybės patalpose ( III a., 318 A kab.)
Planavimo pasiūlymai teikiami organizatoriui raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Kauno apskrities viršininko administracijos teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos tarnybai per mėnesį nuo pareiškėjams registruoto pranešimo įteikimo dienos.

2006-02-22
Jonavos rajono savivaldybės administracija informuoja, kad pradedamas rengti Jonavos miesto didžiųjų prekybos, paslaugų įmonių ir pramogų centrų išdėstymo specialusis planas.
Planuojamos teritorijos adresas: Jonavos miesto teritorija, plotas apie 1064 ha .
Planavimo tikslai – užtikrinti Jonavos miesto teritorijos darnaus vystymo raidą ir jos perspektyvą, tausojant gamtos ir kultūros išteklių panaudojimą ir visų planuojamos teritorijos gyventojų ypač neįgaliųjų bei pagyvenusių žmonių, optimalų poreikių tenkinimą. Jonavos miesto teritorijoje išdėstyti esamas ir planuojamas didžiąsias prekybos, paslaugų įmones ir pramogų centrus, rezervuoti teritorijas jų plėtrai, nustatyti planuojamų teritorijų naudojimo, tvarkymo, apsaugos bei kitus reikalavimus. Bus atliekama atranka dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo.
Planavimo procesas vyks bendrąja tvarka.
Planavimo organizatorius - Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Žeimių g.13, LT -55158 Jonava, tel. 8~349 61394, faksas 8~349 50012, el. paštas:administracija@jonava.lt.
Plano rengėjas – Mariaus Torrau individuali įmonė, K. Būgos g., LT -44230 Kaunas, tel. 8~687 14585, faksas 8~37 207335, el. paštas: idėju@takas.lt Projekto vadovas Jurgis Zagorskas. Planavimo terminai – planavimo pradžia – 2006 m. vasaris, pabaiga - 2006 m. IV–as ketvirtis. Pasiūlymus dėl rengiamo teritorijų planavimo dokumentų prašome teikti raštu organizatoriui nurodytu adresu. Informaciją apie planavimą teikia: Jonavos rajono savivaldybės administracijos Vyriausiojo architekto skyriuje, tel. 8~ 349 50059; Projekto vadovas Jurgis Zagorskas, tel. 8~688 14666.

2006-02-08
Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo (kadastrinis Nr. 4610/0013:13) Žeimių g. 36, Jonavoje, detalusis planas.
Planavimo tikslas:
iki 0,5 ha įsiterpusio laivo valstybinės žemės ploto prijungimas, naudojimo būdo/pobūdžio, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas, nekeičiant pagrindinės tikslinės paskirties.
Planavimo organizatorius: Edvardas Jonas Mukas (pagal detaliojo planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr. 06/03-31 su Jonavos r. sav. administracijos direktoriumi), gyv. Pažangos g. 29, Jonavoje, tel. 8~349 53992. Planavimo pasiūlymus galima teikti raštu planavimo organizatoriui nurodytu adresu.

2006-02-06
Jonavos rajono savivaldybės administracija informuoja apie bendrąją tvarka numatomus rengti žemės sklypų (kadastrinis Nr. 4608/0009:220 ir kadastrinis Nr. 4608/0009:189) Kalnėnų k., Užusalių sen., Jonavos r., detaliuosius planus:
Žemės sklypo (kadastrinis Nr. 4608/0009:220), detaliojo planavimo tikslas - pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, gyvenamąją teritoriją (mažaaukščio gyv. namo statybai).
Žemės sklypo (kadastrinis Nr. 4608/0009:189), detaliojo planavimo tikslas- padalijimas į du sklypus ir pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, gyvenamąją teritoriją (mažaaukščių gyv. namų statybai).
Planavimo organizatorius - Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Žeimių g. 13, Jonava, tel. 8~349 61394, faksas 8~349 50012, el. p. savivaldybe@jonava.lt .Žemės sklypų savininkė Genovaitė Kazlauskienė.
Plano rengėjas – L. Miliūnienės įmonė, Jonava, Žeimių g.13, kab. 404, tel. 8-687 24029.
Viešas svarstymas – su parengtu detaliuoju planu galima susipažinti pas plano rengėją nuo 2006-02-13 iki 2006-03-14 imtinai. Parengto detaliojo plano vieša ekspozicija vyks Jonavos r. savivaldybės administracijos Vyriausiojo architekto skyriuje, Žeimių g. 13, Jonavoje, tel. 50059, nuo 2006-03-01 iki 2006-03-14 imtinai. Viešas susirinkimas įvyks 2006-03-14 16 val. rajono savivaldybės administracijos Vyriausiojo architekto skyriuje.
Planavimo pasiūlymai teikiami organizatoriui raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Kauno apskrities viršininko administracijos teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos tarnybai per mėnesį nuo pareiškėjams registruoto pranešimo įteikimo dienos.

2006-01-30
Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo daugiaaukščio gyvenamojo namo statybai prie automobilių saugojimo aikštelės Žemaitės g., detalusis planas.
Planavimo tikslas: sklypo (apie 0,50 ha) suformavimas laisvoje valstybinėje žemėje, pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, naudojimo būdo, pobūdžio bei teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas (daugiaaukščio gyvenamojo namo statybai).
Planavimo procesas vyks bendrąją tvarka.
Planavimo organizatorius: Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Žeimių g. 13, Jonava, tel. 8~349 61394, faksas 8~349 50012, el. paštas:savivaldybė@jonava.lt.
Plano rengėjas: UAB „Jonavos ranga“, Darbininkų g. 4, LT-55001, Jonava, tel. 8~349 54576, faksas 8~349 51383, el. paštas janina@jonavosranga.lt
Planavimo terminai: planavimo pradžia - 2006 m. sausis, pabaiga - 2006 m. II –as ketvirtis.
Planavimo pasiūlymus galima teikti raštu planavimo organizatoriui nurodytu adresu. Informacija apie planavimą teikiama Jonavos rajono savivaldybės administracijos Vyriausiojo architekto skyriuje, tel. 8~ 349 50059.

