2003 m. gruodžio 18 d. Jonavos r. savivaldybės tarybos posėdį Nr. 14 priimti sprendimai

Posėdžio darbotvarkę galima pažiūrėti čia.

DATA

Nr.

PAVADINIMAS

DOKUMENTAS
2003-12-20 272 Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos komitetų veiklos sričių nustatymo sprendimas
2003-12-18 273 Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento papildymo sprendimas
2003-12-18 274 Dėl Jonavos rajono viešųjų darbų programos 2004 metams patvirtinimo sprendimas
2003-12-18 275 Dėl rajono savivaldybės tarybos 2002 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. 64 papildymo sprendimas
2003-12-18 276 Dėl mokesčio už vaikų papildomą ugdymą Jonavos rajono savivaldybės Kūno kultūros ir sporto centre sprendimas
2003-12-18 277 Dėl rajono savivaldybės 2003 metų  biudžeto patikslinimo sprendimas
2003-12-18 278 Dėl vienkartinės piniginės išmokos skyrimo sprendimas
2003-12-18 279 Dėl pažeidimų pašalinimo sprendimas
2003-12-18 280 Dėl  nemokamo dantų protezavimo paslaugos teikimo tvarkos patvirtinimo sprendimas
2003-12-18 281 Dėl Jonavos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos finansavimo pajamų ir išlaidų planavimo, apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarkos patvirtinimo sprendimas
2003-12-18 282 Dėl žemės mokesčių už 2003 metus lengvatų taikymo sprendimas
2003-12-18 283 Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčių už 2003 metus lengvatų  taikymo sprendimas
2003-12-18 284 Dėl rajono savivaldybės nuosavybėje esančių objektų, kuriuos numatoma privatizuoti, sąrašo papildymo sprendimas
2003-12-18 285 Dėl leidimo Janei Venckevičienei parduoti nuomojamą butą, kurio fizinis susidėvėjimas yra didesnis kaip 60 procentų sprendimas
2003-12-18 286 Dėl Jonavos rajono Juškonių vandentiekio tinklų ir įrenginių pirkimo sprendimas
2003-12-18 287 Dėl UAB ,,Rimkų prekybos namai“ akcijų paketo pradinės pardavimo kainos sumažinimo sprendimas
2003-12-18 288 Dėl komisijos sudarymo sprendimas
2003-12-18 289 Dėl gyvenamųjų patalpų priskyrimo prie tarnybinių gyvenamųjų patalpų sprendimas
2003-12-18 290 Dėl UAB ,,Jonavos autobusai“ įstatinio kapitalo didinimo ir įstatų  4.1 punkto pakeitimo sprendimas
2003-12-18 291 Dėl vienkartinių piniginių išmokų skyrimo biudžetinių įstaigų vadovams sprendimas

Jei pastebėjote klaidų ar netikslumų prašome kreiptis į Bendrąjį skyrių el. paštu bendrasis.skyrius@jonava.lt arba tel. 50001 Jonavoje.

2003-12-31. Bendrasis skyrius.