2005 m. kovo 24 d. Jonavos r. savivaldybės tarybos posėdyje Nr. 31 priimti sprendimai

Posėdžio darbotvarkę galima pažiūrėti čia.

DATA

Nr.

PAVADINIMAS

DOKUMENTAS
2005-03-24 1 TS-46 Dėl rajono savivaldybės tarybos 2004 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. 77 dalinio pakeitimo sprendimas
2005-03-24 1 TS-47 Dėl Edmundo Muloko priėmimo į rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas sprendimas
2005-03-24 1 TS-48 Dėl Edmundo Muloko atleidimo iš rajono savivaldybės mero pavaduotojo pareigų sprendimas
2005-03-24 1 TS-49 Dėl Jonavos vaikų reabilitacijos centro-mokyklos ,,Bitutė“ pavadinimo pakeitimo sprendimas
2005-03-24 1 TS-50 Dėl Jonavos specialiojo vaikų lopšelio-darželio ,,Lakštingalėlė“ pavadinimo pakeitimo sprendimas
2005-03-24 1 TS-51 Dėl rajono sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų revizorių paskyrimo ir atlyginimų nustatymo sprendimas
2005-03-24 1 TS-52 Dėl rajono savivaldybės Sveikatos fondo 2004 m. ataskaitos patvirtinimo sprendimas
2005-03-24 1 TS-53 Dėl rajono savivaldybės Sveikatos fondo 2005 m. sąmatos patvirtinimo sprendimas
2005-03-24 1 TS-54 Dėl Jonavos rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos iki 2012 m. bendrojo plano patvirtinimo sprendimas
priedas
2005-03-24 1 TS-55 Dėl kaimo ikimokyklinio ugdymo įstaigų buhalterinės apskaitos tvarkymo ir ūkinės veiklos priežiūros vykdymo sprendimas
2005-03-24 1 TS-56 Dėl rajono savivaldybės tarybos 2005 m. sausio 27 d. sprendimo Nr.8 dalinio pakeitimo sprendimas
2005-03-24 1 TS-57 Dėl rajono kaimo mokyklų salių panaudos sprendimas
2005-03-24 1 TS-58 Dėl valstybės turto perėmimo ir perdavimo Jonavos rajono savivaldybės pedagoginei psichologinei tarnybai sprendimas
2005-03-24 1 TS-59 Dėl turto perdavimo rajono ugdymo įstaigoms sprendimas
2005-03-24 1 TS-60 Dėl rajono savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį sprendimas
2005-03-24 1 TS-61 Dėl lėšų iš Lietuvos Respublikos privatizavimo fondo skyrimo 2005 metais sprendimas
2005-03-24 1 TS-62 Dėl 2005 metų Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų paskirstymo sprendimas
2005-03-24 1 TS-63 Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo ir naudojimo Jonavos rajono savivaldybės administracijoje ir biudžetinėse įstaigose tvarkos patvirtinimo sprendimas
2005-03-24 1 TS-64 Dėl žemės sklypo padalijimo į du sklypus ir vieno iš jų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio į kitą (infrastruktūros teritoriją – UAB TELE 2 bokšto statybai) Normainių k., Žeimių sen., Jonavos r., detaliojo plano patvirtinimo sprendimas
2005-03-24 1 TS-65 Dėl žemės sklypų (kadastrinis Nr. 4608/0006:270 ir Nr. 4608/0006:271) pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio į kitą (sodybinio užstatymo), Išorų k., Užusalių sen., Jonavos r., detaliojo plano patvirtinimo sprendimas
2005-03-24 1 TS-66 Dėl detaliųjų planų rengimo sprendimas
2005-03-24 1 TS-67 Dėl teritorijos šalia P. Vaičiūno ir A. Kulviečio gatvių sankryžos detaliojo plano rengimo sprendimas
2005-03-24 1 TS-68 Dėl teritorijos šalia Mindaugo g. detaliojo plano rengimo sprendimas
2005-03-24 1 TS-69 Dėl Jonavos rajono savivaldybės kontrolieriaus tarnybos ataskaitos apie 2004 metų veiksmų plano įvykdymą patvirtinimo sprendimas
2005-03-24 1 TS-70 Dėl Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų perskirstymo sprendimas

Jei pastebėjote klaidų ar netikslumų prašome kreiptis į Bendrąjį skyrių el. paštu bendrasis.skyrius@jonava.lt arba tel. 50001 Jonavoje.

2005-04-04. Bendrasis skyrius.