2006-01-16
Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo (kadastrinis Nr. 4610/0016:16) Taurostos g. 11, Jonavoje, detalusis planas.
Planavimo tikslas: nekeičiant žemės tikslinės paskirties padalinti sklypą (į du), nustatyti žemės sklypų naudojimo ir tvarkymo režimą (mažaaukščio gyv. namo statybai).
Planavimo organizatorius: Česlovas Jakubonis (pagal detaliojo planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr. 06/03-12 su Jonavos r. sav. administracijos direktoriumi), gyv. Chemikų g. 70-53, Jonavoje, tel. 8~349 58036.
Plano rengėjas: L. Miliūnienės įmonė, Jonava, Žeimių g.13, kab. 404, tel. 8-687 24029. Projekto vadovė Lina Miliūnienė.
Planavimo pasiūlymus galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui nurodytais adresais.

2006-01-11
Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo kadastrinis Nr. 4610/0013:12, Žeimių g. 26 A, Jonavoje, detalusis planas.
Planavimo tikslas: žemės sklypo padalijimas į du, sklypų teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas, nekeičiant esamos pagrindinės tikslinės paskirties ir būdo. Viename iš sklypų numatoma statyti prekybos įmonę, esamus pastatus planuojama nugriauti.
Planavimo organizatoriai: UAB „Lidl“ į.k. 111791015, (pagal detaliojo planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr. 06/03-6 su Jonavos r. sav. administracijos direktoriumi), Laisvės pr. 3, Vilnius, tel. 8~52461840, atstovaujama direktoriaus Maric Stopa ir valdybos nario Mariaus Kybarto.
Planavimo pasiūlymus galima teikti raštu planavimo organizatoriui nurodytu adresu.

2006-01-09
Informuojame, kad pradedamas rengti teritorijos (buvusios gelžbetonio konstr. gamyklos teritorija) tarp Ruklos, Skarulių ir Pramonės gatvių, Jonavoje, detalusis planas.
Planavimo tikslas: žemės sklypų suformavimas prie nuosavybės teise turimo nekilnojamojo turto, pagrindinės tikslinės paskirties, naudojimo būdo, pobūdžio, bei teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas.
Planavimo organizatoriai: Ona Sadauskienė, UAB „Alseka Kaunas“, Algirdas Mielkus, UAB „SEB VB Lizingas“, UAB „Talga“, UAB „Antera“, Artūras Rutkauskas, Lilija Liucija Krikščiūnienė, Algirdas Jaruševičius, Ričardas Venclauskas, Viačeslavas Jevdokimovas, UAB „A grupė“ (pagal detaliojo planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr. 06/03-2 su Jonavos r. sav. administracijos direktoriumi), įgalioti atstovai Romualdas Sadauskas, Rytis Sabonis, tel. 8~656 37800, Mindaugas Krikščiūnas, Jasinskio g. 6, Vilnius, tel.8~610 05333, faksas 8~5 2603707.
Planavimo pasiūlymus galima teikti raštu planavimo organizatorių įgaliotiems atstovams nurodytu adresu.

2006-01-09
Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo Jonavos r., Dumsių sen., Barborlaukio k., kadastrinis Nr. 4630/0005:68, detalusis planas.
Planavimo tikslas: nekeičiant žemės tikslinės paskirties padalinti sklypą (į du), nustatyti žemės sklypų naudojimo ir tvarkymo režimą (mažaaukščio gyv. namo statybai).
Planavimo organizatorius: Efrosinija Bezzubova, (pagal detaliojo planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr. 06/03-5 su Jonavos r. sav. administracijos direktoriumi), gyv. Jonavos r., Dumsių sen., Barborlaukio k., tel. 8~676 26213.
Planavimo pasiūlymus galima teikti raštu planavimo organizatoriui nurodytu adresu.

2006-01-05
Informuojame, kad pradedami rengti: Žemės sklypo Vilties g. 3,Jonavoje, detalusis planas.
Planavimo tikslas: sklypo suformavimas prie esamo pastato (1H3b-vandentiekio bokštas), pagrindinės tikslinės paskirties, naudojimo būdo, pobūdžio teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas. Žemės sklypo Kauno g. 106, Jonavoje, detalusis planas.
Planavimo tikslas: sklypo suformavimas prie esamo pastato (1F1p), pagrindinės tikslinės paskirties, naudojimo būdo, pobūdžio teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas.
Planavimo organizatorius: UAB „Jonavos vandenys“, (pagal detaliojo planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr. 06/03-1 su Jonavos r. sav. administracijos direktoriumi), įm. k. 256564350, Kranto g. 9, Jonava, tel. 8~349 54806.
Planavimo pasiūlymus galima teikti raštu planavimo organizatoriui nurodytu adresu.

