2003 m. lapkričio 20 d. Jonavos r. savivaldybės tarybos posėdį Nr. 13 priimti sprendimai

Posėdžio darbotvarkę galima pažiūrėti čia.

DATA

Nr.

PAVADINIMAS

DOKUMENTAS
2003-11-20 252 Dėl I ir II grupių invalidų įdarbinimo arba papildomų darbo vietų skaičiaus steigimo kvotų nustatymo 2004 metams sprendimas
2003-11-20 253 Dėl terminuotos darbo sutarties sudarymo su Dalia Kaminskiene sprendimas
2003-11-20 254 Dėl Jonavos rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos patvirtinimo sprendimas
2003-11-20 255 Dėl Jonavos rajono savivaldybės prioritetinių projektų ir programų, numatomų įgyvendinti 2004-2006 metais, sąrašo patvirtinimo sprendimas
2003-11-20 256 Dėl rajono savivaldybės 2003 metų biudžeto patikslinimo sprendimas
2003-11-20 257 Dėl rajono savivaldybės tarybos nario delegavimo į viešosios įstaigos Jonavos verslo informacijos centro tarybą sprendimas
2003-11-20 258 Dėl Jonavos krašto muziejaus filialų įsteigimo, jų nuostatų bei Jonavos krašto muziejaus statuto patvirtinimo sprendimas
2003-11-20 259 Dėl lėšų  iš savivaldybės Gamtos apsaugos fondo skyrimo sprendimas
2003-11-20 260 Dėl lėšų skyrimo iš savivaldybės Gamtos apsaugos fondo medžiojamųjų  gyvūnų daromos žalos prevencinėms priemonėms įgyvendinti sprendimas
2003-11-20 261 Dėl žemės mokesčių už 2003 metus lengvatų taikymo sprendimas
2003-11-20 262 Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę, išnuomotą ne aukciono būdu sprendimas
2003-11-20 263 Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčių už 2003 metus lengvatų taikymo sprendimas
2003-11-20 264 Dėl akcinės bendrovės ,,Jonavos šilumos tinklai“ įstatinio kapitalo didinimo ir įstatų pakeitimo sprendimas
2003-11-20 265 Dėl rajono savivaldybės nuosavybėje  esančių objektų, kuriuos numatoma privatizuoti, sąrašo papildymo sprendimas
2003-11-20 266 Dėl tarnybinių gyvenamųjų patalpų išbraukimo iš apskaitos sprendimas
2003-11-20 267 Dėl žemės sklypo ribų ir pločio keitimo laisvo valstybinės žemės fondo sąskaita P.Vaičiūno g. 79, Jonavoje, detaliojo plano patvirtinimo sprendimas
2003-11-20 268 Dėl rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių, gatvių, takų projektų ruošimo sprendimas
2003-11-20 269 Dėl Nr. 1930 privažiavimo prie Turžėnų  nuo kelio Kaunas – Zarasai – Daugpilis 3,20 – 3,80 km, specialiojo plano patvirtinimo sprendimas
2003-11-20 270 Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento dalinio pakeitimo ir papildymo sprendimas
2003-11-20 271 Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto nuostatų patvirtinimo sprendimas

Jei pastebėjote klaidų ar netikslumų prašome kreiptis į Bendrąjį skyrių el. paštu bendrasis.skyrius@jonava.lt arba tel. 50001 Jonavoje.

2003-12-01. Bendrasis skyrius.