2003 m. rugsėjo 25 d. Jonavos r. savivaldybės tarybos posėdį Nr. 11 priimti sprendimai

Posėdžio darbotvarkę galima pažiūrėti čia.

DATA

Nr.

PAVADINIMAS

DOKUMENTAS
2003-09-25 208 Dėl Jonavos rajono savivaldybės administracijos Jonavos miesto seniūnijos įsteigimo, Jonavos rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo, tarybos sekretoriato įsteigimo ir  didžiausio leistino  valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių užmokestį iš rajono savivaldybės biudžeto, skaičiaus nustatymo sprendimas
2003-09-25 209 Dėl terminuotos darbo sutarties sudarymo su Dalia Kaminskiene sprendimas
2003-09-25 210 Dėl leidimo steigti pirminės sveikatos priežiūros centrą UAB ,,Vita Simplex“  išdavimo sprendimas
2003-09-25 211 Dėl labdaros būdu gautų baldų perdavimo  ugdymo įstaigoms ir atvežimo išlaidų patvirtinimo sprendimas
2003-09-25 212 Dėl rajono savivaldybės 2003 metų biudžeto asignavimų perskirstymo sprendimas
2003-09-25 213 Dėl rajono savivaldybės biudžeto sudarymo, vykdymo ir atskaitomybės tvarkos patvirtinimo sprendimas
2003-09-25 214 Dėl neapmokestinamųjų žemės sklypų dydžių nustatymo sprendimas
2003-09-25 215 Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę, išnuomotą ne aukciono būdu sprendimas
2003-09-25 216 Dėl mokesčių lengvatų svarstymo komisijos sudarymo sprendimas
2003-09-25 217 Dėl  likviduojamos specialios paskirties uždarosios akcinės bendrovės ,,Jonavos kinas“ turto perdavimo sprendimas
2003-09-25 218 Dėl lėšų skyrimo iš savivaldybės Gamtos apsaugos fondo Žemutinio tvenkinio slėnio prie užtvankos žemės rekultivacijai sprendimas
2003-09-25 219 Dėl Jonavos rajono savivaldybės administracijos Šilų seniūnijos ilgalaikio materialiojo turto nurašymo sprendimas
2003-09-25 220 Dėl pavadinimų suteikimo Jonavos r. sav., Žeimių sen., Naujasodžio k., Mimalių k. ir Žeimių  gst. gatvėms sprendimas
2003-09-25 221 Dėl fekalinės kanalizacijos spaudiminės linijos nuo sąvartyno iki Panerių g. ir Ateities g. sankryžos, Jonavoje, specialiojo plano patvirtinimo sprendimas
2003-09-25 222 Dėl penkių žemės sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimo į namų valdą Varpių k., Dumsių sen., Jonavos r. detaliojo plano patvirtinimo sprendimas
2003-09-25 223 Dėl Jonavos rajono savivaldybės kultūros centro nuostatų patvirtinimo sprendimas
2003-09-25 224 Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo Upininkų seniūnijai sprendimas
2003-09-25 225 Dėl rajono savivaldybės mero Bronislovo Liutkaus komandiruotės sprendimas

Jei pastebėjote klaidų ar netikslumų prašome kreiptis į Bendrąjį skyrių el. paštu bendrasis.skyrius@jonava.lt arba tel. 50001 Jonavoje.

2003-09-29. Bendrasis skyrius.