2006-01-03
Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo (kadastrinis Nr. 4608/0008:211), esančio Išorų k., Užusalių sen., Jonavos r., detalusis planas.
Planavimo tikslas – žemės sklypo padalijimas į tris sklypus ir pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą(gyvenamąją teritoriją), mažaaukščių gyvenamųjų namų statybai. Plano rengimo terminas (preliminarus) iki 2006 m. II ketvirčio.
Planavimo organizatorius: Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava, tel. 8~349 61394, faks. 8~349 50012, el. paštas savivaldybe@jonava.lt
Plano rengėjas: UAB „Pastogė“, K. Donelaičio g. 2-120, Kaunas, tel. 8~37 207663.
Informacija apie planavimą teikiama ir pasiūlymai priimami: 1. Jonavos rajono savivaldybės administracijos Vyriausiojo architekto skyriuje, tel. 8~349 50059. 2.UAB „Pastogė“, tel. 8~37 207663, projekto vadovas Jurgis Zagorskas.

2005-12-15
Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo Jonavos r., Užusalių sen., Kalnėnų k., Liepų g. 4, kadastrinis Nr. 4608/0009:11, detalusis planas.
Planavimo tikslas: nekeičiant žemės tikslinės paskirties padalinti sklypą (į du), nustatyti žemės sklypų naudojimo ir tvarkymo režimą (mažaaukščio gyv. namo statybai). Plano rengimo terminas (preliminarus) iki 2006 metų II ketv.
Planavimo organizatorius: Loreta Adomonienė, (pagal detaliojo planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr. 05/03-386 su Jonavos r. sav. administracijos direktoriumi), gyv. Jonavos r., Užusalių sen., Kalnėnų k., Liepų g. 4, tel. 8~349 79161.
Plano rengėjas: L. Miliūnienės įmonė, Jonava, Žeimių g.13, kab. 404, tel. 8-687 24029. Projekto vadovė Lina Miliūnienė.
Planavimo pasiūlymus galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui nurodytais adresais.

2005-12-15
Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo Jonavos r., Užusalių sen., Kalnėnų k., kadastrinis Nr. 4608/0009:41, detalusis planas.
Planavimo tikslas:
nekeičiant žemės tikslinės paskirties padalinti sklypą (į tris), nustatyti žemės sklypų naudojimo ir tvarkymo režimą (mažaaukščių gyv. namų statyba). Plano rengimo terminas (preliminarus) iki 2006 metų II ketv.
Planavimo organizatorius: Vaclova Zabrodinienė, (pagal detaliojo planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr. 05/03-384 su Jonavos r. sav. administracijos direktoriumi), gyv. Jonavos r., Užusalių sen., Kalnėnų k. 8~682 39020.
Plano rengėjas: L. Miliūnienės įmonė, Jonava, Žeimių g.13, kab. 404, tel. 8-687 24029. Projekto vadovė Lina Miliūnienė.
Planavimo pasiūlymus galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui nurodytais adresais.

2005-11-23
Jonavos rajono savivaldybės administracija informuoja, kad rengiant gyvenamosios teritorijos Veseluvkos k., Užusalių sen., Jonavos r., specialųjį planą, strateginis pasekmių aplinkai vertinimas nebus atliekamas. Motyvai, dėl kurių buvo priimtas toks sprendimas: organizatoriaus informacija.pdf (575KB), pasekmiu aplinkai reiksmingumas.pdf (327KB), salygosKRAD.pdf (256KB), salygosKVAD.pdf, (248), salygosKVSC.pdf (372KB).
Planavimo organizatorius – Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Žeimių g.13, Jonava, tel. 8~349 61394, faksas 50012, el. p. administracija@jonava.lt

2005-11-08
Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo Sodų g. 3A, Jonavoje, (kadastrinis Nr. 4610/0011:10, detalusis planas.
Planavimo tikslas: žemės sklypo tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties. Plano rengimo terminas (preliminarus) iki 2006 metų III ketv.
Planavimo organizatorius: UAB „Jonavos duona“ (pagal detaliojo planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr. 05/03-351 su Jonavos r. sav. administracijos direktoriumi), Jonava, Sodų g. 3A, 8~349 52943.
Planavimo pasiūlymus galima teikti raštu planavimo organizatoriui nurodytu adresu.

2005-11-02
Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo Darbininkų g. 5A, Jonavoje, detalusis planas.
Planavimo tikslas: žemės sklypo suformavimas prie turimo nekilnojamojo turto (2G1m – garažas, 3H1ž-sargo būstinė), pagrindinės tikslinės paskirties, naudojimo būdo, pobūdžio bei teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas. Plano rengimo terminas (preliminarus) iki 2006 metų III ketv.
Planavimo organizatorius: Raimundas Simonavičius (pagal detaliojo planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr. 05/03-345 su Jonavos r. sav. administracijos direktoriumi), gyv. Jonava, Lietavos g. 45-29, tel. 8~698 15771.
Planavimo pasiūlymus galima teikti raštu planavimo organizatoriui nurodytu adresu.

2005-10-27
Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo Ruklos g. 16, Jonavoje, (kadastrinis Nr. 4610/0019:200), detalusis planas.
Planavimo tikslas: žemės sklypo naudojimo būdo ir pobūdžio patikslinimas, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas, nekeičiant esamos pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties. Plano rengimo terminas (preliminarus) iki 2006 metų III ketv.
Planavimo organizatorius: Algimantas Piragis, gyv. Ruklos mstl. 16-39, Ruklos sen., Jonavos r., tel. 8~610 99022 ir Ramūnas Snieška, gyv. Taurostos g. 10, Jonavoje, tel. 8~684 46329 (pagal detaliojo planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr. 05/03-340 su Jonavos r. sav. administracijos direktoriumi).
Planavimo pasiūlymus galima teikti raštu planavimo organizatoriui nurodytu adresu.

