2004 m. balandžio 29 d. Jonavos r. savivaldybės tarybos posėdį Nr. 19 priimti sprendimai

Posėdžio darbotvarkę galima pažiūrėti čia.

DATA

Nr.

PAVADINIMAS

DOKUMENTAS
2004-04-29 76 Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2003 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr.62 ,,Dėl delegatų į Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavimą išrinkimo“ dalinio pakeitimo sprendimas
2004-04-29 77 Dėl rajono savivaldybės tarybos 2003 m. balandžio 4 d. sprendimo Nr. 61 ,,Dėl rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ dalinio pakeitimo sprendimas
2004-04-29 78 Dėl Dariaus Mockaus paskyrimo Jonavos rajono Ruklos vidurinės mokyklos direktoriumi sprendimas
2004-04-29 79 Dėl Liudos Urbonienės paskyrimo Jonavos rajono Panoterių Petro Vaičiūno pagrindinės mokyklos direktore sprendimas
2004-04-29 80 Dėl dalyvavimo programoje struktūrinių fondų paramai gauti sprendimas
2004-04-29 81 Dėl dalyvavimo vietos e-valdžios projekte sprendimas
2004-04-29 82 Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai su VšĮ Atviros Lietuvos fondu sprendimas
2004-04-29 83 Dėl UAB ,,Jonavos knyga“ 2003 m. metinės finansinės atskaitomybės, direktoriaus pateiktos bendrovės veiklos ataskaitos ir pelno paskirstymo patvirtinimo sprendimas
2004-04-29 84 Dėl UAB ,,Jonavos profilaktinė dezinfekcija“ 2003 m. metinės finansinės atskaitomybės, direktoriaus pateiktos bendrovės veiklos ataskaitos ir pelno (nuostolio) paskirstymo patvirtinimo sprendimas
2004-04-29 85 Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Jonavos vandenys“ 2003 m. metinės finansinės atskaitomybės, direktoriaus pateiktos bendrovės veiklos ataskaitos ir pelno (nuostolio) paskirstymo patvirtinimo sprendimas
2004-04-29 86 Dėl UAB ,,Jonavos autobusai“ 2003 m. metinės finansinės atskaitomybės, direktoriaus pateiktos bendrovės veiklos ataskaitos ir pelno (nuostolio) paskirstymo patvirtinimo sprendimas
2004-04-29 87 Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Jonavos paslaugos“ 2003 m. metinės finansinės atskaitomybės, direktoriaus pateiktos bendrovės veiklos ataskaitos ir pelno paskirstymo patvirtinimo sprendimas
2004-04-29 88 Dėl akcinės bendrovės ,,Jonavos šilumos tinklai“ 2003 m. metinės finansinės atskaitomybės, direktoriaus pateiktos bendrovės veiklos ataskaitos ir pelno (nuostolio) paskirstymo patvirtinimo sprendimas
ZIP 1,8MB
2004-04-29 89 Dėl akcinės bendrovės ,,Jonavos šilumos tinklai“ pakeistų įstatų tvirtinimo sprendimas
2004-04-29 90 Dėl akcinės bendrovės ,,Jonavos šilumos tinklai“ centralizuotai teikiamos šilumos ir karšto vandens kainų nustatymo sprendimas
2004-04-29 91 Dėl rajono savivaldybės Sveikatos fondo 2003 m. ataskaitos patvirtinimo sprendimas
2004-04-29 92 Dėl viešosios įstaigos Žeimių ambulatorijos 2003 metų metinės finansinės atskaitomybės patvirtinimo ir išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų nustatymo 2004 metams sprendimas
2004-04-29 93 Dėl viešosios įstaigos Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centro 2003 metų metinės finansinės atskaitomybės patvirtinimo ir išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų nustatymo 2004 metams sprendimas
2004-04-29 94 Dėl viešosios įstaigos Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centro pakeistų įstatų tvirtinimo sprendimas
2004-04-29 95 Dėl viešosios įstaigos Jonavos ligoninės išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų nustatymo 2004 metams sprendimas
2004-04-29 96 Dėl trumpalaikės nepalūkaninės paskolos suteikimo viešajai įstaigai Jonavos ligoninei sprendimas
2004-04-29 97 Dėl dalyvavimo programose sprendimas
2004-04-29 98 Dėl viešosios įstaigos Jonavos greitosios medicinos pagalbos stoties 2003 metų metinės finansinės atskaitomybės patvirtinimo ir išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų nustatymo 2004 metams sprendimas
2004-04-29 99 Dėl viešosios įstaigos Bukonių pirminės sveikatos priežiūros centro 2003 metų metinės finansinės atskaitomybės patvirtinimo ir išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų nustatymo 2004 metams sprendimas
