Jonavos r. savivaldybės biudžetas

2006 m.

2006 m. sausio 26 d. sprendimas, priedas (zip) Nr. 11 dėl rajono savivaldybės 2006 metų biudžeto patvirtinimo.
2006 m. sausio 26 d. sprendimas, priedas (zip) Nr. 12 dėl rajono savivaldybės lėšų 2006 m. sausio 1 d. likučio paskirstymo.

2005 m.

2005 m. sausio 27 d. sprendimas (zip) Nr. 7 dėl rajono savivaldybės 2005 metų biudžeto patvirtinimo.

2004 m.

2004 m. vasario 19 d. sprendimas (zip) Nr. 34 dėl rajono savivaldybės 2004 metų biudžeto patvirtinimo.

2003 m.

2003 m. vasario 25 d. sprendimas Nr. 16 dėl rajono savivaldybės 2003 metų biudžeto patvirtinimo.
1 priedas. Biudžeto pajamos.
2 priedas. Asignavimai.
3 priedas. Iš biudžeto išlaikomų įstaigų ir institucijų pajamų už teikiamas paslaugas įmokos į rajono savivaldybės biudžetą.
4 priedas. Asignavimai valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti.
5 priedas. Asignavimai "moksleivių krepšeliui" finansuoti.

2002 m.

Sprendimo priedai

 

Jei pastebėjote klaidų ar netikslumų, prašome kreiptis į Finansų ir biudžeto skyrių el. paštu finansu.skyrius@jonava.lt arba tel. 50068 Jonavoje.

2006-03-07. Finansų ir biudžeto skyrius.