2005-10-14
Jonavos rajono savivaldybės administracija informuoja , kad rengiamas gyvenamosios teritorijos Veseluvkos k., Užusalių sen., Jonavos r., specialusis planas.
Planavimo tikslai – suplanuoti teritoriją kitai (gyvenamajai) paskirčiai, nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo, tvarkymo, apsaugos priemones ir reikalavimus, numatyti teritorijas komunikaciniams koridoriams, infrastruktūros ir kitiems visuomenės poreikiams reikalingiems objektams.
Planavimo organizatorius – Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Žeimių g.13, LT – 55158 Jonava, tel. 8~349 61394, faksas 50012, el. p. administracija@jonava.lt.
Plano rengėjas – AB „Miestprojektas“ K. Donelaičio g. 62, Kaunas, tel., 8~37 465900
Viešas svarstymas – su parengtu specialiuoju planu galima susipažinti nuo 2005-10-18 iki 2005-11-21 imtinai planavimo organizatoriaus patalpose savivaldybės administracijos Vyriausiojo architekto skyriuje, Žeimių g. 13, Jonavoje (IV a. 428 kab.), tel. 8~349 50059. Parengto detaliojo plano vieša ekspozicija vyks Užusalių seniūnijos patalpose, Taikos g. 30, nuo 2005-10-31 iki 2005-11-21 imtinai. Viešas susirinkimas įvyks ten pat 2005-11-21 17 val.
Pasiūlymų teikimo tvarka – planavimo pasiūlymai ir pretenzijos teikiami organizatoriui raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Kauno apskrities viršininko administracijos teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos tarnybai per mėnesį nuo pareiškėjams registruoto pranešimo įteikimo dienos.

2005-10-15
Jonavos rajono savivaldybės administracija informuoja, kad rengiamas teritorijos, esančios prie Plento g. 1, Jonavoje, detalusis planas.
Planavimo tikslai – apie 0,06 ha sklypo suformavimas laisvoje valstybinėje žemėje, pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, naudojimo būdo/pobūdžio, teritorijos tvarkymo režimo nustatymas (20 vietų automobilių stovėjimo aikštelės suplanavimui).
Planavimo organizatorius - Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Žeimių g. 13, Jonava, tel. 8~349 61394, faksas 8~349 50012, el. p. administracija@jonava.lt.
Plano rengėjas – A. Kardišiaus firma, Verkių g. 32-74, Kaunas, tel. 8-682 58940.
Viešas svarstymas – su parengtu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2005-10-18 iki 2005-11-16 imtinai planavimo organizatoriaus patalpose savivaldybės administracijos Vyriausiojo architekto skyriuje, Žeimių g. 13, Jonavoje (IV a. 428 kab.), tel. 50059. Vieša detaliojo plano ekspozicija vyks rajono savivaldybės II a. fojė, nuo 2005-11-02 iki 2005-11-16 imtinai. Viešas susirinkimas įvyks 2005-11-16 16 val. rajono savivaldybės administracijos Vyriausiojo architekto skyriuje (IV a., 428 kab.)
Planavimo pasiūlymai ir pretenzijos teikiami organizatoriui raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Kauno apskrities viršininko administracijos teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos tarnybai per mėnesį nuo pareiškėjams registruoto pranešimo įteikimo dienos.

2005-09-28
Pradedamas rengti žemės sklypo (kadastrinis Nr. 4610/0017:4), esančio Darbininkų g. Nr. 21, Jonavoje, detalusis planas.
Planavimo tikslas: žemės sklypo naudojimo būdo ir pobūdžio patikslinimas, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas, nekeičiant esamos pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, susijęs su rapsų ir kitų grūdų priėmimo ir pirminio apdorojimo komplekso statyba.
Planavimo organizatorius: AB „Jonavos grūdai“ (pagal detaliojo planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr. 05/03-280), Darbininkų g. 21, Jonava, tel. 8-349 52236, faksas 8-349 52578, el. paštas info@jonavosgrūdai.lt

2005-09-20
Rajono savivaldybės taryba 2005 m. rugsėjo 15 d. posėdyje sprendimu Nr. 1 TS-201 patvirtino Joninių slėnio (Jonavos miesto centrinio parko prie Varnutės upelio tvenkinių) teritorijos ribų ir ploto, pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, būdo ir pobūdžio nustatymo detalųjį planą ir sprendimu Nr. 1TS-198 įregistruoto sklypo Taurostos g. 1, Jonavoje ribų ir ploto keitimo, atkuriant nuosavybės teises į turėtą turtą ir sklypo suformavimo nuosavybės teisių į nekilnojamąjį turtą atkūrimui prie Taurostos g. 1, Jonavoje, detalųjį planą

2005-09-03
Parengtas teritorijos Išorų kaime, Jonavos r. sklypo detalusis planas UAB „TELE2“ mobilaus GSM ryšio tinklo bazinės stoties statybai (H-54m)
Planavimo organizatorius: Jonavos savivaldybės administracijos direktorius.
Žemės savininkas: Kazimieras SKUJA
Rengėjas: R.Pumputienės įmonė, Vilniaus 134, Šiauliai, tel.8 682 40021
Planavimo tikslas: žemės sklypo dalijimas į du sklypus, o vieno iš jų tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas į kitą paskirtį – infrastruktūros.
Susipažinti su rengiamais dokumentais, teikti siūlymus, bei pretenzijas projekto rengėjui galima raštu arba telefonu nurodytu adresu ir Jonavos savivaldybės vyriausio architekto skyriuje Žeimių g.13, Jonavoje ir tel.(349)50059 Parengtas projektas eksponuojamas nuo rugsėjo 19 d. Jonavos rajono savivaldybėje prie vyriausiojo architekto skyriaus, Žeimių g.13, Jonavoje ir Užusalių seniūnijos patalpose.
Parengto projekto viešas aptarimas įvyks Užusalių seniūnijos patalpose, Jonavos raj. 2005m. spalio mėn. 03 d. 10 val. Planavimo organizatorius

