2004 m. birželio 3 d. Jonavos r. savivaldybės tarybos posėdį Nr. 20 priimti sprendimai

Posėdžio darbotvarkę galima pažiūrėti čia.

DATA

Nr.

PAVADINIMAS

DOKUMENTAS
2004-06-03 125 Dėl rajono savivaldybės tarybos narių ir valstybės tarnautojų mokymo prioritetų nustatymo sprendimas
2004-06-03 126 Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos nario atšaukimo ir naujo nario paskyrimo į Kauno teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą sprendimas
2004-06-03 127 Dėl rajono savivaldybės sveikatos fondo 2004 metų sąmatos patvirtinimo sprendimas
2004-06-03 128 Dėl viešosios įstaigos Jonavos ligoninės 2003 metų metinės finansinės atskaitomybės patvirtinimo sprendimas
2004-06-03 129 Dėl viešosios įstaigos Jonavos ligoninės teikiamų mokamų paslaugų kainų nustatymo sprendimas
2004-06-03 130 Dėl Jonavos rajono senelių pensionato bendrųjų nuostatų patvirtinimo sprendimas
2004-06-03 131 Dėl mitybos ir medikamentų normatyvų Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centre, struktūriniame padalinyje ,,Gyvenimo namai“, Jonavos rajono senelių pensionate ir Jonavos rajono vaikų globos namuose patvirtinimo sprendimas
2004-06-03 132 Dėl rajono invalidų medicininės, profesinės reabilitacijos, socialinės integracijos 2004 metų programos patvirtinimo sprendimas
2004-06-03 133 Dėl pastato Milagainių kaime, Šilų seniūnijoje, Jonavos rajone pirkimo sprendimas
2004-06-03 134 Dėl rajono savivaldybės 2004 metų biudžeto patikslinimo sprendimas
2004-06-03 135 Dėl pritarimo susisiekimo seniūnijose gerinimo projektams sprendimas
2004-06-03 136 Dėl pritarimo projektui ,,Jonavos rajono savivaldybės kelio Turžėnai – Zatyšiai rekonstrukcija“ sprendimas
2004-06-03 137 Dėl Jonavos rajono Naujasodžio pradinės mokyklos likvidavimo sprendimas
2004-06-03 138 Dėl leidimo UAB ,,Jonavos autobusai“ įsigyti autobusus išperkamosios nuomos būdu sprendimas
2004-06-03 139 Dėl UAB ,,Jonavos autobusai“ stebėtojų tarybos nario atšaukimo ir naujo rinkimo sprendimas
2004-06-03 140 Dėl konkurso organizavimo audito įmonės parinkimui sprendimas
2004-06-03 141 Dėl gyvenamojo namo adresu Jonava, Kauno g. Nr. 48 išbraukimo iš gyvenamųjų patalpų apskaitos sprendimas
2004-06-03 142 Dėl turto perėmimo Jonavos rajono savivaldybės nuosavybėn sprendimas
2004-06-03 143 Dėl leidimo L. Lorencaitei įrengti balkoną iš Jonavos rajono savivaldybės nuomojamame bute sprendimas
2004-06-03 144 Dėl sklypo suformavimo mažosios hidroelektrinės statybai, prie Beržų tvenkinio ant Lokio up., Jonavos r., detaliojo plano patvirtinimo sprendimas
2004-06-03 145 Dėl Jonavos miesto šilumos teikimo specialiojo plano ir šilumos šaltinių naudojimo reglamento patvirtinimo sprendimas
2004-06-03 146 Dėl pavedimo AB ,,Jonavos šilumos tinklai“ rengti Jonavos rajono šilumos ūkio specialųjį planą sprendimas
2004-06-03 147 Dėl rajono savivaldybės tarybos 2003 m. balandžio 4 d. sprendimo Nr. 61 ,,Dėl rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ dalinio pakeitimo sprendimas

Jei pastebėjote klaidų ar netikslumų prašome kreiptis į Bendrąjį skyrių el. paštu bendrasis.skyrius@jonava.lt arba tel. 50001 Jonavoje.

2004-06-17. Bendrasis skyrius.