2004-04-29 100 Dėl mokamų paslaugų įkainio nustatymo viešosios įstaigos Bukonių pirminės sveikatos priežiūros centro palaikomojo gydymo ir slaugos skyriuose sprendimas
2004-04-29 101 Dėl viešosios įstaigos Ruklos ambulatorijos 2003 metų metinės finansinės atskaitomybės patvirtinimo ir išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų nustatymo 2004 metams sprendimas
2004-04-29 102 Dėl viešosios įstaigos Šveicarijos ambulatorijos 2003 metų metinės finansinės atskaitomybės patvirtinimo ir išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų nustatymo 2004 metams sprendimas
2004-04-29 103 Dėl viešosios įstaigos Upninkų ambulatorijos 2003 metų metinės finansinės atskaitomybės patvirtinimo ir išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų nustatymo 2004 metams sprendimas
2004-04-29 104 Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centrui sprendimas
2004-04-29 105 Dėl leidimo subnuomoti patalpas sprendimas
2004-04-29 106 Dėl rajono seniūnijose esančių savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio kaupiamųjų lėšų dydžio nustatymo sprendimas
2004-04-29 107 Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2003 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. 49 ,,Dėl Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 12 straipsnio vykdymo tvarkos patvirtinimo“ patvirtintos Jonavos rajono savivaldybės gyvenamųjų patalpų privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis ir lėšų, gautų už privatizuojamas (parduodamas) gyvenamąsias patalpas, apskaitos ir naudojimo tvarkos papildymo sprendimas
2004-04-29 108 Dėl pavedimo rajono savivaldybės administracijos direktoriui vykdyti dalį mokyklų steigėjo funkcijų sprendimas
2004-04-29 109 Dėl Jonavos rajono visuomeninės kūno kultūros ir sporto tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo sprendimas
2004-04-29 110 Dėl valstybės turto, patikėjimo teise valdomo rajono savivaldybės administracijos, perdavimo Jonavos r. Upininkų pagrindinei mokyklai sprendimas
2004-04-29 111 Dėl rajono savivaldybės 2004 metų biudžeto patikslinimo sprendimas
2004-04-29 112 Dėl gaisrinio automobilio įsigijimo lizingo būdu sprendimas
2004-04-29 113 Dėl A 6 Kauno-Zarasų-Daugpilio kelio 25,9-34,0 km (Jonavos pietrytinis aplinkkelis), specialiojo plano patvirtinimo sprendimas
2004-04-29 114 Dėl dviračių tako įrengimo Jonavos mieste specialiojo plano patvirtinimo sprendimas
2004-04-29 115 Dėl dviejų žemės sklypų komercinei veiklai formavimo laisvo valstybinės žemės fondo sąskaita parduotuvės-paviljono statybai Kosmonautų g. 34, Jonavoje, detaliojo plano patvirtinimo sprendimas
2004-04-29 116 Dėl rajono savivaldybės tarybos 2003 m. birželio 26 d. sprendimo Nr.121 1 punkto ir rajono savivaldybės tarybos 2003 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. 120 1 punkto pakeitimo sprendimas
2004-04-29 117 Dėl Jonavos rajono savivaldybės mero ataskaitos už laikotarpį nuo kadencijos pradžios iki 2004 metų balandžio mėnesio 1 d. patvirtinimo sprendimas
2004-04-29 118 Dėl kasmetinių minimalių atostogų dalies suteikimo rajono savivaldybės merui Bronislovui Liutkui sprendimas
2004-04-29 119 Dėl Bronislovo Liutkaus ir Žygimanto Žalnerausko komandiruotės sprendimas
2004-04-29 120 Dėl lėšų skyrimo vandentvarkos sistemų tobulinimo projektų daliniam finansavimui sprendimas
2004-04-29 121 Dėl įgaliojimų suteikimo rajono savivaldybės administracijos direktoriui pasirašyti paramos sutartį sprendimas
2004-04-29 122 Dėl Roberto Mikulėno atleidimo iš Jonavos Raimundo Samulevičiaus pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigų sprendimas
2004-04-29 123 Dėl rajono savivaldybės tarybos 2004 m. sausio 22 d. sprendimo Nr. 12 1 punkto pakeitimo ir Jonavos rajono pedagoginės psichologinės tarnybos direktoriaus skyrimo sprendimas
2004-04-29 124 Dėl Jonavos rajono savivaldybės dalyvavimo Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos kūrime ir valdyme sprendimas

Jei pastebėjote klaidų ar netikslumų prašome kreiptis į Bendrąjį skyrių el. paštu bendrasis.skyrius@jonava.lt arba tel. 50001 Jonavoje.

2004-05-17. Bendrasis skyrius.