2005.08.20
Pradedamas rengti teritorijos Išorų kaime, Jonavos r. sklypo detalusis planas UAB „TELE2“ mobilaus GSM ryšio tinklo bazinės stoties statybai (H-54m)
Planavimo organizatorius: Jonavos savivaldybės administracijos direktorius, Žeimių g. 13, LT 55158 Jonava, tel. 8-349 61394.
Žemės savininkas: Kazimieras SKUJA
Rengėjas: R.Pumputienės įmonė, Vilniaus 134, Šiauliai, tel.8 682 40021
Planavimo tikslas: žemės sklypo dalijimas į du sklypus, o vieno iš jų tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas į kitą paskirtį – infrastruktūros.
Susipažinti su rengiamais dokumentais bei teikti siūlymus projekto rengėjui galima raštu arba telefonu nurodytu adresu ir Jonavos savivaldybės vyr. architekto skyriaus Žeimių g.13, Jonavoje ir tel.(349)50059

2005-07-23
Informuojame, kad parengti dviejų žemės sklypų, esančių Kalnėnų k., Užusalių sen., Jonavos r. detalieji planai.
Žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 4608/0009:189, detaliojo plano planavimo tikslai – žemės sklypo padalinimas į du sklypus gyvenamųjų namų statybai ir pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę, gyvenamąją teritoriją, sodybinio užstatymo.
Žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 4608/0009:220, detaliojo plano planavimo tikslas – žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, gyvenamąją teritoriją, sodybinio užstatymo, gyvenamojo namo statybai..
Planavimo organizatorė –Genovaitė Kazlauskienė, atstovaujama Virginijos Kazlauskienė, adresas: Liepų g. 48, Kalnėnų k., Užusalių sen., Jonavos r., tel. 8-680 81740
Detaliojo plano rengėjas – L. Miliūnienės įmonė. Adresas: Jonava, Žeimių g.13, kab. 429, tel. 8-687 24029. Projekto vadovė –L. Miliūnienė.
Susipažinti su projektu galima Jonavos rajono savivaldybėje ( Žeimių g. 13) nuo š.m. liepos 25 d. iki rugpjūčio 22d. Viešas projekto aptarimas įvyks Jonavos rajono savivaldybėje, 2 a., a. kalviečio salėje, rugpjūčio 22 d. 17 val.

2005-06-22
Rajono savivaldybės taryba 2005 m. birželio 22 d. sprendimu Nr. 1 TS-153 patvirtino žemės sklypo (kadastrinis Nr. 4610/0002:3) Smėlio g. 17, Jonavoje, padalijimo į tris sklypus, detalųjį planą.

2005-06-22
Rajono savivaldybės taryba 2005 m. birželio 22 d. sprendimu Nr. 1 TS-155 patvirtino Jonavos rajono savivaldybės teritorijos miškų išdėstymo žemėtvarkos schemą.

2005-06-21
Informuojame, kad pradedamas rengti pietinės pramonės teritorijos Ruklos sen., Jonavos r., specialusis planas.
Planuojamos teritorijos adresas: Ruklos sen., Jonavos r., tarp geležinkelio ir kelio Nr. 143. Teritorijos plotas apie 320 ha ploto.
Planavimo tikslai - suplanuoti teritoriją pramoninei paskirčiai, numatyti teritorijas komunikaciniams koridoriams, susisiekimo komunikacijoms ir infrastruktūros objektams, išsprendžiant planuojamos ūkinės veiklos objektų prisijungimo galimybes prie esamų inžinerinių tinklų.
Bus atliekamas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas Lietuvos Respublikos nustatyta tvarka. Planavimo procesas vyks bendrąją tvarka.
Planavimo organizatorius - Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Žeimių g.13, Jonava, tel. 8~349 61394, faksas 8~349 50012, el. paštas:administracija@jonava.lt.
Plano rengėjas – AB „Pramprojektas“, K. Donelaičio g. 60, Kaunas, tel. 8~37 223355, faksas 8~37 209696, el. paštas: pramprojekt@kaunas.omnitel.net.
Planavimo terminai – planavimo pradžia – 2005 m. birželis, pabaiga - 2005 m. IV–as ketvirtis.
Informacija apie planavimą teikiama ir pasiūlymai priimami: 1.Jonavos rajono savivaldybės administracijos Vyriausiojo architekto skyriuje, tel. 8~ 349 50059; 2. AB „Pramprojektas“, projekto vadovas R. Butkevičius, tel. 8~37 322407.

2005-06-21
Informuojame, kad pradedamas rengti teritorijos, esančios prie Plento g. 1, Jonavoje, detalusis planas.
Planavimo tikslai – apie 0,06 ha sklypo suformavimas laisvoje valstybinėje žemėje, pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, naudojimo būdo/pobūdžio, teritorijos tvarkymo režimo nustatymas (apie 20 vietų automobilių stovėjimo aikštelės suplanavimui ir įrengimui). Planavimo procesas vyks bendrąją tvarka.
Planavimo organizatorius - Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Žeimių g. 13, Jonava, tel. 8~349 61394.
Plano rengėjas – A. Kardišiaus firma, Verkių g. 32-74, Kaunas, tel. 8-682 58940.
Planavimo terminai – planavimo pradžia – 2005 m. birželis, pabaiga - 2005 m. IV–as ketvirtis.
Informacija apie planavimą teikiama ir pasiūlymai priimami : 1.Jonavos rajono savivaldybės administracijos Vyriausiojo architekto skyriuje, tel. 8~ 349 50059; 2. Projekto vadovas A. Kardišius, tel. 8~682 58940.

