2006 m. kovo 30 d. Jonavos r. savivaldybės tarybos posėdyje Nr. 45 priimti sprendimai

Posėdžio darbotvarkę galima pažiūrėti čia.

DATA

Nr.

PAVADINIMAS

DOKUMENTAS
2006-03-30 1 TS-45 Dėl įgaliojimo suteikimo rajono savivaldybės merui sprendimas
2006-03-30 1 TS-46 Dėl viešosios įstaigos Bukonių pirminės sveikatos priežiūros centro 2005 metų finansinės atskaitomybės patvirtinimo ir išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų nustatymo 2006 metams sprendimas
balansas
2006-03-30 1 TS-47 Dėl viešosios įstaigos Jonavos greitosios medicinos pagalbos stoties 2005 metų finansinės atskaitomybės patvirtinimo ir išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų nustatymo 2006 metams sprendimas
balansas
2006-03-30 1 TS-48 Dėl viešosios įstaigos Ruklos ambulatorijos 2005 metų finansinės atskaitomybės patvirtinimo ir išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų nustatymo 2006 metams sprendimas
balansas
2006-03-30 1 TS-49 Dėl viešosios įstaigos Šveicarijos ambulatorijos 2005 metų finansinės atskaitomybės patvirtinimo ir išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų nustatymo 2006 metams sprendimas
balansas
2006-03-30 1 TS-50 Dėl viešosios įstaigos Upininkų ambulatorijos 2005 metų finansinės atskaitomybės patvirtinimo ir išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų nustatymo 2006 metams sprendimas
balansas
2006-03-30 1 TS-51 Dėl viešosios įstaigos Žeimių ambulatorijos 2005 metų finansinės atskaitomybės patvirtinimo ir išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų nustatymo 2006 metams sprendimas
balansas
2006-03-30 1 TS-52 Dėl UAB ,,Jonavos knyga“ 2005 m. metinės finansinės atskaitomybės, direktoriaus pateiktos bendrovės veiklos ataskaitos ir pelno paskirstymo patvirtinimo. Balsavimo rezultatai: ,,už“ – 22 (vienbalsiai). sprendimas
2006-03-30 1 TS-53 Dėl Jonavos rajono neįgaliųjų medicininės reabilitacijos ir socialinės integracijos, integracijos į darbo rinką 2006 metų programos patvirtinimo sprendimas
2006-03-30 1 TS-54 Dėl leidimo Socialinių paslaugų skyriui dalyvauti Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtros programoje sprendimas
2006-03-30 1 TS-55 Dėl Jonavos rajono jaunimo reikalų tarybos nuostatų patvirtinimo sprendimas
2006-03-30 1 TS-56 Dėl dalyvavimo projekte ,,Kauno regiono paplūdimių plėtra“ sprendimas
2006-03-30 1 TS-57 Dėl paraiškos projektui ,,Jonavos krašto muziejaus atnaujinimas ir pritaikymas viešiesiems turizmo poreikiams“ teikimo sprendimas
2006-03-30 1 TS-58 Dėl Jonavos rajono savivaldybės strateginio plėtros plano įgyvendinimo programos 2006 metams patvirtinimo sprendimas
programa
2006-03-30 1 TS-59 Dėl infrastruktūros plėtrai lėšų panaudojimo. Balsavimo rezultatai: ,,už“ – 21 (vienbalsiai). sprendimas
2006-03-30 1 TS-60 Dėl Jonavos rajono Žeimių vidurinės mokyklos turto nurašymo sprendimas
2006-03-30 1 TS-61 Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Jonavos paslaugos“ stebėtojų tarybos narių atšaukimo ir naujų išrinkimo sprendimas
2006-03-30 1 TS-62 Dėl rajono savivaldybės nuosavybėje esančių objektų, kuriuos numatoma privatizuoti, sąrašo papildymo sprendimas
2006-03-30 1 TS-63 Dėl turto perdavimo Jonavos rajono savivaldybės kultūros centrui sprendimas
2006-03-30 1 TS-64 Dėl rajono savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį Jonavos rajono savivaldybės kultūros centrui sprendimas
2006-03-30 1 TS-65 Dėl turto perdavimo Jonavos rajono savivaldybės viešajai bibliotekai sprendimas
2006-03-30 1 TS-66 Dėl rajono savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį Jonavos rajono savivaldybės viešajai bibliotekai sprendimas
2006-03-30 1 TS-67 Dėl valstybės turto perėmimo sprendimas
2006-03-30 1 TS-68 Dėl rajono savivaldybės tarybos 2005 m. spalio 20 d. sprendimo Nr. 1 TS – 208 ,,Dėl valstybės turto perėmimo“ 1 punkto pakeitimo sprendimas
2006-03-30 1 TS-69 Dėl Kulvos vandentvarkos objektų perdavimo pagal panaudos sutartį uždarajai akcinei bendrovei ,,Jonavos vandenys“ sprendimas
2006-03-30 1 TS-70 Dėl rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2006 metų pajamų ir išlaidų plano patvirtinimo sprendimas
2006-03-30 1 TS-71 Dėl dantų protezavimo paslaugos teikimo sprendimas
2006-03-30 1 TS-72 Dėl žemės sklypo kadastrinis Nr. 4610/0016, Kunigiškių g. 4, Jonavoje, detaliojo plano patvirtinimo sprendimas
2006-03-30 1 TS-73 Dėl žemės sklypo, esančio prie Plento g. 1, Jonavoje, detaliojo plano patvirtinimo sprendimas
2006-03-30 1 TS-74 Dėl žemės sklypo prie Kalnų g. 62, Jonavoje, detaliojo plano sprendimas
2006-03-30 1 TS-75 Dėl rajono savivaldybės tarybos narių ir valstybės tarnautojų mokymo prioritetų nustatymo sprendimas

Jei pastebėjote klaidų ar netikslumų, prašome kreiptis į Sekretoriatą el. paštu savivaldybes.taryba@jonava.lt arba tel. 50139 Jonavoje.

2006-04-19. Jonavos r. savivaldybės taryba.