2005 m. rugsėjo 15 d. Jonavos r. savivaldybės tarybos posėdyje Nr. 37 priimti sprendimai

Posėdžio darbotvarkę galima pažiūrėti čia.

DATA

Nr.

PAVADINIMAS

DOKUMENTAS
2005-09-15 1 TS-180 Dėl nurašyto automobilio likvidavimo sprendimas
2005-09-15 1 TS-181 Dėl pritarimo partnerystės ryšių sutarčiai su Čekijos Respublikos Dėčin miesto savivaldybe sprendimas
2005-09-15 1 TS-182 Dėl Bronislovo Liutkaus komandiruotės sprendimas
2005-09-15 1 TS-183 Dėl konkurso į Jonavos rajono savivaldybės kontrolieriaus pareigas sprendimas
2005-09-15 1 TS-184 Dėl rajono savivaldybės tarybos 2005 m. liepos 7 d. sprendimo Nr. 1 TS – 159 1 punkto dalinio pakeitimo ir papildymo sprendimas
2005-09-15 1 TS-185 Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2005 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. 1 TS-117 2 punkto pakeitimo sprendimas
2005-09-15 1 TS-186 Dėl rajono savivaldybės tarybos 2004 m. rugsėjo 2 d. sprendimo Nr. 197 ,,Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę, išnuomotą ne aukciono būdu ir už valstybinės žemės sklypų naudojimą“ dalinio pakeitimo ir papildymo sprendimas
2005-09-15 1 TS-187 Dėl atleidimo nuo žemės ir valstybinės žemės nuomos mokesčio sprendimas
2005-09-15 1 TS-188 Dėl atleidimo nuo žemės mokesčio sprendimas
2005-09-15 1 TS-189 Dėl rajono savivaldybės 2005 metų biudžeto patikslinimo sprendimas
priedas
2005-09-15 1 TS-190 Dėl Jonavos miesto bendrojo lavinimo mokyklų aptarnaujamų teritorijų patvirtinimo sprendimas
2005-09-15 1 TS-191 Dėl priedų prie tarnybinių atlyginimų ir tarifinių atlygių švietimo įstaigų darbuotojams dydžio nustatymo sprendimas
2005-09-15 1 TS-192 Dėl valstybės turto perėmimo sprendimas
2005-09-15 1 TS-193 Dėl autobuso perdavimo sprendimas
2005-09-15 1 TS-194 Dėl socialinio būsto fondo plėtros sprendimas
2005-09-15 1 TS-195 Dėl audito įmonės išrinkimo sprendimas
2005-09-15 1 TS-196 Dėl leidimo atlikti nuomojamų negyvenamųjų patalpų rekonstrukciją sprendimas
2005-09-15 1 TS-197 Dėl drausminės nuobaudos skyrimo UAB ,,Jonavos paslaugos“ direktoriui Alfredui Ostreikai sprendimas
2005-09-15 1 TS-198 Dėl įregistruoto sklypo Taurostos g. 1, Jonavoje ribų ir ploto keitimo, atkuriant nuosavybės teises į turėtą turtą ir sklypo suformavimo nuosavybės teisių į nekilnojamąjį turtą atkūrimui prie Taurostos g. 1, Jonavoje detaliojo plano patvirtinimo sprendimas
2005-09-15 1 TS-199 Dėl laikinų statinių (kioskų, paviljonų) Jonavos mieste išdėstymo specialiojo plano rengimo sprendimas
2005-09-15 1 TS-200 Dėl teritorijos prie P. Vaičiūno ir Saulės gatvių sankryžos detaliojo plano rengimo sprendimas
2005-09-15 1 TS-201 Dėl Joninių slėnio (Jonavos miesto centrinio parko prie Varnutės upelio tvenkinių) detaliojo plano patvirtinimo sprendimas
2005-09-15 1 TS-202 Dėl leidimo atlikti negyvenamųjų patalpų, perduotų pagal panaudos sutartį, rekonstrukciją. sprendimas

Jei pastebėjote klaidų ar netikslumų, prašome kreiptis į Sekretoriatą el. paštu savivaldybes.taryba@jonava.lt arba tel. 50139 Jonavoje.

2005-10-12. Jonavos r. savivaldybės taryba.