2005-06-17
Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo, esančio Išorų k., Užusalių sen., Jonavos r., kadastrinis Nr. 4608/0006:107, detalusis planas.
Planavimo tikslai – žemės sklypo padalinimas į 3 sklypus, pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą, numatant mažaaukščių gyvenamųjų namų statybą, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas.
Preliminarus projekto rengimo terminas: iki 2005 m. gruodžio mėn.
Planavimo procesas vyks bendrąją tvarka.
Planavimo organizatorius: Vincentas Prakapavičius, Miško g. 1, Išorų k., Užusalių sen., Jonavos r., tel. 8~686 34889.

2005-06-15
Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo Kunigiškių g. 4, Jonavoje, detalusis planas. Planavimo tikslas – žemės sklypų atidalijimas, suformuojant du atskirus sklypus mažaaukščių gyvenamųjų namų statybai, teritorijos tvarkymo režimų nustatymas.
Detaliojo plano rengimo terminas (preliminarus) - iki 2005 m. lapkričio mėnesio. Detalusis planas rengiamas supaprastinta tvarka.
Planavimo organizatoriai – Romas Valantas, Ateities g. 28, Jonava, tel. 8~650 59600; Raimondas Sedleckas, Žeimių takas 4a-48, Jonava, tel. 8~685 21250.

2005-06-15
Jonavos rajono savivaldybė pakartotinai skelbia apie parengto žemės sklypo komercinei paskirčiai formavimo prie Chemikų ir P. Vaičiūno gatvių sankryžos, Jonavoje, detaliojo plano viešo svarstymo su visuomene baigiamąjį etapą.
Su projektu galima susipažinti nuo 2005-06-14 iki 2005-07-13 (imtinai) planavimo organizatoriaus patalpose – Jonavos rajono savivaldybės administracijos urbanistikos skyriuje, Žeimių g. 13, Jonavoje (IV a., 428 kab.), tel. 50059.
Vieša projekto ekspozicija (paroda) vyks rajono savivaldybės II a. fojė (Žeimių g. 13) nuo 2005 m. birželio 29 iki liepos 13 d. (imtinai). Viešas visuomenės narių susirinkimas įvyks 2005 m. liepos 14 d. 16 val. rajono savivaldybės administracijos A. Kulviečio salėje, II a.
Plano rengėjas - UAB „ Archsoma“ , Šv. Gertrūdos g. 8-6, Kaunas, tel. 8~687 47417. Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti savivaldybės administracijos Urbanistikos skyriui (IV a., 428 kab.) iki detaliojo plano sprendinių pristatymo visuomenei susirinkimo pabaigos. Atmestų pasiūlymų pareiškėjai galės per mėnesį nuo susirinkimo dienos apskųsti parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras Kauno apskrities administracijos viršininkui.

2005-05-02
Pradedamas rengti gyvenamosios teritorijos Veseluvkos k., Užusalių sen., Jonavos r., specialusis planas
PLANAVIMO ORGANIZATORIUS: Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava, tel. 8-349 61394, faksas 50012, el. paštas administracija@jonava.lt
PLANO RENGĖJAS: AB „Miestprojektas“, K. Donelaičio g. 62, Kaunas.
PLANUOJAMOS TERITORIJOS ADRESAS: Veseluvkos k., Užusalių sen., Jonavos r.
PLANAVIMO TIKSLAS: suplanuoti teritoriją kitai (gyvenamajai) paskirčiai, nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo, tvarkymo, apsaugos priemones ir reikalavimus, numatyti teritorijas komunikaciniams koridoriams, infrastruktūros ir kitiems visuomenės poreikiams reikalingiems objektams. Planavimo metu bus atliekamas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas
PLANAVIMO TERMINAI: planavimo pradžia -2005 m. vasaris, pabaiga - 2005 m. IV- as ketvirtis. Informacija apie planavimą teikiama ir pasiūlymai priimami:
1. Jonavos rajono savivaldybės Urbanistikos skyriuje, tel. 8-349 50059, , el. paštas architekto.tarnyba@jonava.lt.
2. AB „ Miestprojektas“ , tel. 8-37 465900, faks. 8~37 465902, projekto vadovas R. Kemežys.

2005-04-28
Rajono savivaldybės taryba 2005 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. 1TS-106 patvirtino įregistruotų žemės sklypų kadastro Nr. 4608/0009:30 ir Nr. 4608/0009 :269, Kalnėnų k., Užusalių sen., Jonavos r., sujungimo ir padalijimo, keičiant vieno iš sklypų pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį bei teritorijos tvarkymo rėžimo nustatymo, detalųjį planą.

2005-04-21
Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo, kadastrinis Nr. 4610/0015:153, esančio Panerių g. 9, Jonavoje, detalusis planas.
Planavimo tikslas – žemės sklypo padalinimas į 3 sklypus, nekeičiant žemės tikslinės paskirties, vieno iš sklypų naudojimo būdo keitimas iš komercinės paskirties ir smulkaus verslo objektų teritorijos į gyvenamąją teritoriją, žemės sklypų naudojimo ir tvarkymo režimo nustatymas.
Detaliojo plano rengimo terminas (preliminarus) - iki 2006 m.
Planavimo organizatorius - Aušra Rukuižienė, adresas: Kosmonautų g. 4-37, Jonava, tel. 8-699 62790.

