2003 m. spalio 23 d. Jonavos r. savivaldybės tarybos posėdį Nr. 12 priimti sprendimai

Posėdžio darbotvarkę galima pažiūrėti čia.

DATA

Nr.

PAVADINIMAS

DOKUMENTAS
2003-10-23 226 Dėl Jonavos rajono 2004 metų gyventojų užimtumo programos sprendimas
2003-10-23 227 Dėl Jonavos rajono priešgaisrinės tarnybos pakeistų nuostatų patvirtinimo sprendimas
2003-10-23 228 Dėl UAB ,,Jonavos paslaugos“ stebėtojų tarybos nario atšaukimo ir naujo rinkimo sprendimas
2003-10-23 229 Dėl infrastruktūros plėtrai sukauptų lėšų panaudojimo sprendimas
2003-10-23 230 Dėl Jonavos rajono vietinės reikšmės kelių  sąrašo patvirtinimo sprendimas
2003-10-23 231 Dėl klasių ir priešmokyklinio mokymo grupių Jonavos ugdymo įstaigose komplektavimo tvarkos patvirtinimo sprendimas
2003-10-23 232 Dėl pasirenkamųjų dalykų ir papildomojo ugdymo grupių Jonavos rajono bendrojo lavinimo mokyklose komplektavimo tvarkos patvirtinimo sprendimas
2003-10-23 233 Dėl moksleivių priėmimo į miesto mokyklas tvarkos ir Jonavos miesto bendrojo lavinimo mokyklų aptarnaujamų teritorijų patvirtinimo sprendimas
2003-10-23 234 Dėl mokesčių už moksleivių išlaikymą Jonavos meno mokykloje panaudojimo tvarkos nustatymo sprendimas
2003-10-23 235 Dėl moksleivių važiavimo keleiviniu transportu išlaidų kompensavimo tvarkos patvirtinimo sprendimas
2003-10-23 236 Dėl Jonavos rajono savivaldybės Kūno kultūros ir sporto centro baseino ir šiluminio mazgo renovacijos sprendimas
2003-10-23 237 Dėl žemės sklypo komercinei paskirčiai formavimo laisvo valstybinės žemės fondo sąskaita prie Chemikų  g. 84(4), Jonavoje, detaliojo plano patvirtinimo sprendimas
2003-10-23 238 Dėl trijų žemės sklypų formavimo (pramonės, sandėliavimo ir kitiems ūkio objektams) esamo sklypo sąskaita Jonalaukio g. 2 / Pramonės g. 36 Jonavoje, detaliojo plano patvirtinimo sprendimas
2003-10-23 239 Dėl žemės sklypo komercinei paskirčiai formavimo laisvo valstybinės žemės fondo sąskaita prie Chemikų g. 21, 23, Jonavoje, detaliojo plano patvirtinimo sprendimas
2003-10-23 240 Dėl butų  pirkimo grįžtančių į Lietuvą tremtinių šeimoms sprendimas
2003-10-23 241 Dėl lėšų skyrimo viešojo interneto prieigos taškams kaimiškose vietovėse sprendimas
2003-10-23 242 Dėl rajono savivaldybės  2003 metų biudžeto patikslinimo sprendimas
2003-10-23 243 Dėl rajono savivaldybės tarybos 2002 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. 9 dalinio pakeitimo sprendimas
2003-10-23 244 Dėl Jonavos rajono savivaldybės administracijos Žeimių seniūnijos išieškotų lėšų panaudojimo sprendimas
2003-10-23 245 Dėl rajono savivaldybės tarybos 2002 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. 28 ,,Dėl pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti savivaldybės turto nurašymo tvarkos“ dalinio pakeitimo sprendimas
2003-10-23 246 Dėl negyvenamų pastatų, esančių Chemikų g. 138A, Jonavoje, perdavimo sprendimas
2003-10-23 247 Dėl turto perėmimo rajono savivaldybės nuosavybėn sprendimas
2003-10-23 248 Dėl likviduojamos specialios paskirties uždarosios akcinės bendrovės ,,Jonavos kinas“ perdavimo ir įtraukimo į privatizuojamų objektų sąrašą sprendimas
2003-10-23 249 Dėl savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai vykdyti ir naudoti tvarkos patvirtinimo sprendimas
2003-10-23 250 Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę sumažinimo sprendimas
2003-10-23 251 Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2003 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. 215 papildymo sprendimas

Jei pastebėjote klaidų ar netikslumų prašome kreiptis į Bendrąjį skyrių el. paštu bendrasis.skyrius@jonava.lt arba tel. 50001 Jonavoje.

2003-11-03. Bendrasis skyrius.