2005-04-19
Informuojame, kad paskelbtas parengto žemės sklypo Jonavos r., Dumsių sen., Paryžiaus k., detaliojo plano viešo svarstymo su visuomene baigiamasis etapas. Vieša detaliojo plano ekspozicija vyko nuo 2005-04-01 iki 2005-04-14 Jonavos rajono savivaldybės antrojo aukšto fojė skelbimų lentoje ir Dumsių seniūnijos skelbimų lentoje. Viešas aptarimas vyks 2005-04-29 13 val. Jonavos rajono savivaldybės A. Kulviečio salėje.
Planavimo pasiūlymus dėl parengto detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu iki viešojo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui Aldonai Kaškauskienei, adresas Jonavos r., Dumsių sen., Pušynėlio k.
Detalaus plano rengėjas: UAB „Archsoma“, Šv. Gertrūdos g. 8-6, tel. 8~37 206311.

2005-04-01
Informuojame, kad skelbiamas parengto žemės sklypo Jonavos r. sav., Dumsių sen., Paryžiaus k., detaliojo plano viešo svarstymo su visuomene baigiamasis etapas. Su parengto detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti nuo 2005-04-01 iki 2005-04-20 Jonava, Žeimių g. 13 112 kabinete, telefonas 868779351, Vieša detaliojo plano ekspozicija vyks nuo 2005-04-01 iki 2005-04-10 Jonavos rajono savivaldybės antrojo aukšto fojė skelbimų lentoje ir Dumsių seniūnijos skelbimų lentoje. Viešas aptarimas vyks 2005-04-21, 16 val. Jonavos rajono savivaldybėje A. Kalviečio salėje.
Planavimo pasiūlymus dėl parengto detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu iki viešojo susirinkimo planavimo organizatoriui Aldonai Kaškauskienei, adresas Jonavos r., Dumsių sen., Pušynėlio k.
Detalaus plano rengėjas UAB „Archsoma“.

2005-03-04
UAB „Lukerta“ planuoja komercinio objekto statybą ir naudojimą (eksploatavimą) Jonavoje, Chemikų g. 2 (buvęs vaikų darželis-lopšelis „Kregždutė“). Planuojama nugriauti darželio visus statinius ir jų vietoje pastatyti prekybos centrą ir automobilių stovėjimo aikštelę. Objektas bus prijungtas prie miesto inžinerinių tinklų. Numatomas 100 vietų automobilių stovėjimo aikštelės lietaus vandens valymas naftos produktų atskirtuvu, buitinių nuotėkų valymas nuo riebalų. Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas (RAAD) 2005 m. vasario mėn. 28 d. priėmė atrankos išvadą (Nr. 539/17), kad planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas (PAV) rengiant programą ir ataskaitą neprivalomas. Techninio projekto sudėtyje parengti projekto dalį „aplinkos apsauga“. Susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą bei teikti motyvuotus pasiūlymus planuojamos veiklos (PAV) klausimais galima UAB „Jungtinės architektų dirbtuvės“, Lukiškių g. 3-302, Vilniuje, tel. 8-5 261 19 13, projekto vadovas Rimantas Jauniškis. Viešas projekto aptarimas įvyks Jonavos savivaldybėje (Žeimių g. 13) II aukšte A. Kulviečio salėje kovo 21 d. 17:00 val.

2005-02-15
Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo, kadastrinis Nr. 4630/0002:259, esančio Paryžiaus k., Dumsių sen., Jonavos r., detalusis planas.
Planavimo tikslas – žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš miškų ūkio paskirties į kitos paskirties žemę, komercinės paskirties ir smulkaus verslo objektų teritoriją, kavinės statybai.
Detaliojo plano rengimo terminas (preliminarus) - iki 2005 m. birželio mėn.
Planavimo organizatorius- Aldona Kaškauskienė, adresas: Pušynėlio k. Dumsių sen., Jonavos r., tel. tel. 8-687 96898.
Plano rengėjas – UAB „Archsoma“, Šv. Gertrūdos g. 8-6, Kaunas, tel. 8-687 47417.

2005-01-11
Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo Saulėtekio g.8, Jonavoje, detalusis planas.
Planavimo tikslas- keisti naudojamo žemės sklypo ribas ir plotą laisvo valstybinės žemės fondo sąskaita.
Preliminarus projekto rengimo terminas iki 2005 m. liepos mėn.
Planavimo organizatorius – Viktoras Labutinas, Saulėtekio g. 18., Jonavoje, tel. 8~349 65166.

2005-01-07
Informuojame, kad pradedamas rengti 1,08 ha žemės sklypo Chemikų g. 2, Jonavoje, detalusis planas.
Planavimo tikslas: žemės sklypo naudojimo būdo keitimas iš visuomeninės į komercinės paskirties ir smulkaus verslo objektų teritoriją, prekybos centro statybai, sklypo tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas.
Rengimo terminas: 2005 m. I-II ketvirtis. Organizatorius: UAB „Lukerta“, Žemuogių g. 13, Vilnius, direktorius T. Nalivaika.
Rengėjas: UAB „ Jungtinės architektų dirbtuvės“, Lukiškių g. 3, Vilnius. Projekto vadovas – R. Jauniškis.
Teirautis ir teikti pasiūlymus tel. 8-526119 arba 8-69913640.

2005-01-07
Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo Žemaičių g.18, Jonavoje, detalusis planas.
Planavimo tikslas - keisti naudojamo žemės sklypo ribas ir plotą laisvo valstybinės žemės fondo sąskaita.
Preliminarus projekto rengimo terminas iki 2005 m. liepos mėn.
Planavimo organizatorius – Česlovas Kulvietis, Žemaičių g. 18., Jonavoje, tel. 8~687 34113

2004-12-21
Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo, esančio Veseluvkos k., Užusalių sen., Jonavos r., kadastrinis Nr.4638/0001:276, plotas 0,4805 ha, detalusis planas.
Planavimo tikslas – žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę, gyvenamąją teritoriją, sodybinio užstatymo, individualaus gyvenamojo namo statybai.
Projekto rengimo terminas (preliminarus) - iki 2006 m.
Planavimo organizatorius- Paulius Gradauskas, adresas: Baltijos g. 79-49, Kaunas, tel. tel. 8-685 20169.

2004-12-21
Informuojame, kad pradedami rengti dviejų žemės sklypų, esančių Kalnėnų k., Užusalių sen., Jonavos r. detalieji planai.
Žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 4608/0009:189, detaliojo plano planavimo tikslai – žemės sklypo padalinimas į du sklypus gyvenamųjų namų statybai ir pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę, gyvenamąją teritoriją, sodybinio užstatymo.
Žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 4608/0009:220, detaliojo plano planavimo tikslas – žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, gyvenamąją teritoriją, sodybinio užstatymo, gyvenamojo namo statybai..
Detaliųjų planų rengimo terminas (preliminarus)- iki 2006 m.
Planavimo organizatorius –Genovaitė Kazlauskienė, atstovaujama Virginijos Kazlauskienės, adresas: Liepų g., Kalnėnų k., Užusalių sen., Jonavos r., tel. 8-680 81740.

2004-12-16
Jonavos rajono savivaldybė skelbia apie parengto žemės sklypo komercinei paskirčiai formavimo nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimui Pramonės g. 5, Jonavoje, detaliojo plano viešo svarstymo su visuomene baigiamąjį (aptarimo) etapą.
Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2004-12-31 iki 2005-01-27 (imtinai) plano rengėjo A. Kardišiaus firmos patalpose, Verkių g. 32-74, Kaune, tel. 8 682 58940 ir organizatoriaus patalpose – Jonavos rajono savivaldybės administracijos Urbanistikos skyriuje, Žeimių g. 13, Jonavoje (IV a., 428 kab.), tel. 50059.
Vieša projekto ekspozicija (paroda) vyks rajono savivaldybės II a. fojė (Žeimių g. 13) nuo 2005 m. sausio 14 d. iki sausio 27 d. (imtinai).
Viešas visuomenės narių susirinkimas įvyks 2004 m. gruodžio 28 d. 13 val. rajono savivaldybės administracijos Urbanistikos skyriuje (IV a., 428 kab.).
Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti savivaldybės administracijos Urbanistikos skyriui (IV a., 428 kab.) iki detaliojo plano sprendinių pristatymo visuomenei susirinkimo pabaigos. Atmestų pasiūlymų pareiškėjai galės per mėnesį nuo susirinkimo dienos apskųsti parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras Kauno apskrities administracijos viršininkui.
 

2004-07-29
Informuojame, kad pradedamas rengt žemės sklypo Kauno g. 93b., Jonavoje, detalusis planas Planavimo tikslas - žemės sklypo ribų ir ploto keitimas laivo valstybinės žemės fondo sąskaita. Planavimo organizatorius – Algirdas Miškinis , adresas : Kauno g. 93b, Jonava, tel., 8~349 53271.

2004-07-29
Informuojame, kad pradedamas rengt žemės sklypo Kėdainių g. 5., Jonavoje, detalusis planas Planavimo tikslas - žemės sklypo ribų ir ploto keitimas laivo valstybinės žemės fondo sąskaita. Planavimo organizatorius – Linas Vaikšnoras, adresas : P. Vaičiūno g. 22-10, Jonava, tel., 8~698 29068.

2004-09-23
Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo (kadastrinis Nr. 4623/0005:15) Normainių k., Žeimių sen., Jonavos r., detalusis planas. Planavimo tikslai – žemės sklypo padalinimas į du sklypus ir vieno iš jų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (infrastruktūros teritoriją – UAB „Tele 2“ bokšto statybai). Planavimo organizatorius – Genė Gudaitienė, atstovaujama, A. Niunevos projektavimo firmos. Plano rengėjas – A. Niunevos projektavimo firma, adresas: Daumėnų g. 31, Staniūnai , Panevėžio r., tel. 8~687 31994.

2004-09-23
Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypų (kadastrinis Nr. 4630/0005:159, Nr. 4630/0005:169) Meškonių k., Dumsių sen., Jonavos r., detalusis planas. Planavimo tikslai – žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą, pramonės ir sandėliavimo objektų teritoriją ir dviejų sklypų sujungimas, automobilių atsarginių dalių sandėlio statybai. Planavimo organizatorius – daiva Laskauskienė ir Kęstutis Laskauskas, adresas: Šaltinio g. 17, Jonava, tel. 8~865 207367.

2004-09-23
Informuojame, kad pradedamas rengt žemės sklypo Smėlio g. 17., Jonavoje, detalusis planas. Planavimo tikslas - žemės sklypo padalinimas į tris sklypus, suformuojant sklypą prie esamų pastatų ir du sklypus gyvenamųjų namų statybai. Planavimo organizatorius – Stefanija Čepšienė, adresas : Smėlio g. 17, Jonava, tel., 8~349 51205. Plano rengėjas – UAB „ Jonavos projektas“, J. Ralio g. 2A, Jonava, tel. 8~349 52708.

 

Jonavos r. savivaldybės administracijos vyriausiojo architekto skyrius